Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2001
487 s. : il. ; 23 cm

ISBN 80-247-0113-8 (váz.)
Obsahuje tabulky, předmluvu, jmenný rejstřík, rejstřík farmak, časopisy, reklamy na přílohách
Bibliografie: s. 15
Kardiologie - studie klinické - přehledy
000048448
Obsah // Předmluva... // 1 Klinické studie - co od nich očekáváme?... // 2 Hypertenze... // 2.1 Komentář... // 2.2 Klinické studie... // 3 Hyperlipoproteinemie... // 3.1 Komentář... // 3.2 Klinické studie... // 4 Chronické srdeční selhání... // 4.1 Komentář (ACE-I, AHA, beta-blokátory)... // 4.2 Komentář (digitalis, diuretika, antiagregace, antikoagulace, // hypolipidemika)... // 4.3 Klinické studie... // 5 Stabilní angina pectoris a němá ischemie... // 5.1 Komentář... // 5.2 Klinické studie... // 6 Nestabilní angina pectoris/nonQ infarkt myokardu... // 6.1 Komentář... // 6.2 Klinické studie... // 7 Infarkt myokardu... // 7.1 Srovnání různých trombolytik... // 7.1.1 Komentář... // 7.1.2 Klinické studie... // 7.2 Srovnání trombolytické léčby a přímé angioplastiky.. // 7.2.1 Komentář... // 7.2.2 Klinické studie... // 7.3 Srovnání časné a pozdní intervence... // 7.3.1 Komentář... // 7.3.2 Klinické studie... // 7.4 Antikoagulace a antiagreagace ... // 7.4.1 Komentář... // 7.4.2 Klinické studie... // 7.5 ACE-I, beta-blokátory, blokátory vápníkových kanálů, nitráty // 7.5.1 Komentář... // 7.5.2 Klinické studie... // . 9 11 // 17 // 17 // 21 // 57 // 57 // 61 // 91 // 91 // 96 // 99 // 141 // 141 // 143 // 155 // 155 // 157 // 185 // 185 // 185 // 186 222 222 223 227 // 227 // 228 234 234 237 245 245 250 // 7.6 Doprovodná terapie...272 // 7.6.1 Komentář...272 // 7.6.2 Klinické studie...273 // 8 Heparin a cévní
mozkové příhody...283 // 8.1 Klinické studie...283 // 9 Intervenční kardiológie...285 // 9.1 PTCA v. CABG v. medikamentózni terapie...285 // 9.1.1 Komentář...285 // 9.1.2 Klinické studie...287 // 9.2 PTCA v. stentování v. jiné perkutánní techniky // v. IVUS vedené stento vání...299 // 9.2.1 Komentář...299 // 9.2.2 Klinické studie...300 // 9.3 Medikamentózni prevence restenózy, prevence komplikací // po intrakoronámí intervenci, prevence okluze CABG...311 // 9.3.1 Komentář...311 // 9.3.2 Klinické studie...313 // 10 Arytmie...349 // 10.1 Komentář...349 // 10.2 Klinické studie...351 // 11 Antikoagulace u fibrilace síní...363 // 11.1 Komentář...363 // 11.2 Klinické studie...365 // 12 Trombóza a embolie...377 // 12.1 Komentář...377 // 12.2 Klinické studie...378 // 12 Preventivní kardiológie...383 // 12.1 Komentář...383 // 12.2 Klinické studie... 385 // 14 Nejvýznamnější české (československé) klinické studie // publikované v letech 1995-2000 ... 401 // 14.1 Hypertenze a hyperlipidemie...401 // 14.2 Ischemická choroba srdeční a chronické srdeční selhání...417 // 14.3 Epidemiologické a demografické studie...427 // 15 Ekonomicko medicínský pohled na léčbu...433 // 16 Statistické metody v kardiológii fl/. T/ö/c//;/. 435 // 16.1 Co statistické ukazatele a zkratky znamenají?...435 // 16.2 Diagnostické testy...436 // 16.3 Základní ukazatelé nemocnosti...439 // 16.4 Intervaly spolehlivosti...447 // 16.5 Statistická
významnost, symbolp a zamítnutí i nezamítnutí // nulové hypotézy...448 // 16.6 Závěr...451 // Zkratky...454 // Studie podle kardiovaskulárních onemocnění...456 // Studie - abecední seznam... 465 // Rej střik farmak...475 // Jmenný rejstřík...479 // Časopisy...486
(OCoLC)50343853
cnb001001263

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC