Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Brno : L. Marek, 2006
266 s. : faksim. ; 21 cm

ISBN 80-86263-88-6 (váz.)
Pontes Pragenses ; sv. 44
"Kniha vychází v rámci projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR LN00A011 Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty ..."--Rub tit. s.
Obsahuje bibliografii na s. 251-260, bibliografické odkazy a rejstříky
Část. latinský text, německé resumé
000049326
Obsah // PODĚKOVÁNÍ...7 // ÚVOD...8 // 1 EUCHARISTIE V TRADICI ZÁPADNÍ CÍRKVE // VRCHOLNÉHO STŘEDOVĚKU...12 // 1.1 Hlavní biblické zdroje učení o eucharistii...12 // 1.2 Některé prvky nauky o eucharistii vrcholného středověku ..13 // 1.2.1 První spor o večeři Páně...15 // 1.2.2 Druhý spor o večeři Páně...15 // 1.2.3 Raně scholastické období...16 // 1.2.4 Učení o eucharistii ve vrcholném středověku...17 // 1.3 Eucharistická praxe vrcholného středověku...18 // 1.3.1 IV. lateránský koncil (1215) a povinné roční přijímáni..18 // 1.3.2 Úcta ? eucharistii ve vrcholném středověku...22 // 2 HLAVNÍ TEOLOGICKÉ, SPIRITUÁLNÍ A SPOLEČENSKÉ // IMPULSY NÁBOŽENSKÉHO ŽIVOTA V ČECHÁCH 14. STOL...24 // 2.1 Založení pražského arcibiskupství...24 // 2.2 Založení univerzity v Praze...25 // 2.3 ŘEHOLNÍ KOMUNITY A DALŠÍ SNAHY O OBNOVU CÍRKVE...26 // 2.3.1 Augustiniáni - kanovníci...26 // 2.3.2 Kartuziáni...27 // 2.3.3 Cisterciáci...28 // 2.3.4 Dominikáni...30 // 2.3.5 Hnutí devotio moderna a jeho vliv v Cechách 14. století.31 // 2.3.6 Tzv. Husovi předchůdci...33 // 2.3.6.1 Konrád Waldhauser...34 // 2.3.6.2 Milic z Kroměříže...34 // 2.3.6.3 Matěj z Janova...36 // 2.3.6.4 Vojtěch Raňkův z Ježova...36 // 2.3.6.5 Matouš
z Krakova...37 // 2.4 Heterodoxní skupiny působící v Čechách ve 14. století...38 // 2.4.1 Valdenství...38 // 2.4.2 Beghardi a bekyně...40 // 3 ŽIVOTNÍ OSUDY JINDŘICHA Z BITTERFELDU...43 // 3.1 PŮVOD Bitterfeldovy rodiny a jeho vstup do Řádu bratří // kazatelů... 43 // 3.2 Působení v Praze... ...45 // 5 // 4 JINDŘICH Z BITTERFELDU A ZÁPAS O ČASTÉ PŘIJÍMÁNÍ ..52 // 4.1 Jindřich z Bitterfeldu v dosavadní odborné literatuře...52 // 4.1.1 Literatura vydaná do konce 2. světové války...52 // 4.1.2 Literatura vzniklá po roce 1945...60 // 4.1.2.1 Dizertační práce V. J. Koudelky o Jindřichovi z Bitterfeldu...60 // 4.1.2.2 Dalši poválečné publikace týkající se Jindřicha z Bitterfeldu..64 // 4.2 Zákaz a opětovné povolení častého přijímání // v LETECH 1388-1391...72 // 4.3 ??? ĽEINSTITUCIONE SACRAMENTI EUKARISTIE...79 // 4.3.1 Reportace jako literárni útvar středověké univerzitní literatury.79 // 4.3.1.1 Quaestiones v činnosti univerzity a v univerzitní literatuře..79 // 4.3.1.2 Reportationes...81 // 4.3.2 Rukopisné dochování...84 // 4.3.3 Okolnosti vzniku a datace spisu...87 // 4.3.4 Rekapitulace obsahu De institucione...89 // 4.3.5 De institucione a Sentence Petra Lombardského...105 // 4.4 Determinace De crebra communione...107 // 4.4.1 Determinace jako literární útvar
středověké univerzitní literatury.. 107 // 4.4.2 Rukopisné dochování...108 // 4.4.3 Okolnosti vzniku a datace spisu...109 // 4.4.4 Rekapitulace obsahu De crebra conmunione...Ill // 4.5 Bitterfeldovy eucharist. texty v zápase o časté přijímání ... 127 // 4.5.1 Zařazení Bitterfeldových eucharistických textů do událostí v letech // 1388-1391 127 // 4.5.2 Některé prvky Bitterfeldových názorů na příjímání eucharistie...130 // 5 POKRAČOVÁNÍ SNAH O ČASTÉ PŘIJÍMÁNÍ - „DRUHÝ // ŽIVOT“ BITTERFELDOVÝCH POSTOJŮ?...133 // EDICE EUCHARISTICKÝCH TEXTŮ JINDŘICHA // Z BITTERFELDU...136 // Ediční poznámky a seznam použitých zkratek...137 // De institucione (editio priceps)...139 // De crebra conmunione (editio priceps)...192 // Index auctoritatum...233 // Obrazové přílohy...238 // RÉSUMÉ...244 // SEZNAM ZKRATEK...245 // JMENNÝ REJSTŘÍK ? ÚVODNÍ STUDII...246 // POUŽITÉ A CITOVANÉ PRAMENY A LITERATURA...251 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC