Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Biografie
Praha : Lidové noviny, 1999
524 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 21 cm

ISBN 80-7106-265-0 (váz.)
Česká historie ; [vol.] 5
němčina
Obsahuje bibliografii na s. 449-487, bibliografické odkazy a rejstřík
Karel IV. (král čes. a císař řím. něm., 1316-1378) - biografie
000048885
Předmluva k českému vydání ...5 // I. PROSTOR A ČAS // Nový obraz světa ...9 // Vzestup periferie ...12 // Jednota Západu ...14 // Stavovské zřízení ...15 // Cestování, putování, pouti ...19 // Prostor a politika ...21 // Nový časový rozměr ...23 // První velké století fyziky ...25 // Mnohokrát zneuznaná zbožnost ...28 // Pozdní středověk: podzim a jaro ...33 // Stavovský pluralismus ...34 // Individualismus ...42 // II. PŘEDKOVÉ, SNY, PLÁNY // Osudové bitvy pradědů ...51 // Obrazy panovníků: „Veliký král" Václav ...58 // Císař Jindřich a mýty ghibellinů ...68 // Císař a papež ...71 // Z Lucemburska do Čech ...75 // Krize císařství ...79 // III. RODIČE - ANEB POČÁTEK LUCEMBURSKÉ MOCI // Janovy začátky ...85 // Nešťastný rok 1313 ...88 // Obrat k expanzi ...93 // Italské dobrodružství ...98 // O korunu ...105 // IV. KORUNNÍ PRINC // Politika následníka trůnu ...111 // Karlův životopis jako pramen ...113 // Dětství v Paříži ...115 // Do Itálie ...120 // Vize z Tarenza ...124 // Znamení vyvolenosti ...125 // Návrat do Čech ...128 // Setkání ze zázračném ...131 // Cesta k trůnu ...133 // Den svatého Rufa ...141 // V. KRÁL // Zvolený nebo vyvolený ...149 // 524 Namáhavý vzestup 1346-1349 ...154 // Karlova česká bašta ...164 // Praha: hlavní město Čech a císařská rezidence ...174 // Karlova univerzita ...178 // Rozmnožitel říše ...184 // Kult panovníka ...18602// Mor a pogrom ...191 // Problémy nástupnictví ...198 // VI. CÍSAŘ // Nová móda ...205 // Cola di Rienzo ...207 // Petrarca ...214 // Karlova německá politika 1350-1353 ...220 // Zajištění italského tažení ...226 // Císařská korunovace ...230 // Císařská diplomacie ...236 // Majestas Carolina — česká porážka ...242 // Zlatá bula - německý kompromis ...247 // Majestas Carolina a Zlatá bula: srovnám ...253 //
VII. DYNASTICKÁ POLITIKA // Státník a mecenáš ...261 // Tyroly a Slezsko ...263 // Francko-hornofalcké mocenské centrum ...266 // Nové Čechy ...274 // Braniborsko ...278 // Koncepce státu ...284 // Prezence a prezentace ...292 // VIII. KNÍŽE MÍRU // Rovnováha jako maxima ...301 // Úřady a úředníci: říšský vikariát, říšský dvorský soud, kancelář . . . 310 // Personální politika ...317 // Landfrýdy ...320 // Nástupnická politika ...323 // Městská válka 1377 ...330 // Papežská politika ...332 // Druhá římská jízda ...336 // Václavova německá korunovace ...340 // Francie na začátku a na konci ...343 // Arelatsko: záhadná rezignace? ...348 // IX. MY, KAREL // Pro blaho rei publicae ...359 // Dvorská kultura ...364 // Pozemský a nadpozemský život ...373 // Císař a církev ...378 // Autoportrét a podobizna ...381 // Symbolika a umění ...386 // Smrt a krize ...398 // Co zůstalo? ...401 // DODATKY // Rodokmen Lucemburků ...405 // Poznámky ...407 // Prameny ...449 // Literatura ...455 // Seznam zkratek ...489 // Seznam vyobrazení ...491 // Seiblův císař Karel ...499 // Slovo o autorovi ...505 // Ediční poznámka ...509 // Rejstřík ...511
(OCoLC)42616506
cnb000661156

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC