Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15.8) Půjčeno:95x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2001
304 s.

ISBN 80-246-0181-8 (brož.)
Obsahuje rejstřík
Bibliografie: s. 295-301
Psychologie kognitivní - učebnice vysokošk.
Žáci - psychologie - učebnice vysokošk.
000048521
Obsah // Úvod ... 3 // I. KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE ŠKOLNÍHO VĚKU ... 5 // 1. Dědičnost kognitivních schopností ... 5 // 1.1 CNS jako organický základ psychických funkcí ... 9 // 2. Vliv prostředí na rozvoj kognitivních schopností ... 17 ~ // 3. Inteligence ... 26 // 3.1 Struktura inteligence a její rozvoj ... 30 // 4. Vývojové změny vnímání ... 41 // 4.1 Vývoj zrakového vnímání ... 41 // 4.2 Vývoj sluchového vnímání ... 45 // 5. Vývoj myšlení jako předpoklad školního úspěchu ... 48 // 5.1 Vývoj myšlení u mladších školáků ... 48 // 5.2 Vývoj myšlení u starších školáků ... 61 // 5.3 Metakognice ... 67 // 5.4 Vývoj způsobu zpracování informací a řešení problémů ... 71 // 6. Paměť a učení ... 78 // 6.1 Vývoj paměti ... 80 // 7. Pozornost ... 92 // 8. Jazykové kompetence školáků a jejich význam ... 107 // 9. Vliv školy na rozvoj poznávacích procesů ... 120 // 9.1 Význam školní zralosti a připravenosti ... 124 // 9.2 Psychické aspekty úspěšnosti v základních // předmětech a jejich vývojová podmíněnost ... 128 // 9.2.1 Matematika ... 128 // 9.2.2 Český jazyk... 147 // 10. Mimointelektové předpoklady pro školní práci... 174 // 10.1 Motivace ke školní práci ... 174 // 10.2 Vývoj vůle a postoj ? plnění povinností ... 187 // 10.3 Emoce a jejich vliv na výkon ... 192 // 10.4 Význam sebehodnocení a jeho vliv na výkon ... 201 // 10.5 Škola jako zdroj náročných situací a jejich
zvládání ... 207 // II. SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE ŠKOLNÍHO VĚKU ... 215 // 1. Škola je místem socializace... 215 // 2. Role školáka ... 218 // 3. Role žáka ... 231 // 3.1 Role žáka v mladším školním věku ... 231 // 3.2 Role žáka ve středním školním věku ... 237 // 3.3 Role žáka ve starším školním věku ... 244 // 3.4 Role žáka a žákyně, rozdíly v hodnocení žáků dle pohlaví ... 249 // 4. Role spolužáka a její socializační význam ... 255 // 4.1 Vývojově podmíněné proměny role spolužáka ... 261 // 5. Normy chování a jejich význam ... 276 // 5.1 Vývoj morálního uvažování a vztahu ? normám ... 277 // 5.2 Poruchy chování ve školním věku ... 285 // 5.3 Vývoj problémového a poruchového chovám... 288 // Seznam literatury ... 295 // Věcný rejstřík ... 302

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC