Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:10x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 1999
101 s. : il. ; 30 cm

ISBN 80-246-0001-3 (brož.)
ISBN 978-80-246-0001-7 (dotisk ; brož.)
2. dotisk r. 2007, 3. dotisk r. 2009
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000049474
Úvod ...7 // 1. Taxonomie organismů. Prokaryota a eukaryota ...9 // 2. Biologie a genetika bakterií ...? // 2.1. Buněčná stavba bakterií ...11 // 2.2. Metabolismus bakterií ...12 // 2.3. Chromosomy bakterií ...12 // 2.4. Plasmidy ...12 // 2.5. Reprodukce bakterií ...13 // 2.6. Replikace DNA u bakterií ...14 // 2.6.1. Replikace vytvořením replikační vidlice ...14 // 2.6.2. Replikace „otáčející se kružnice“ ...16 // 2.7. Parasexuální děje u bakterií ...16 // 2.7.1. Transformace ...16 // 2.7.2. Konjugace ...17 // 2.7.3. Transdukce ...19 // 2.8. Archebakterie ...20 // 3. Biologie a genetika virů ...21 // 3.1. Struktura virionů ...21 // 3.2. Genom virů ...22 // 3.3. Reprodukce virů ...22 // 3.3.1. Lytický cyklus ...22 // 3.3.2. Lyzogenní cyklus ...23 // 3.4. Rekombinace genetické informace virů ...24 // 4. Regulace exprese genů u prokaryot ...27 // 4.1. Transkripce u prokaryot ...27 // 4.1.1. Iniciace transkripce ...27 // 4.1.2. Elongace transkripce ...28 // 4.1.3. Terminace transkripce ...28 // 4.2. Translace u prokaryot ...28 // 4.2.1. Struktura ribosomů prokaryot ...28 // 4.2.2. Mechanismus translace u prokaryot ...29 // 4.3. Regulace exprese genů u prokaryot ...31 // 4.3.1. Operonový model regulace transkripce ...31 // 4.3.1.1. Induktivní operonový systém ...31 // 4.3.1.2. Represivní operonový systém ...32 // 4.3.1.3. Represe katabolity ...32 // 4.3.2. Atenuace ...33 // 4.3.3. Pozitivní a negativní kontrola exprese genů ...33 // 4.3.4. Kaskádová regulace ...34 // 4.3.5. Regulace translace ...34 // 4.3.6. Posttranslační regulační mechanismy ...34 // 5. Mutace a mutageneze. Reparační mechanismy ...35 // 5.1. Frekvence mutací a její hodnocení ...35 // 5.2. Faktory ovlivňující frekvenci spontánních mutací ...36 // 5.2.1. Riziko opakování mutací u sourozenců ...36 // 5.2.2. Vliv věku rodičů na frekvenci mutací ...37 //
5.3. Mechanismus a fenotypový efekt genových mutací ...37 // 5.3.1. Substituce ...37 // 5.3.2. Delece a inzerce baží ...38 // 5.3.3. Mutace regulačních genů ...38 // 5.3.4. Dynamické mutace ...38 // 5.3.5 Způsob zápisu genových mutací ...39 // 5.4. Mechanismus spontánních mutací ...39 // 5.5. Mutageny a mutageneze ...40 // 5.5.1. Fyzikální mutageny ...40 // 5.5.2. Chemomutageny ...42 // 5.5.3. Biologické mutageny ...43 // 5.5.4. Testování mutagenů ...44 // 5.6. Reparační mechanismy nukleových kyselin ...44 // 5.6.1. Fotoreaktivace ...44 // 5.6.2. Excizní opravy ...45 // 5.6.3. Mismatch repair ...45 // 5.6.4. Postreplikační opravy ...46 // 5.6.5. SOS reparace ...47 // 5.7. Syndromy podmíněné poruchami reparačních mechanismů ...47 // 6. Regulace exprese genů v mnohobuněčném organismu ...49 // 6.1. Regulace exprese genů změnou struktury chromosomů ...49 // 6.2. Transkripce a její regulace u eukaryot ...50 // 6.2.1. RNA polymerasy a jejich funkce ...50 // 6.2.2. Transkripce RNA polymerasou II ...51 // 6.2.3. Regulace transkripce cis elementy ...52 // 6.2.4. Regulace transkripce mediátory ...53 // 6.2.4.1. Mechanismus působení lipofilních hormonů ...54 // 6.2.4.2. Mechanismus působení hydrofilních hormonů ...55 // 6.2.4.3. Kaskádová regulace funkce genů ...55 // 6.2.5. Transkripce RNA polymerasou 1 ...56 // 6.2.6. Transkripce RNA polymerasou III ...56 // 6.2.7. Transkripce RNA polymerasou mitochondrii ...57 // 6.3. Regulace exprese genů úpravou pre-mRNA ...57 // 6.4. Regulace exprese na úrovni translace ...58 // 6.5. Genetická detenninace nasměrování proteinů ...59 // 6.5.1. Regulace tvorby a nasměrování sekrečních proteinů ...59 // 6.5.2. Regulace tvorby a nasměrování transmembránových proteinů ...60 //
7. Principy molekulární diagnostiky (doc.MUDr. M. Kohoutová, CSc.) ...63 // 7.1. Úvod ...63 // 7.1.1. Klinická a genetická diagnostika ...63 // 7.2. Nepřímá DNA diagnostika ...64 // 7.2.1. Polymorfismy DNA a jejich detekce ...64 // 7.2.1.1. Jedinečné sekvence ...64 // [4] // 7.2.1.2. Repetitivní sekvence ...64 // 7.2.1.2.1. Tandemové repetice DNA ...64 // 7.2.1.2.2. Rozptýlené repetice DNA ...65 // 7.2.1.3. Příčiny polymorfismů DNA ...65 // 7.2.1.4. Polymorfismus v délce restrikčních fragmentů ...65 // 7.2.1.5. Variabilní počet tandemových repetitivních sekvencí ...66 // 7.2.1.6. Mikrosatelity ...67 // 7.2.2. Využití polymorfismů DNA ? nepřímé DNA diagnostice ...68 // 7.3. Přímá DNA diagnostika ...70 // 7.3.1. Metody detekce mutací ...70 // 7.3.1.2. Metody, které testují jakoukoliv odchylku od standardní sekvence DNA ...70 // 7.3.1.2.1. Heteroduplexní analýza ...71 // 7.3.1.2.2. Metoda DGGE ...72 // 7.3.1.2.3. Chemické nebo enzymatické štěpení heteroduplexu ...72 // 7.3.1.2.4. Metoda SSCP ...73 // 7.371.2.5. Metoda PTT ...73 // 7.3.1.2.6. Metody sekvenování ...73 // 7.3.1.3. Metody detekce specifických mutací ...73 // 7.3.1.3.1. Mutačně specifický polymorfismus v délce restrikčních fragmentů (PCR - RFLP) . . 74 // 7.3.1.3.2. ASO ...74 // 7.3.1.4. Diagnostika expanze trinukleotidů ...74 // 7.4. Závěr ...74 // 8. Dědičnost mechanismů reprodukce a ontogeneze ...77 // 8.1. Rozmnožování ...77 // 8.2. Gametogeneze ...77 // 8.2.1. Spermiogeneze ...77 // 8.2.2. Oogeneze ’ ...78 // 8.2.3. Fertilizace ...78 // 8.2.4. Genomický imprinting ...79 // 8.3. Genetická kontrola vývoje ...80 // 8.3.1. Regulace exprese genů v ontogenezi ...80 // 8.3.2. Regulace diferenciace buněk u drosofily ...80 // 8.3.2.1. Geny matemálního efektu ...81 // 8.3.2.2. Geny zygoty ...82 // 8.3.2.2.1. Segmentační geny ...82 // 8.3.2.2.2. Tkáňově specifické geny ...83 //
8.3.3. Morfogeny u savců ...84 // 8.4. Apoptóza ...84 // 8.4.1. Průběh apoptózy ...85 // 8.4.2. Genetická determinace apoptózy ...85 // 8.4.2.2. Regulace apoptózosy u kroužkovců (nematoda) ...86 // 8.4.2.2.1. Geny spouštějící apoptózu (rozhodnutí) ...86 // 8.4.2.2.2. Geny realizující apoptózu ( exekuci) ...86 // 8.4.2.2.3. Geny ovlivňující pohlcení apoptotických buněk ...86 // 8.4.2.3. Regulace apoptózy u savců ...87 // 8.4.2.3.1. Rodina genů éc/-2 ...87 // 8.4.2.3.2. Rodina ICE (caspas) ...87 // 8.4.2.3.3. Substráty CED-3/ICE proteas ...87 // 8.4.2.3.4. Úloha TP53 a Rb genů ...87 // 8.4.2.3.5. Úloha růstových faktorů, cytokinů a hormonů ...88 // 8.4.2.3.6. Fas/FasL indukovaná apoptóza ...88 // 8.4.2.4. Význam apoptózy v embryogenezi ...90 // [51 // 8.4.2.5. Poruchy regulace apoptózy jako príčina chorob ...90 // 8.5. Organogeneze ...91 // 8.5.1. Diferenciace pohlaví u savců a její poruchy ...91 // 8.5.1.1. Chromosomální determinace pohlaví člověka ...91 // 8.5.1.2. Diferenciace gonád ...91 // 8.5.1.3. Diferenciace pohlavního dimorfismu ...92 // 8.5.2. Inaktivace X chromosomů ...92 // 8.5.2.1. Mechanismus inaktivace X chromosomů ...92 // 8.5.2.2. Fenotypové projevy inaktivace X chromosomů ...93 // 8.6. Poruchy reprodukce ...93 // 8.6.1. Sterilita ...93 // 8.6.2. Infertilita ...94 // 8.7. Vrozené vady, teratogeneze ...94 // 8.7.1. Etiologie vrozených vad ...94 // 8.7.2. Teratogeny a jejich působení ...95 // 8.7.2.1. Fyzikální teratogeny ...95 // 8.7.2.2. Chemické teratogeny ...95 // 8.7.2.3. Infekce ...95 // 8.7.2.4. Nemoci matky ...96 // 8.7.3. Teratogenní perioda ...96 // 8.7.4. Klasifikace vrozených vad ...96 // 8.7.5. Frekvence vrozených vad ...97 //
8.7.6. Prevence vrozených vad ...97 // 8.8. Regenerace ...97 // 8.9. Stárnutí a smrt ...98 // 8.9.1. Stárnutí buněk ...99 // 8.9.2. Stárnutí na úrovni organismu ...100

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC