Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2001
367 s.,[32] s.příl. : il.

ISBN 80-7169-819-9 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, fotografie, bibliografické citace, úvod, rejstřík
Plíce - nádory - pojednání
000048717
Úvod 13 // 1 Molekulární abnormality u plicních nádoru a jejich klinické využití 15 // 1.1 Cytogenetické změny 15 // 1.2 Vrozené genetické změny, zodpovědné za vznik plicních nádoru 16 // 1.3 Genetické změny u sporadických forem plicních nádoru 17 // 1.4 Klinický význam metod molekulární biologie a genetiky 22 // 1.4.1 Význam diagnostický a screeningový 22 // 1.4.2 Význam léčebný 23 // 2 Epidemiologie plicní rakoviny 29 // 2.1 Typy epidemiologických studií 29 // 2.2 Deskriptívni epidemiologie plicní rakoviny 31 // 2.2.1 Časové trendy plicní rakoviny 31 // 2.2.2 Změny v zastoupení jednotlivých histologických typů // plicní rakoviny 37 // 2.2.3 Plicní rakovina a aktivní kouření 37 // 2.2.4 Ostatní rizikové faktory plicní rakoviny 40 // 2.2.5 Prevence plicní rakoviny 42 // 3 Chemoprevence 45 // 3.1 Mechanismy působení retinoidů a karotenoidú 45 // 3.2 Retinoidy a karotenoidy v primární prevenci 46 // 3.2.1 Klinické studie u prekanceróz 46 // 3.2.2 Klinické studie s cílem primární prevence nádorů plic 47 // 3.3 Sekundární prevence 49 // 4 Vyšetřovací metody 53 // 4.1 Anamnéza 53 // 4.2 Vyšetření primárního nádoru a uzlinového postižení 53 // 4.2.1 Skiagram hrudníku 53 // 4.2.2 Výpočetní tomografie (CT) hrudníku 56 // 4.2.3 Magnetická rezonance 59 // 4.2.4 Pozitronová emisní tomografie 60 // 4.2.5 Virtuální bronchoskopie 61 // 4.2.6 Bronchoskopie 62 // 4.2.7 Fluorescenční bronchoskopie 63 // 4.2.8 Cytologické a histologické vyšetření 64 // 4.2.9 Mediastinoskopie 70 // 4.2.10 Torakoskopie a videotorakoskopie 72 // 4.2.11 Transparietální punkční biopsie plic 73 // 4.2.12 Endobronchiální ultrazvuk 74 // 4.3 Vyšetření vzdáleného postižení 74 // 4.3.1 Vyšetření mozku 75 // 4.3.2 Vyšetření jater 75 // 4.3.3 Vyšetření nadledvin 76 // 4.3.4 Vyšetření skeletu 76 // 4.3.5 Vyšetření kostní dřeně 77 //
5 Klasifikace plicní rakoviny 83 // 5.1 TNM klasifikace a rozdělení do stadií 83 // 5.2 Změny v TNM klasifikaci 86 // 5.3 Změny v klasifikaci stadií 87 // 5.4 Klasifikace regionálních lymfatických uzlin 92 // 5.5 Klasifikace stadií malobuněěného karcinomu plic 95 // 5.6 Histologická klasifikace plicních nádorů 95 // 5.6.1 Klasifikace neuroendokrinních plicních nádorů 104 // 5.6.2 Klasifikace stupně diferenciace 106 // 5.7 Doporučená vyšetření ? určení stadia karcinomu plic 106 // 6 Prognostické faktory u plicních nádorů 111 // 6.1 Klinické a sociodemografické prognostické faktory 111 // 6.2 Prognostický význam morfologických parametrů nádoru 111 // 6.3 Molekulárně-biologické prognostické faktory 112 // 6.4 Nádorové markéry jako prognostické faktory 113 // 6.5 Prognostické faktory imunitní 114 // 6.6 Paraneoplastické syndromy jako prognostické faktory 114 // 6.7 Prognostický význam běžných laboratorních metod 114 // 6.8 Ostatní prognostické faktory 115 // 7 Klinický obraz 121 // 7.1 Projevy lokoregionálního růstu nádoru 122 // 7.2 Pancoastův syndrom 123 // 7.3 Syndrom horní duté žíly 126 // 7.4 Pleurální syndrom 128 // 7.5 Projevy vzdálených metastáz 129 // 7.5.1 Metastázy do centrálního nervového systému 130 // 7.5.2 Jaterní metastázy 130 // 7.5.3 Metastázy do skeletu 131 // 7.5.4 Postižení srdce 131 // 7.6 Paraneoplastické syndromy 133 // 7.6.1 Hyperkalcemie 134 // 7.6.2 Syndrom zvýšené sekrece antidiuretického hormonu 134 // 7.6.3 Hypertrofická plicní osteoartropatie 135 // 7.6.4 Karcinoidový syndrom 135 // 7.6.5 Další endokrinní paraneoplastické syndromy 136 // 7.6.6 Hematologické a kardiovaskulární paraneoplastické syndromy 140 //
8 Nádorové markéry v diagnostice a léčbě plicních nádorů 145 // 8.1 Hormony 147 // 8.1.1 Adrenokortikotropní hormon (ACTH) 147 // 8.1.2 Lidský choriový gonadotropin (HCG) 147 // 8.1.3 Kalcitonin (CT) 148 // 8.1.4 Parathormon (PTH) 148 // 8.1.5 Antidiuretický hormon (ADH) 148 // 8.1.6 Onkofetální proteiny 148 // 8.2 Enzymy 149 // 8.2.1 Neuron specifická enoláza (NSE) 149 // 8.2.2 Kreatin kináza - BB izoenzym (CK-BB) 150 // 8.2.3 L-dopa dekarboxyláza a histamináza 150 // 8.3 Proteiny cytoskeletu 150 // 8.3.1 CYFRA 21-1 151 // 8.4 Další látky 152 // 8.4.1 Antigen spinocelulámích buněk (SCCA) 152 // 8.4.2 Tkáňový polypeptidový antigen (TPA) 152 // 8.4.3 CA 19-9 152 // 8.4.4 Chromogranin 152 // 8.4.5 Surfaktant apoprotein 152 // 8.4.6 Gastrin releasing peptide (GRP) 152 // 8.4.7 Serotonin 153 // 8.5 Neuroendokrinní fenotyp plicních nádoru 153 // 8.6 Možnosti využití nádorových markem 153 // 8.6.1 Diagnostika 153 // 8.6.2 Určení lokalizace tumoru a staging 153 // 8.6.3 Léčba 154 // 8.6.4 Monitorování průběhu nemoci 154 // 9 Chirurgická léčba plicních nádorů 157 // 9.1 Predoperační vyšetření 158 // 9.1.1 Vyšetření ventilace 158 // 9.1.2 Difúzni kapacita plic 163 // 9.1.3 Krevní plyny 164 // 9.1.4 Spiroergometrie 164 // 9.1.5 Scintigrafie plic 164 // 9.2 Predoperační příprava 165 // 9.3 Kurativní resekce 165 // 9.4 Typy plicních operací 167 // 9.4.1 Pneumonektomie 167 // 9.4.2 Lobektomie 168 // 9.4.3 Parenchym šetřící výkony 169 // 9.4.4 Rozšířené operační výkony 170 // 9.5 Pooperační komplikace 171 // 9.5.1 Pooperační úmrtnost 171 // 9.5.2 Arytmie 171 // 9.5.3 Srdeční hemie 172 // 9.5.4 Torze laloku 172 // 9.5.5 Atelektáza 172 // 9.5.6 Bronchiálni pištěl 172 // 9.5.7 Pooperační krvácení a chylotorax 173 //
10 Obecné základy radioterapie plicních nádorů 175 // 10.1 Teleradioterapie 175 // 10.1.1 Základní pojmy používané v teleradioterapii plicních nádorů 175 // 10.1.2 Frakcionační režimy 175 // 10.1.3 Plánování radioterapie 177 // 10.1.4 Možnosti zvýšení účinnosti radioterapie 179 // 10.1.5 Vliv hypoxie na výsledek radioterapie 179 // 10.1.6 Nežádoucí účinky radioterapie 181 // 10.2 Brachyterapie 187 // 10.2.1 Vybavení pro brachyterapii 187 // 10.2.2 Základní jednotky a pojmy používané v brachyterapii 187 // 11 Endobronchiální léčba plicních nádorů 191 // 11.1 Mechanické odstranění nádoru 191 // 11.2 Laserová léčba 192 // 11.3 Kryoterapie 193 // 11.4 Fotodynamická terapie 193 // 11.5 Tracheobronchiální stenty 195 // 12 Základy chemoterapie plicních nádorů 197 // 12.1 Charakteristika vybraných cytostatik 197 // 12.1.1 Alkylační látky 198 // 12.1.2 Antimetabolity 200 // 12.1.3 Antibiotika s protinádorovým účinkem 200 // 12.1.4 Vínka alkaloidy 202 // 12.1.5 Podofylotoxinové alkaloidy 203 // 12.1.6 Taxany 204 // 13 Léčba nemalobuněčného karcinomu plic 207 // 13.1 Cíle protinádorové léčby a volba léčebného postupu 207 // 13.2 Základní léčebné modality 208 // 13.3 Radioterapie jako samostatná modalita 209 // 13.3.1 Predoperační radioterapie 209 // 13.3.2 Pooperační radioterapie 209 // 13.3.3 Nové postupy při radioterapii nemalobuněčného karcinomu plic 210 // 13.4 Kombinované léčebné postupy 213 // 13.4.1 Rozdělení léčebných postupů dle časové sekvence 213 // 13.4.2 Indukční chemoterapie - obecné principy 214 // 13.4.3 Konkomitantní radiochemoterapie - obecné principy 214 // 13.5 Chemoterapie nemalobuněčného karcinomu 217 // 13.5.1 Indukční chemoterapie bronchogenního karcinomu 222 // 13.5.2 Adjuvantní chemoterapie 223 // 13.5.3 Chemoterapie nemalobuněčných karcinomů 223 //
13.6 Léčebné postupy podle klinického stadia 224 // 13.6.1 Léčebné postupy u časných klinických stadií 225 // 13.6.2 Léčebné postupy u lokálně pokročilých stadií 226 // 14 Léčba malobuněčného karcinomu plic 239 // 14.1 Chirurgická léčba malobuněčného karcinomu 240 // 14. 2 Radioterapie malobuněčného karcinomu 243 // 14.3 Chemoterapie malobuněčného karcinomu 244 // 14.4 Monoterapie malobuněčného karcinomu 244 // 14.5 Kombinovaná chemoterapie malobuněčného karcinomu 247 // 14.6 Alternující chemoterapie malobuněčného karcinomu 250 // 14.7 Trvání léčby 251 // 14.8 Intenzifikace chemoterapie 252 // 14.9 Hemopoetické růstové faktory 255 // 14.10 Interferony (1FN) 256 // 14.11 Chemoterapie mozkových metastáz malobuněčného karcinomu 257 // 14.12 Léčba relapsů malobuněčného karcinomu plic 257 // 14.13 Profylaktické ozáření mozku 258 // 14.14 Doporučené léčebné postupy podle stadia 260 // 15 Mezoteliom pleury 269 // 15.1 Benigní mezoteliom 269 // 15.2 Maligní mezoteliom 269 // 15.2.1 Epidemiologie 270 // 15.2.2 Patogeneze onemocnění 271 // 15.2.3 Klinický obraz a diagnostika 271 // 15.2.4 Léčba 275 // 16 Karcinoid plic 287 // 16.1 Základní charakteristika a histologická klasifikace karcinoidu 287 // 16.2 Klinický obraz 288 // 16.3 Vyšetření 292 // 16.4 Prognostické faktory 293 // 16.5 Léčba 293 // 17 Metastázy zhoubných nádorů do plic 299 // 17.1 Patogeneze plicních metastáz 299 // 17.2 Symptomatologie plicních metastáz 299 // 17.3 Diagnostika plicních metastáz 300 // 17.4 Léčba plicních metastáz 301 // 17.4.1 Prognostické faktory pro chirurgickou resekci 301 // 17.4.2 Význam resekce metastázu jednotlivých diagnóz 303 // 18 Dispenzarizace 307 //
19 Hodnocení léčebného výsledku a kvality života 311 // 19.1 Hodnocení objektivní léčebné odpovědi 311 // 19.2 Kvalita života 313 // 19.2.1 Parametr kvality života 313 // 19.2.2 Hodnocení kvality života 313 // 19.2.3 Ovlivnění kvality života během onkologické léčby 315 // 20 Zásady podpůrné léčby 319 // 20.1 Komplikace protinádorové chemoterapie 319 // 20.1.1 Hematologické nežádoucí účinky 320 // 20.1.2 Nežádoucí účinky postihující zažívací trakt 326 // 20.1.3 Kardiotoxicita 332 // 20.1.4 Pneumotoxicita 334 // 20.1.5 Nefrotoxicita, urotoxicita 336 // 20.1.6 Neurotoxicita 338 // 20.1.7 Lokální reakce při extravazaci cytostatik 339 // 20.2 Symptomatická léčba 341 // 20.2.1 Bolest 341 // 20.2.2 Únava 346 // 20.2.3 Kachexie 347 // 20.2.4 Psychické obtíže 348 // 20.2.5 Singultus 348 // 20.2.6 Kašel 349 // 20.2.7 Dušnost 349 // 20.2.8 Hemoptýza 351 // 20.2.9 Syndrom horní duté žíly 352 // 20.2.10 Pleurální výpotek 352 // Rejstřík 361 // Příloha černobílých obrázků Příloha barevných obrázků
(OCoLC)51184950
cnb001064693

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC