Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(41) Půjčeno:82x 
BK
2., uprav.vyd., 1. v SPN
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1996

ISBN 80-85937-27-1 (brož.)
Bibliogr. s. 260-261
Pro všechny stupně škol
Čeština - rozbory jazykové - cvičení praktická - příručky
000049098
Obsah // 1 TEORETICKÁ ČÁST... 7 // 1.1 Pojem komplexní jazykový rozbor... // 1.2 Cíle a úkoly jazykových rozborů... 10 // 1.3 Metody práce s komplexními jazykovými rozbory... 11 // 1.3.1 Místo komplexních jazykových rozborů ve vyučování... 11 // 1.3.2 Způsoby práce při komplexních jazykových rozborech... 13 // 1.3.3 Výběr textů a vět určených k analýze... 14 // 1.4 Pojetí jazykových jevů v Komplexních jazykových rozborech ... 15 // 1.5 Obsah a stavba komplexních jazykových rozborů... 16 // 1.5.1 Rozbor komunikační situace a výstavby textu... 16 // 1.5.2 Rozbor skladebný (syntaktický)... 19 // 1.5.3 Rozbor lexikální a slovotvorný... 21 // 1.5.4 Rozbor slovnědruhový a tvaroslovný... 27 // 1.5.5 Rozbor zvukové a grafické stránky... 29 // 1.5.6 Rozbor stylistický... 31 // 1.6 Termíny a vysvětlivky... 34 // 1.6.1 Konektor... 34 // 1.6.2 Časový a prostorový orientátor... 35 // 1.6.3 Věta vedlejší a věta závislá... 35 // 1.6.4 Formant... 35 // 1.6.5 Kmenotvomá přípona... 36 // 1.6.6 Tvaroslovná charakteristika... 37 // 2 PRAKTICKÁ ČÁST... 38 // 2.1 Rozbory textů (č. 1-40)... 38 // 2.1.1 Umělecké texty určené především dětem (č. 1-10)... 38 // 2.1.2 Běžnétexty včetně dětských (č. 11-17)... 85 // 2.1.3 Texty umělecké (č. 18-27)... 119 // 2.1.4 Texty publicistické (č. 28-31)... 172 // 2.1.5 Texty administrativní (č. 32-34)... 192 // 2.1.6 Zapsané projevy mluvené (č. 35-37)... 205 // 2.1.7
Texty odborné (č. 38-41)... 219 // 2.2 Rozbory vět (č. 1-12)... 243 // Seznam literatury... 260
(OCoLC)36882191
(OCoLC)36882191
cnb000149189

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC