Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Brno : Neptun, 2002
233 s. : il.

ISBN 80-902896-4-9 (brož.)
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 219-227
Psychologie lékařská - pojednání
Psychoterapie somatická - pojednání
000048500
Obsah // Vstupní slovo autora aneb klinická psychologie v kostce...9 // 1. Evropský metakodex etiky a charta profesionální etiky...23 // 1.1 Preambule...25 // 1.2 Etické principy...25 // 1.3 Respektování osobních práv a důstojnosti jednotlivce...25 // 1.3 Způsobilost...25 // 1.4 Zodpovědnost...26 // 1.5 Celistvost (Integrita)...26 // 2. Obsah etických kódů členské asociace...27 // 2.1 Úvodní slovo...29 // 2.2 Respektování osobních práv a důstojnosti jednotlivce...29 // 2.2.1 Všeobecný respekt...29 // 2.2.2 Zachování soukromí a přísné důvěrnosti informací...29 // 2.2.3 Kvalifikovaný souhlas a svoboda souhlasu...30 // 2.2.4 Sebeurčení...30 // 2.3 Způsobilost...30 // 2.3.1 Etické povědomí...30 // 2.3.2 Hranice způsobilosti...30 // 2.3.3 Hranice postupů...30 // 2.3.4 Nepřetržitý rozvoj...31 // 2.3.5 Neschopnost...31 // 2.4 Zodpovědnost...31 // 2.4.1 Všeobecná zodpovědnost...31 // 2.4.2 Podporování vyšší úrovně...31 // 2.4.3 Vyhýbání se možnosti poškodit klienta...31 // 2.4.4 Kontinuita péče...31 // 2.4.5 Rozšířená zodpovědnost...31 // 2.4.6 Řešení sporných otázek...31 // 2.5 Celistvost (Integrita)...32 // 2.5.1 Rozpoznání profesionálních omezení...32 // 2.5.2 Čestnost a přesnost...32 // 2.5.3 Přímočarost a otevřenost...32 // 2.5.4 Střet zájmů a využívání...32 // 2.5.5 Jednání kolegů a psychologů...32 // 2.6 Etika pro psychology...32 // 3. Etický kodex ČMPS...35 // 3.1 Etický kodex
psychologické činnosti...37 // 3.2 Způsobilost, zodpovědnost...37 // 3.3 Zásady ...37 // 3.4 Povinnosti...37 // 3.5 Vystupování...38 // 3.6 Závaznost Etického kodexu psychologické činnosti...38 // 4. Koncepce klinické psychologie v českém zdravotnictví...39 // 4.1 Klasifikace a náplň oboru ...41 // 4.2 Číslo odbornosti 901...41 // III // 4.3 Definice, předmět a cíl oboru...41 // 4.4 Vymezení činnosti oboru...41 // 4.5 Diagnostické kategorie...42 // 4.5.1 Současný stav přípravy diagnostických a terapeutických standardů...42 // 4.6 Právní předpisy výlučně se vztahující k oboru...42 // 4.7 Dispenzarizace...43 // 4.7.1 Vymezení diagnóz dispenzarizovaných pacientů...43 // 4.8 Navrhovaná struktura optimální sítě zdravotní péče oboru...43 // 4.8.1 Síť...43 // 4.8.2 Počty psychologů na jednotlivých odděleních...43 // 4.8.3 Náplň a činnost pracovišť...45 // 4.8.4 Technická a prostorová vybavenost pracovišť...47 // 4.8.5 Spolupráce...47 // 4.9 Personální zajištění oboru v ČR...48 // 4.9.1 Odborné řízení oboru...48 // 4.8.2 Vzdělávání pracovníků v oboru...48 // 4.10 Rozvoj a vývojové trendy oboru...50 // 4.10.1 Hlavní programy oboru...50 // 4.10.2 Priority výzkumu, výzkumná pracoviště...50 // 4.10.3 Systém kontroly kvality poskytované péče...51 // 4.10.4 Srovnání oboru se zahraničím...51 // 4.10.5 Očekávané trendy vývoje oboru...51 // 4.10.6 Napojení na mezinárodní aktivity...51
4.10.7 Popis hlavních problémů oboru...51 // 4.10.8 Připomínky a návrhy...51 // 4.11 Hrazení psychoterapeutických služeb...51 // 5. Psychofyzický problém...55 // 5.1 Řešení psychofyzického problému...57 // 5.1.1 Řešení podle A. R. Damasia...57 // 5.2 Vztah mezi mozkem a osobností...59 // 5.3 Osobnost jako kvantový fenomén...60 // 5.4 Stavy přetíženosti...64 // 6. Model osobnosti pro klinicko psychologickou praxi...67 // 6.1 Model osobnosti pro klinicko-psychologickou praxi...69 // 6.2 Jaká je podstata osobnosti ?...70 // 7. Introspekce...73 // 7.1 Co je to introspekce...75 // 7.2 Introspektívni metody...75 // 8. Definice a předmět klinické psychologie ve formě sylabu...77 // 8.1 Definice a předmět klinické psychologie...79 // 8.2 Předmět klinické psychologie v heslech...80 // 8.2.1 Okruh 1...80 // 8.2.2 Okruh 2...81 // 8.2.3 Okruh 3...81 // 8.2.4 Okruh 4...81 // 8.2.5 Okruh 5...82 // 8.2.6 Okruh 6...82 // IV // 8.2.7 Okruh 7...82 // 8.2.8 Okruh 8 ...83 // 8.2.9 Okruh 9...83 // 8.2.10 Okruh 10...83 // 8.2.11 Okruh 11 ...83 // 8.2.12 Okruh 12...83 // 8.2.13 Okruh 13...84 // 8.2.14 Okruh 14...84 // 8.2.15 Okruh 15...84 // 8.2.16 Okruh 16...84 // 8.2.17 Okruh 17...85 // 8.2.18 Okruh 18...85 // 8.2.19 Okruh 19...85 // 8.2.20 Okruh 20...86 // 8.2.21 Okruh 21...86 // 8.2.22 Okruh 22...86 // 8.2.23 Okruh 23...86 // 8.2.24 Okruh 24...86 // 8.2.25 Okruh 25...86 // 8.2.26 Okruh 26...86 // 8.2.27 Okruh 27...87 // 9. Biologická terapie duševních poruch...89
// 9.1 Metody biologické nefarmakologické terapie...91 // 10. Psychofarmakoterapie duševních poruch...93 // 10.1 Psychofarmakoterapie...95 // 10.1.1 Nootropika...96 // 10.1.2 Kognitiva...97 // 10.1.3 Stimulancia...97 // 10.1.4 Hypnotika...97 // 10.1.5 Antidepresiva...99 // 10.1.6 Thymoleptika (RUI)...99 // 10.1.6.1 Thymoleptika 1. generace...100 // 10.1.6.2 Thymoleptika II. generace...100 // 10.1.6.3 Thymoleptika III. generace...100 // 10.1.6.4 Thymoleptika IV. generace...101 // 10.1.6.5 Thymoleptika V. generace...102 // 10.1.7 Inhibitory monoaminooxidázy...102 // 10.1.8 Anxiolytika...103 // 10.1.9 Dysforika (thymoprofylaktika)...104 // 10.1.10 Neuroleptika...104 // 10.1.10.1 Sedativní neuroleptika...105 // 10.1.10.2 Incizivní neuroleptika...106 // 10.1.10.3 Atypická neuroleptika...107 // 10.1.11 Halucinogeny...107 // 11. Somatická psychoterapie...109 // 11.1 Osobnost v somatické psychoterapii...128 // 11.2 Stručná historie somatické psychoterapie...136 // V // 11.3 Základní postupy v somatické psychoterapii...138 // 11.4 Stručný popis segmentu...139 // 11.4.1 První segment...139 // 11.4.2 Druhý segment...140 // 11.4.3 Třetí segment...140 // 11.4.4 Čtvrtý segment...140 // 11.4.5 Pátý segment...141 // 11.4.6 Šestý segment...141 // 11.4.7 Sedmý segment...141 // 11.4.8 Různé větve somatické psychoterapie...141 // 11.5 Človek z hlediska energetických pochodů...142 // 11.6 Základní terapeutické techniky somatické psychoterapie...144 // 11.6.1
Centrování...145 // 11.6.2 Uzemnění...145 // 11.6.3 Facing a sounding...146 // 11.7 Kontakt terapeuta s klientem v somatické psychoterapii...147 // 11.8 Význam funkční integrace tří zárodečných vrstev...148 // 12. Obrany JÁ a obranné charakterové struktury...151 // 12.1 Obranné charakterové struktury...153 // 12.2 Přehled obranných charakterových struktur...155 // 12.2.1 Schizoidní obranná charakterová struktura...155 // 12.2.2 Orální obranná charakterová struktura...156 // 12.2.3 Psychopatická obranná charakterová struktura...158 // 12.2.4 Symbiotická obranná charakterová struktura...159 // 12.2.5 Masochistická obranná charakterová struktura...160 // 12.2.6 Narcistická obranná charakterová struktura...161 // 12.2.7 Obsedantní kompulzivní obranná charakterová struktura...161 // 12.2.8 Rigidní obranná charakterová struktura...162 // 12.2.9 Hysterická obranná charakterová struktura...163 // 12.3 Dovětek k obranným charakterovým strukturám...163 // 12.4 Tabulkový přehled obranných struktur pro klinickou praxi...164 // 12.5 Obranné mechanismy specifické...178 // 12.5.1 Obranné mechanismy...179 // 12.6 Co lze nalézt za rigidní obranou?...181 // 12.6.1 Strach...181 // 12.6.2 Různé formy strachu...183 // 12.6.2.1 Strach před realizací Já...183 // 12.6.2.2 Strach před ztrátou Já...183 // 12.6.2.3 Strach před změnou Já...183 // 12.6.2.4 Strach před konečností...184 // 12.6.2.5 Strach z odmítnutí...184 // 12.6.2.6
Strach před chybou a slabostí...184 // 12.6.2.7 Strach z osamělosti...185 // 12.7 Proces separace a životní plán...185 // 12.7.1 Životní plány a životní problémy...186 // 12.8 Vina a odpuštění...187 // 12.9 Stud...189 // VI // 12.10 Mužský a ženský princip...191 // 13. Některé obecné terapeutické návěstí v heslech...193 // 13.1 Terapeutický kontakt, terapeutický vztah...195 // 13.2 Příklad práce se schizoidním vzorcem osobnosti...206 // 14. Epilog - kazuistika...211 // Literatura...219 // Rejstřík... 229 // VII

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC