Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.3) Půjčeno:19x 
BK
1. vyd.
Praha : Prometheus, 1999
107 s. : il. ; 24 cm

ISBN 80-7196-145-0 (brož.)
Obsahuje ilustrace, úvod
Bibliografie: s. 107
Matematika - příručky učitelské
000048857
ÚVOD...6 // OBECNÁ ČÁST...7 // 1 O práci s učebnicí...7 // 2 O řešení úloh...8 // 3 O črtání, rýsování a měření...9 // 4 O terminologii a symbolech...10 // 5 O pomůckách...10 // 6 O osnově matematiky pro 7. ročník a o časovém rozdělení učiva...12 // SPECIÁLNÍ ČÁST...18 // Zlomky; celá čísla; racionální čísla...18 // 1 ZLOMKY...18 // 1.1 Celek a jeho část...18 // 1.2 Zlomky na číselné ose...21 // 1.3 Rozšiřování zlomků...22 // 1.4 Krácení zlomků...23 // 1.5 Porovnávání zlomků... 24 // 1.6 Zlomky, desetinná čísla a smíšená čísla...25 // 1.7 Úlohy na závěr...26 // 2 POČÍTÁME SE ZLOMKY...26 // 2.1 Sčítání zlomků...27 // 2.2 Odčítání zlomků...28 // 2.3 Násobení zlomků...29 // 2.4 Dělení zlomků...31 // 2.5 Úlohy na závěr...33 // 3 SOUHRNNÁ CVIČENÍ...33 // 4 CELÁ ČÍSLA...34 // 4.1 Celá čísla a jejich znázornění...34 // 4.2 Absolutní hodnota celého čísla...35 // 4.3 Porovnávání celých čísel...37 // 4.4 Úlohy na závěr...38 // 5 POČÍTÁME S CELÝMI ČÍSLY...38 // 5.1 Sčítání celých čísel...38 // 5.2 Odčítání celých čísel...41 // 5.3 Násobení celých čísel...42 // 5.4 Dělení celých čísel...43 // 5-5 Úlohy na závěr...44 // 6 RACIONÁLNÍ ČÍSLA...44 // 6.1 Záporná desetinná čísla a záporné zlomky...45 // 6.2 Porovnávání racionálních čísel...46 // 6.3 Sčítání a odčítání racionálních čísel...47 // 6.4 Násobení a dělení racionálních čísel...50 // 6.5 Úlohy na závěr...50 // 7 SOUHRNNÁ CVIČENÍ...51 // 7.2 Poměr; přímá a nepřímá úměrnost; procenta...52 //
1 POMĚR...52 // 1.1 Co je poměr...52 // 1.2 Rozšiřování a krácení poměru...54 // 1.3 Počítáme s poměry...56 // 1.4 Postupný poměr...57 // 1.5 Měřítko plánu a mapy...58 // 2 PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST...59 // 2.1 Přímá úměrnost...60 // 2.2 Nepřímá úměrnost...62 // 2.3 Pravoúhlá soustava souřadnic v rovině...64 // 2.4 Graf přímé úměrnosti...65 // 2.5 Graf nepřímé úměrnosti...66 // 2.6 Úlohy na závěr...67 // 3 SOUHRNNÁ CVIČENÍ...67 // 4 PROCENTA. ÚROKY...68 // 4.1 Co je procento...69 // 4.2 Na procenta s trojčlenkou...70 // 4.3 Procenta kolem nás...72 // 4.4 Úroková míra a úrok...74 // 4.5 Co je promile...75 // 4.6 Úlohy na závěr...76 // 5 SOUHRNNÁ CVIČENÍ...76 // 7/3 Shodnost; středová souměrnost; čtyřúhelníky; hranoly...82 // 1 SHODNOST TROJÚHELNÍKŮ...82 // 1.1 Shodnost geometrických útvarů ...82 // 1.2 Shodnost trojúhelníků... 83 // 1.3 Věta sss...84 // 1.4 Věta sus...85 // 1.5 Věta usu...86 // 1.6 Úlohy na závěr...87 // 2 STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST...87 // 2.1 Připomínáme si osovou souměrnost...87 // 2.2 Středová souměrnost...89 // 2.3 Středově souměrné útvary...90 // 2.4 Úlohy na závěr...91 // 3 SOUHRNNÁ CVIČENÍ...91 // 4 ROVNOBĚŽNÍK...93 // 4.1 Čtyřúhelníky a rovnoběžníky...93 // 4.2 Výšky a úhlopříčky rovnoběžníku...94 // 4.3 Kosodélník a kosočtverec...95 // 4.4 Konstrukce rovnoběžníku...96 // 4.5 Obvod a obsah rovnoběžníku...97 // 4.6 Úlohy na závěr...98 //
5 TROJÚHELNÍK A LICHOBĚŽNÍK...98 // 5.1 Obsah trojúhelníku...98 // 5.2 Lichoběžník...99 // 5.3 Konstrukce lichoběžníku...99 // 5.4 Obvod a obsah lichoběžníku...100 // 5.5 Úlohy na závěr...101 // 6 HRANOL...101 // 6.1 Hranoly...102 // 6.2 Síť hranolu...103 // 6.3 Povrch hranolu...104 // 6.4 Objem hranolu...104 // 6.5 Úlohy na závěr...105 // 7 SOUHRNNÁ CVIČENÍ...105 // LITERATURA...107
(OCoLC)42820286
cnb000704848

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC