Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.8) Půjčeno:7x 
BK
Příručka
Vyd. 2., přeprac. a rozš.
Praha : Academia, 2006
982 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM

ISBN 80-200-1396-2 (váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000049537
Obsah // Předmluva ... 17 // 1 Chyby, variabilita a nejistoty instrumentálních měření ... 21 // 1.1 Chyby měřicích přístrojů... 21 // Vzorová úloha 1.1 Absolutní a relativní chyba pH-metru ... 25 // Vzorová úloha 1.2 Třída přesnosti a práh citlivosti ampérmetru... 25 // Vzorová úloha 1.3 Mezní absolutní a relativní chyba ampérmetru ... 25 // 1.2 Způsoby vyjádření odhadů chyb měření... 26 // 1.2.1 Momentové odhady chyb... 27 // Vzorová úloha 1.4 Relativní a absolutní systematická chyba pipety ... 29 // 1.2.2 Kvantilové odhady chyb... 29 // Vzorová úloha 1.5 Kvantilové odhady chyb přístroje... 30 // 1.2.3 Nepravděpodobnostní intervalové odhady chyb... 31 // 1.3 Šíření chyb a nejistot... 31 // 1.3.1 Metoda Taylorova rozvoje... 31 // Vzorová úloha 1.6 Šíření chyb v metodě izotopového zřeďování... 32 // Vzorová úloha 1.7 Korelace chyb objemů v laboratorních operacích ... 33 // Vzorová úloha 1.8 Výpočet jemnosti vlákna z hmotností a délek vláken ... 34 // Vzorová úloha 1.9 Určení střední hodnoty jemnosti vláken ... 34 // 1.3.2 Metoda dvoubodové aproximace ... 35 // Vzorová úloha 1.10 Určení chyby viskozity dvoubodovou aproximací ... 36 // 1.3.3 Metoda simulací Monte Carlo ... 36 // Vzorová úloha 1.11 Hromaděni chyb při určení rozpustnosti stříbrné soli . . 37 Vzorová úloha 1.12 Korelace v hromadění chyb ... 37 // 1.4 Nejistoty výsledků měření... 38 // 1.4.1 Porovnání přístupů
? výpočtu nejistot ... 39 // 1.4.2 Kritické poznámky ? výpočtu nejistot ... 41 // Vzorová úloha 1.13 Nejistota aritmetických operací přibližných čísel .. 41 // 1.4.3 Přístup intervalové analýzy ? nejistotám ... 42 // V zorová úloha 1.14 Výpočet nejistoty teploty měřené rtuťovým teploměrem . 43 // 1.4.4 Zaokrouhlování čísel ... 43 // Vzorová úloha 1.15 Zaokrouhlováni čísel na 2, 3 a 4platná místa... 44 // 1.5 Úlohy ... 44 // 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat... 44 // 1.5.2 Analýza chemických a fyzikálních dat... 45 // 1.5.3 Analýza environmentálních, potravinářských a zemědělských dat ... 48 // 1.5.4 Analýza hutnických a mineralogických dat ... 49 // 1.5.5 Analýza fyzikálních dat ... 49 // 1.6 Kontrolní hodnoty (ADSTAT,NCSS2000) ... 50 // 1.6.1 Analýza farmakologických a biochemických dat ... 50 // 1.6.2 Analýza chemických a fyzikálních dat... 50 // 1.6.3 Analýza environmentálních, potravinářských a zemědělských dat ... 51 // 1.6.4 Analýza hutnických a mineralogických dat ... 51 // 1.6.5 Analýza fyzikálních dat ... 51 // 1.7 Kontrolní otázky ... 51 // Literatura... 52 // 10 // OBSAH // 2 Průzkumová analýza jednorotmírných dat ... 54 // Vzorová úloha 2.1 Analýza dat normálního // a logaritmicko-normálního rozděleni ... 55 // 2.1 Průzkumová (exploratorní) analýza dat EDA... 55 // 2.2 Ověření předpokladů o datech ... 67 // 2.3 Transformace dat... 70 // 2.4 Průběh
průzkumové analýzy dat... 73 // Vzorová\úoha2.2 Průzkumová analýza velkého výběru ... 75 // 2.5 Úlohy ... 81 // 2.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat ... 81 // 2.5.2 Analýza chemických a fyzikálních dat ... 90 // 2.5.3 Analýza environmentálních, potravinářských a zemědělských dat ... 101 // 2.5.4 Analýza hutnických a mineralogických dat ... 112 // 2.5.5 Analýza ekonomických a sociologických dat ... 120 // 2.6 Kontrolní hodnoty (ADSTAT, NCSS2000) ... 125 // 2.6.1 Analýza farmakologických a biochemických dat... 125 // 2.6.2 Analýza chemických a fyzikálních dat ... 127 // 2.6.3 Analýza environmentálních, potravinářských a zemědělských dat ... 130 // 2.6.4 Analýza hutnických a mineralogických dat ... 133 // 2.6.5 Analýza ekonomických a sociologických dat ... 136 // 2.7 Kontrolní otázky... 138 // Literatura ... 139 // 3 Statistická analýza jednorozměrných dat... 140 // 3.1 Bodový odhad parametrů polohy, rozptýlení a tvaru ... 140 // Momentové míry polohy a rozptýlení... 140 // Kvantilové a robustní míry polohy a rozptýlení... 143 // Odhady parametrů polohy a rozptýlení pro důležitá rozdělení ... 146 // 3.2 Intervalový odhad parametrů polohy a rozptýlení... 152 // 3.3 Analýza malých výběrů... 153 // 3.4 Statistické testování... 154 // A. Postup testování statistické hypotézy ... 154 // B. Testy střední hodnoty („testy správnosti “)... 155 // C. Testy shody středních
hodnot („testy shodnosti“)... 155 // VzorovAú\oh

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC