Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd., 1 dotisk
Praha : Karolinum, 2005
395 s. ; 23 cm

ISBN 80-246-0917-7 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy, německé resumé, rejstříky
Vydavatel: Univerzita Karlova
Knihovny - dějiny - Česko - středověk - sborníky
Knihy - dějiny - Česko - středověk - sborníky
000048379
Předmluva Bibliografie Soupis zkratek // 1 Rukopisy, jejich funkce a čtenáři v českém státě ód nejstarších dob do husitství (Stručný nástin problematiky) // 2 Příspěvky k starším dějinám knihovny břevnovského kláštera (Od nejstarších dob do husitství) // 3 Z dějin vyšehradské kapitulní knihovny ve středověku (Od počátku do husitství) // 4 O počátcích jihomoravských klášterních knihoven // 5 Z česko-polských knižních kontaktů v době přemyslovské I 6 Poznámky k dějinám českých knihoven ve 13. století // 7 K česko-polským kulturním vztahům v době předhusitské // 8 Dva příspěvky k dějinám našich knihoven předhusitské doby (Milevsko - Nymburk) // 9 Kniha v českém státě v době předhusitské (Několik poznámek a reflexí) // 10 Studie k dějinám knihoven v českém státě v době předhusitské 1. Knihovna kláštera třeboňského v rámci knihoven českých augustiniánských klášterů // Studie k dějinám knihoven v českém státě v době předhusitské II. // Některé knihovny soukromé // 12 К problematice knižní kultury v Brně v předhusitské době // £ Z knižní kultury doby Karla IV. a Václava IV. v českých zemích // 14 Materiálie k dějinám knihovny pražské kartouzy // 15 Poznámky ke knihovně kartuziánů v Dolanech v době předhusitské // 16 Několik poznámek a úvah k dějinám českých knihoven za husitství //
Zusammenfassung // 1 Handschriften, ihre Funktion und Leser im böhmischen Staat von den ältesten Zeiten bis zu den Hussitenkriegen // (Kurze Skizze der Problematik) // 2 Beiträge zur älteren Geschichte der Bibliothek des Klosters Břevnov (Von den ältesten Zeiten bis zum J. 1420) // 3 Aus der Geschichte der Wyschegrader Kapitelbibliothek im Mittelalter Von den Anfängen bis zur Hussitenzeit // 4 Über Anfänge der südmährischen Klosterbibliotheken // 5 Aus böhmisch-polnischen Bücherbeziehungen der Přemyslidenzeit // 6 Bemerkungen zur Geschichte der böhmischen Bibliotheken im 13. Jahrhundert // 7 Zu den böhmisch-polnischen kulturellen Beziehungen der vorhussitischen Zeit // 8 Zwei Beiträge zur Geschichte der böhmischen vorhussitischen Bibliotheken (Mühlhausen - Nimburg) // 9 Das Buch im böhmischen Staat der vorhussitischen Zeit (Etliche Bemerkungen und Reflexionen) // 10 Studien zur Geschichte der Bibliotheken im böhmischen Staat // in der vorhussitischen Zeit I. Die Bibliothek des Wittingauer Klosters im Rahmen der Geschichte der böhmischen Klosterbibliothcken der Augustinerchorherren- und -eremitenorden // n Studien zur Geschichte der Bibliotheken im böhmischen Staat in der vorhussitischen Zeit II. Einige Privatbibliotheken // 12 Zur Problematik der Buchkultur in Brünn in der vorhussitischen Zeit // 13 Aus der Buchkultur in den böhmischen Ländern in der Zeit Karls IV. und Wenzels IV. // 14 Materialien zur Geschichte der Bibliothek der Prager Kartause // 15 Bemerkungen zur Geschichte der Doleiner Kartäuserbibliothek in der vorhussitischen Zeit // 16 Überlegungen und Bemerkungen zur Geschichte der böhmischen Bibliotheken in der Hussitenzeit // Rejstřík rukopisů dle dnešního uložení // Rejstřík osob a míst
(OCoLC)68621594
cnb001500136

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC