Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen1 x )
(10) Půjčeno:40x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2006
218 s., [40] s. obr. příl. : barev. il., faksim. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-200-1354-7 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. [206]-214, bibliografické odkazy, rejstřík
Německé resumé
000049138
OBSAH // Úvod ... / // Poznámka pro čtenáře ... 8 // Kodex vyšehradský, jeho popis a osudy... 9 // Kodex vyšehradský v odborné literatuře ... 19 // Složení kodexu ... 37 // Písmo ... 43 // Počátky knižní kultury v Čechách ... 62 // Kodex vyšehradský ve vývoji písařství ve střední Evropě ... 73 // Výzdoba Kodexu vyšehradského... 80 // Obrazy // Fol. 1v: Čtyři evangelisté ... 80 // Fol. 2’-3v: Rodokmen Kristův s dvanácti představiteli izraelských kmenů ... 82 // Fol. 4: Mojžíšuhořícího keře. Áronova hůl... 89 // - Fol. 4V.: Porta clausa. Proroctví Izajášovo... 91 //Fol. 6v: Sen Josefův... 95 // Fol. 9v: Maiestas Domini ... 97 // - Fol. 13v: Klanění tří králů ...100 // -Fol. 15’: Křest Kristův ...103 // Fol. 18: Narození Krista...105 // Fol. 19v: Obětování v chrámu ...109 // -Fol. 20’.: Zvěstování Panně Marii...112 // -Fol. 24’: Pokoušení Krista ...115 // -Fol. 29v: Vjezd do Jeruzaléma ...117 // - Fol. 38v: Poslední večeře. Mytí nohou...121 // Fol. 40r: Maria Magdaléna lije Kristu na hlavu olej. Jidáš zaprodává Krista...126 // Fol. 40v: Kristus na Olivetské hoře. Polibek Jidášův. Petr utíná ucho Malchovi ...128 // Fol. 41v: Kristus před Kaifášem. Petr zapírá Krista. Kristus před náměstkem (?)...132 // - Fol. 41’ .: Jidáš vrací peníze a oběsí se. Pilát si myje ruce. // Pilát propoušti lotra a dává bičovat Krista...136
// - Fol. 42.: Korunování trním. Ukřižování. Kladení do hrobu ...139 // -Fol. 43: Mrtví vstávají z hrobů...144 // Fol. 43: Tři ženy u hrobu...146 // Fol. 54: Nanebevstoupení Krista ...148 // Fol. 57 : Seslání Ducha svátého...151 // Ornamentální bordury ...155 // Iniciály ...156 // Kompozice a ikonografie ...162 // Výtvarné pojetí výzdoby...166 // Místo vzniku Kodexu vyšehradského, doba jeho darování a jeho objednavatel ... 171 // Kodex vyšehradský a jeho skupina...176 // Zusammenfassung ...179 // Bibliografie ...206 // Rejstřík...215
(OCoLC)71294451
cnb001655118

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC