Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(39) Půjčeno:117x 
BK
Příručka
Praha : Osmium, 1999
167 s. : il.

ISBN 80-902081-8-5 (brož.)
Obsahuje tabulky, úvod, přílohy (etický kodex sociálních pracovníků ČR)
Bibliografie: s. 133-134
Práce sociální - pracovníci - kompetence profesní - příručky
000049300
Obsah // Poděkování // Úvod...7 // I. IDENTITA SOCIÁLNÍ PRÁCE A ZPŮSOBY JEJÍHO VYMEZENÍ ...9 // 1. Společné charakteristiky profese...9 // 2. Společné charakteristiky profesionální role ...11 // 2.1. Postoje a hodnoty ...11 // 2.2. Způsob komunikace ...13 // 3. Další způsoby vymezení...13 // 4. Česká cesta ...14 // II. PROBLEMATIK/V HODNOCENÍ PROFESIONÁLNÍHO VÝKONU ... 17 // 1. Kriteria hodnocení ...17 // 2. Možnosti vymezení hranic hodnocení ...19 // 3. Spolehlivost hodnocení...20 // 4. Styly hodnocení ...20 // III. POJETÍ PROFESIONÁLNÍHO RŮSTU...23 // 1. Stádia profesionálního růstu...23 // 2. Charakteristiky procesu...24 // 3. Andragogický model učení...26 // IV. SUPERVIZE VE ŠKOLE A V ORGANIZACI ...29 // 1. Význam pojmu...29 // 2. Druhy supervize ...30 // 3. Úloha supervize v prevenci vyhoření...32 // 4. Supervize na pracovišti...33 // 4.1. Organizační kultura...33 // 4.2. Cíl supervize v organizaci...34 // 5. Supervize ve škole ...35 // 5.1. Úloha supervízora...35 // 5.2. Autosupervize...37 // 5.3. Skupinová supervize...37 // V. KOMPETENCE V PRAXI...41 // 1. Proč „kompetence“...41 // 2. Vymezení pojmů...b...41 // 3. Vznik soustavy praktických kompetencí v ČR...42 // 3.1. Zdroje ...42 // 3.2. Postup...43 // Kompetence v praxi sociální práce // VL KOMENTOVANÁ SOUSTAVA PRAKTICKÝCH KOMPETENCÍ ...45 // 1. Celkové pojetí soustavy ...45 // 2. Zkušenosti z aplikace soustavy...47 // 3. Komentář k jednotlivým
kompetencím ...48 // I. Rozvíjet účinnou komunikaci ...49 // II. Orientovat se a plánovat postup...60 // III. Podporovat a pomáhat k soběstačnosti...69 // IV. Zasahovat a poskytovat služby...79 // V. Přispívat k práci organizace...87 // VI. Odborně růst...97 // VE PODPORA PROFESIONÁLNÍHO RŮSTU // S VYUŽITÍM praktických KOMPETENCÍ...111 // 1. Zásady individuální spolupráce...111 // 2. Postup...112 // VIII. NÁMĚTY K DŮKAZŮM KOMPETENCÍ V PRAXI...117 // 1. Základní vodítka...117 // 2. Varianty důkazů...118 // IX. MOŽNOSTI A MEZE PRAKTICKÝCH KOMPETENCÍ...127 // 1. Názory veřejné obce...127 // 2. Meze praktických kompetencí ...128 // 3. Shrnutí významu praktických kompetencí a postupu s nimi ...129 // 4. Jak dál...131 // Použitá literatura...133 // PŘÍLOHY...135 // I. Etický kodex sociálních pracovníků ČR...137 // K. Minimální standardy vzdělávání v sociální práci...143 // III. Aktualizovaný návrh minimálních standardů vzdělávání...149 // IV. Přehled úrovní činnosti soc. pracovníka + definice sociální práce 153 // V. Soustava praktických kompetencí ...155 // VI. Typy praxí ...163 // 4
(OCoLC)84985567
cnb000782799

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC