Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.06.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Paseka, 1998
352 s. : il

objednat
ISBN 80-7185-176-0 (váz.)
Historická paměť ; [vol.] 2
Obsahuje rejstřík.
Bibliografie: s. 343-344.
Karel I. (císař rakousko-uherský a král český, 1887-1922) - biografie
000048884
OBSAH // Úvod 5 // Část první / DĚTSTVÍ A MLÁDÍ (1887-1906) // 1. Krtiny na zámku Perßenbeug 9 // 2. Nepravděpodobný císař a král 10 // 3. Stupně ke trůnu 11 // 4. Jak vyrůstá habsburský arcivévoda 15 // 5. Mezi matkou a otcem 19 // Část druhá / DRUHÝ NÁSLEDNÍK TRŮNU (1906-1914) // 1. Student na Hradčanech 26 // 2. Císařův důstojník 36 // 3. V Brandýse nad Labem 36 // 4. Karle, najdi si nevěstu! 42 // 5. Zita 46 // 6. Od seznámení ? zásnubám 48 // 7. Korunovace v Londýně 49 // 8. Proroctví Pia X. 51 // 9. Tu, felix Austria, nube... 52 // 10. Líbánky a svatební cesta 55 // 11. Znovu u Sedmých dragounů 56 // 12. Ze srdce Čech na východní výspu říše 60 // 13. Prvorozený 65 // 14. Dvůr v zámku Hetzendorf 65 // 15. Mezi Schönbrunnem a Belvederem 66 // Část třetí / ARCIVÉVODA-NÁSLEDNÍK TRŮNU (28. 6. 1914-21. 11. 1916) // 1. Sarajevo 73 // 2. Následníkem trůnu 74 // 3. Rozhodnutí pro válku 78 // 4. Válečné nadšení 79 // 5. Nesprávná válka 81 // 6. Následník trůnu jde do války 83 // 7. Císař a jeho následník 88 // 8. Frontovým velitelem 91 // 9. Trestná expedice 93 // 10. Zjihu na severovýchod 99 // Část čtvrtá / CÍSAŘ A KRÁL - PRVNÍ ROK VLÁDY (LISTOPAD 1916-LEDEN 1918) // 1. Smrt Františka Josefa 102 // 2. Poslední velký pohřeb habsburské monarchie 105 // 3. Těžké dědictví 106 // 4. Nový válečný pán 108 // 5. Hold Jeho Veličenstvu císaři a králi Karlovi 112 // 6. Císař
a Conrad von Hötzendorf 116 // 7. „Těšín“ ztrácí moc 119 // 8. Osudný slib 121 // 9. Nesplněný odkaz Františka Ferdinanda 122 // 10. Korunovace v Budapešti 124 // 11. A co koruna svátého Václava? 128 // 12. Osvobození z cizí nadvlády? 134 // 13. Oktroje a jejich pád 139 // 14. O korunovaci v Praze 140 // 15. Prvé pokusy o mír 146 // 16. Neomezená ponorková válka 148 // 17. Karlovy a Zitiny americké naděje 150 // 18. Střetnutí s německými generály 151 // 19. Císařovna proti velkoadmirálovi 153 // 20. Zámořská velmoc vstupuje do války 153 // 21. Rodinné spiknutí pro mír 155 // 22. Tajná cesta Zitiných bratrů 159 // 23. První dopis císaře Karla 161 // 24. O cílech války s Německem 164 // 25. Jasnozřivé zoufalstv í císaře a jeho ministra 167 // 26. Druhý císařův dopis 171 // 27. Od oktrojů ? reformě říše 174 // 28. Parlament - aréna národů Rakouska 176 // 29. Trůnní řeč mladého císaře 178 // 30. Vláda rytíře Ernsta Seidlera nastupuje 181 // 31. Amnestie 181 // 32. „Nové myšlení“ císaře Karla 187 // 33. Hledá se premiér pro mír a smíření 189 // 34. Pyrrhovo vítězství 193 // 35. Nečekaný mír 200 // Část pátá / CÍSAŘ A KRÁL - DRUHÝ ROK (LEDEN-LISTOPAD 1918) // 1. Mírová jednání a krize Karlovy říše 204 // 2. Chlebový mír 207 // 3. Německý kurs hraběte Czernina 211 // 4. Sixtova aféra 215 // 5. Karel a Zita na pranýři 222 // 6. Cesta do Canossy 231 // 7. Mezinárodně
politická katastrofa Karlovy říše 233 // 8. Furor teutonicus a česká velezrada 236 // 9. Lesk habsburské koruny na Bosporu 240 // 10. Věrné město na Dunaji 242 // 11. Refugium v srdci Cech? 244 // 12. Porážka 247 // 13. Nová cesta do Spa 250 // 14. Zoufalá výzva z Ballhausplatzu 251 // 15. Katastrofa na Balkáně 253 // 16. V hodině dvanácté 255 // 17. Federalizační manifest císaře Karla 257 // 18. Karlovo poslední setkání s českým politikem 262 // 19. Uherské útočiště pro korunovaného krále 263 // 20. Poslední rakouský premiér 265 // 21. Konec osudového spojenectví 267 // 22. Zitin nejtěžší den 270 // 23. Příměří ve vile Giusti del Giardino 272 // 24. Poslední dny v Schönbrunnu 277 // 25. Manifest z li. listopadu 1918 280 // Část šestá / MEZIHRA V ECKARTSAU (12. LISTOPAD 1918-23. BŘEZEN 1919) // 1. Zámek na Moravském poli 283 // 2. Konec habsburského panování ve středu Evropy 284 // 3. Stín Jekatěrinburku 285 // 4. Spasitel Edward Lisle Strutt 287 // 5. Po sedmi stech letech... 290 // Část sedmá / EXIL A NÁVRATY (26. BŘEZEN 1919-1. DUBEN 1922) // 1. Azyl u švýcarských jezer 294 // 2. Z exilu proti anšlusu 298 // 3. Koruna svátého Štěpána 302 // 4. Karlův věrný admirál 303 // 5. Já, korunovaný a pomazaný král... 305 // 6. Král se vrací 307 // 7. Konfrontace v budínském zámku 309 // 8. Legitimita proti moci 313 // 9. Opět do exilu 315 // 10. V zámku Hertenstein 316 // 11. Límec bude přišit...
317 // 12. Král a královna přilétají 319 // 13. Král táhne na Budapešť 322 // 14. Porážka před branami Budapešti 325 // 15. Král a královna v zajetí 326 // 16. Na palubě britských lodí do vyhnanství 329 // 17. Ostrov v Atlantiku 333 // 18. Smrt na Madeire 336 // Epilog 339 // Přehled pramenů a literatury 342 Rejstřík 345

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC