Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19.2) Půjčeno:230x 
BK
Praha : ISV, [1997?]
200 s.

ISBN 80-85866-06-4 (brož.)
Údaje popisu z obálky
Kniha obsahuje: Hraní rolí ve výchově a vyučování (s hlavním zřetelem k výchovné dramatice), Dramatická výchova a rozvoj sebevědomí (dětí a dospělých)
Výchova dramatická - teorie - pojednání
000049639
Úvod 5 // 1. Vymezení pojmu role, 8 // 1.1. Sociálně psychologický pohled 8 // 1.2. Teatrologický pohled 10 // 1.3. Pedagogický pohled 15 // 1.4. Role jako základní formy existence člověka 16 // 1.5. Základní formy existence jevu označovaného pojmem "role" 18 // 2. Relativně ucelené systémy působení na člověka prostřednictvím hraní rolí 21 // 2.1. Divadlo 21 // 2.2. Paradivadelní systémy 23 // 2.2.1. Inscenační metoda 24 // 2.2.2. Simulační hry 24 // 2.2.3. Psychodrama 25 // 2.2.4. Sociodrama 26 // 2.2.5. Sociálně psychologický výcvik 27 // 2.2.6. Osobnostní a sociální výchova 27 // 2.2.7 Výchovná dramatika 28 // 3. Hraní rolí ve výchově a vzdělávání - vymezení pojmu 29 // 3.1. Hraní rolí ve výchově 29 // 3.2. Definice role ve vztahu k hraní rolí ve výchově 32 // 3.3. Doplněk k problematice možností zobrazování jevů prostřednictvím hraní role 33 // 4. Funkce a cíle hraní rolí ve výchově a vzdělávání 36 // 4.1. Funkce hraní rolí ve výchově a vzdělávání 36 // 4.2. Cíle hraní rolí ve výchově a vzděláváni 39 // 4.2.1. Obecné zaměření cílů hraní rolí 40 // 4.2.2. Dílčí cíle rolových her 43 // 5. Typologie rolových her ve výchově a vzdělávání 49 // 6. Učeni prostřednictvím hraní rolí 57 // 6.1. Definice pojmu učení 57 // 6.2. Přirozené a organizované (řízené) učení a cílové zaměření procesů učení 57 // 6.3. Socializace a sociální učení 61 // 6.3.1. Vymezení pojmů a vysvětlení základních principů 61 // 6.3.2. Sociální učení obecně a sociální učení řízené 63 // 6.3.3. Sociální učení (socializace) a role 64 // 6.3.4. Základní mechanismy socializace 66 // 6.4. Hraní rolí jako analogie a modelování socializace 67 // 6.5. Formy rolových proměn jedince 68 // 6.6. Formy učení prostřednictvím (hraní) rolí zejm. z hlediska výchovné dramatiky 73 //
6.7. Různé interakce jako jádro učení prostřednictvím hraní rolí 77 // 6.7.1. Interakce "já - já v roli hráče" 78 // 6.7.2. Interakce "já - role jako bytost" 80 // 6.7.3. Interakce ’Já - role jako soubor vědomostí a dovedností" 97 // 6.7.4. Interakce "já - já v roli v situaci" 99 // 6.7.5. Interakce "já v roli - ty v roli" 112 // 6.7.6. Interakce "já mimo roli - jiná osoba v roli" 115 // 7. Nástin některých prvků metodiky hraní rolí 119 // 7.1. Průpravná cvičení 120 // 7.2. Hraní rolí 121 // 7.2.1. Výběr a zpracování situace a rolí (plánování, cíle, obsah, // formy a metody) 121 // 7.2.2. Výběr účastníků pro hraní rolí 131 // 7.2.3. Příprava vlastního hraní rolí 132 // 7.2.4. Vlastní hra 134 // 7.2.5. Reflexe a hodnocení 137 // Minizávěr 147 // Literatura a prameny 149

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC