Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:16x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2002
221 s. : il.

ISBN 80-247-0268-1 (brož.)
Obsahuje ilustrace, slovník, rejstřík
Krev - transfuze - příručky
000048446
Předmluva // Úvod ...1 // Vhodné použití krve a krevních produktů ...3 // Vhodná a nevhodná transfuze ...4 // Bezpečnost krve ...5 // Zásady klinické transfúzni praxe ...6 // Náhradní tekutiny ...9 // Intravenózni náhradní léčba ...10 // Intravenózni náhradní tekutiny ...10 // Udržovací tekutiny ...12 // Bezpečnost ...13 // Další cesty podání tekutin ...13 // Krystaloidní roztoky ...15 // Koloidní roztoky ...17 // Krevní produkty ...21 // Plná krev ...23 // Složky krve ...24 // Deriváty plazmy ...32 // Postupy klinické transfuze ...37 // Podání správné krve správnému pacientovi // ve správnou dobu ...38 // Objednávání krve ...41 // Testování kompatibility červených krvinek ...45 // Odběr krevních produktů před transfuzí ...49 // Skladování krevních produktů před transfuzí ...49 // Podávání krevních produktů ...51 // Monitorování pacienta po transfuzi ...56 // Nepříznivé účinky transfuze ...60 // Akutní komplikace transfuze ...61 // Opožděné komplikace transfuze ...70 // Opožděné komplikace transfuze - infekce // přenosné transfuzí ...74 // Masivní transfuze neboli transfuze velkého objemu ...74 // Klinická rozhodnutí o transfuzi ...79 // Obecná medicína ...84 // Krev, kyslík a oběh ...85 // Anemie ...86 // Malárie ...95 // HIV/AIDS ...97 // Nedostatek glukózo-6-fosfátdehydrogenázy (G6PD) ...98 // Selhání kostní dřeně ...98 // Srpkovitá choroba ...101 // Talasemie
...104 // Krvácivé stavy a transfuze ...108 // Vrozené krvácivé stavy a poruchy srážení ...109 // Získané krvácivé stavy a poruchy srážení ...115 // Porodnictví ...122 // Hematologické změny v těhotenství ...123 // Anemie v těhotenství ...123 // Rozsáhlá poradní hemoragie ...127 // Hemolytické onemocnění novorozenců (HON) ...132 // Pediatrie a neonatologie ...136 // Pediatrická anemie ...137 // Transfuze pň zvláštních klinických stavech ...143 // Krvácivé stavy a poruchy srážení ...144 // Trombocytopenie ...145 // Neonatální transfuze ...147 // Chirurgický zákrok a anestezie ...157 // Transfuze pň elektivním chirurgickém zákroku ...158 // Pňprava pacienta ...158 // Metody snižování ztráty krve pň operaci ...162 // Náhrada tekutin a transfuze ...164 // Náhrada ztrát jiných tekutin ...169 // Autologní transfuze krve ...174 // Péče v pooperačním období ...177 // Akutní chirurgický zákrok a úraz ...179 // Posouzení a resuscitace ...181 // Opětovné posouzení ...191 // Konečná léčba ...193 // Jiné pňčiny hypovolemie ...193 // Pediatričtí pacienti ...193 // Popáleniny // Okamžitá léčba // Posuzování míry popáleniny // Resuscitace tekutinami // Následná péče o pacienty s popáleninami // Slovník // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC