Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:5x 
BK
Praha : Svoboda, 1974
352 s. ; 21 cm

Antická knihovna ; sv. 19
Přeloženo z latiny
Obsahuje bibliografické odkazy
Část. latinský text
000049713
OBSAH // 349 // OBSAH // PLINIUS * ŽIVOT A DÍLO // (František Němeček) // 7 // KAPITOLY O PŘÍRODĚ // Kniha II. // Svět, hvězdná obloha, úkazy ovzduší, země a změny povrchu* // zvláštnost vody a ohně, rozměry Země // 17 // Kniha III. // Popis záp. a střední části Středomoří // 53 // Kniha IV. ’ // Řecko a sev. břeh Černého moře. Hyperboreové. Návrat přes Pobaltí a Germánií k záp. Hispánii // 54 // Kniha V. // Jižní a vých. břeh Středozemního moře. // Essenové // 57 ’ // Kniha VI. // Sev. Malá Asie, Kavkaz, kraje kol Arálského jezera. Indie, Persie, Arábie, sev. Afrika. Atlantis // 59 // Kniha VIL // Věci kolem rozplozování. Zvláštnosti mezi národy* tělesné i duševní rozdíly. Různý osud a věk, způsob smrti. Objevitelé a vynálezci // ~ 63 , // 350 // PLINIUS STARŠÍ // Kniha Vili. // Slon a jiní čtvernožci. Domácí zvířata // 107 // Kniha IX. // Vodní živočichové. Delfíni, perly. Různá havěť. Význam ryb. Sympatie a antipatie * 111 // Kniha X. // Ptáci: pštros, bájný pták Foiníx (Fénix), dravci, domácí. // Mluvící, tažní. Obecné jevy // 115 // Kniha XI. // Hmyz, div organizace. Včely. Srovnávací tělovčda // 120 // Kniha XII. // Význam lesů. Palmy a cizí rostliny. Koření // 127 // Kniha XIII. // Původ a užitek mastí. Papyrus, staré listiny a písmo. // Zvláštní užitkové rostliny // 130 // Kniha XIV. " // Původ zemědělství. Réva a víno. Opilství // 134 // Kniha
XV. // Význam olivy. Jiné oleje. Ovoce domácí i cizí. // Rostliny na věnce // . 139 // . ’ Kniha XVI. // Chvála jablek. Drsná Germánie. Lesní stromy. Získávání // a zpracování dřeva // 142 // Kniha XVII. // Zahrádkářské problémy od A do Z // 147 // OBSAH // 351 // Kniha XVIII. // Majestát prírody. Chvála rolnictví. Obilí, chléb, plodiny. // Postup prací. Znalost počasí // • 169 // Kniha XIX. // Význam lnu i v plavectví. Zelenina // 176 // Kniha XX. // Obecné léčivé byliny // 179 // - Kniha XXI. // Kouzlo květin, jejich užitek. Míry a váhy // ‘ 181 // Kniha XXII. // Drobnosti o houbách a rostlinách // 184 // Kniha XXIII. // Víno jako lék; ocet, olej, myrha // 186 // Kniha XXIV. // Zrození medicíny. Obyčejné rostliny a vybájené cizí // 188 // Kniha XXV. // Bedlivost a péče dávných badatelů. První lékaři. Léky // na různé choroby těla lidského i zvířecího // 191 // Kniha XXVI. // Nakažlivé a nové nemoci. Životospráva. Pověry a kouzla // 233 // Kniha XXVII. // Význam veliké říše pro léčení. Soupis léčivých bylin // 235 // Kniha XXVIII. // Léky z lidského těla. Zaříkávání a kouzla. // Nechutné pověry // ,238 , // 352 // PLINIUS STARŠÍ // Kniha XXIX. // Hippokratés a léčebny. Výnosnost lékařství. Malá // odpovědnost lékařů. Ničení zdraví // 244 // Kniha XXX. // Původ magie. Vliv na Ncrona. Další pověry // 250 // Kniha XXXI. // Význam vody pro život a v lékařství
// 255 // Kniha XXXII. // Léky z těl vodních živočichů // 257 // Kniha XXXIII. // Význam drahých kovů. Prsteny a peníze // 258 // Kniha XXXIV. // Bronz a umělecké výtvory z něho. Železo, olovo, cín // 261 // Kniha XXXV. // Úpadkové jevy v malířství. Počátky a uvedení do Říma. Barvy. Výčet malířů a děl. Hliněná plastika // 264 // Kniha XXXVI. // Mramor a velcí výtvarníci. Slavné stavby cizí i římské. // Užitek nerostů. Sklo // 287 // Kniha XXXVII. // Gemy a drahokamy. Chvála Itálie // 324 • // Poznámky // 329 // Seznam vlastních jmen // 336 // Ediční poznámka // 347
(OCoLC)15727637
cnb000129651

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC