Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:4x 
BK
Praha : Grada, 1996

ISBN 80-7169-145-3
000049786
Rekat.
Obsah // Úvod ...13 // Obecná část // 1 Orgapirace neodkladné péče (J. Počta) ...17 // 1.1 Organizace přednemocniční neodkladné péče ...18 // Systém přednemocniční neodkladné péče ...18 // 1.3 Převoz nemocných ...22 // 1 1.4 Nemocniční neodkladná péče (M. Procházka, J. Počta) ...24 // Resuscitační oddělení ...25 // Jednotka intenzivní péče ...27 // 2 Cíle neodkladné péče (J. Počta) ...31 // 2.1 Vyšetření a diagnostika neodkladných stavů ...31 // 2.2 Lékařské rozhodování, hodnocení stavu nemocného, prognózování ...34 // Lékařské rozhodování ...35 // Riziko ...36 // Prognóza ... 37 // 3 Smrt mozku (J. Počta) ...41 // II. Speciální část // 4 Kardiopulmonální resuscitace (KPR) (J. Počta) ...47 // 4.1 Kardiopulmonální resuscitace - nové poznatky a přístupy ...47 // 4.2 KPR - terminologie, třídění, základní postupy ...48 // Indikace к zahájení KPR ...49 // Průchodnost dýchacích cest (A - airway) ...49 // Umělé dýchání (B - breathing) ...57 // Umělý krevní oběh (C - circulation) ...59 // Zahájení neodkladné resuscitace ...61 // Nezahajování neodkladné resuscitace ...61 // Ukončení resuscitace ...61 // 4.3 Nová doporučení ERC pro KPR ...61 // 4.4 Alternativní metody к zajištění průchodnosti dýchacích cest ...63 // 4.5 Rozšířená neodkladná resuscitace - Advanced Life Support (ALS) ...64 // 4.6 Úkony a farmaka к neodkladné kardiální resuscitaci ...66 // 4.7 Algoritmy resuscitace ...68 // Doporučené algoritmy kardiopulmonální resuscitace - schemata // A - H ...69 // Časná trombolýza ...78 // Otok plic ...79 // Resuscitace při cévních mozkových příhodách (CMP) ...79 // 4.8 Závěry ...81 // 5 Neodkladná péče u dětí (J. Počta) ...85 // 5.1 Organizace neodkladné péče o děti ...85 // 5.2 Zásady neodkladné péče u dětí ...87 // 5.3 Poruchy dýchání ...91 //
Akutní dechová nedostatečnost - respirační insuficience ...91 // Hypovolemie ...93 // Sepse a infekce ...94 // Syndrom náhlé smrti dítěte ...94 // Vrozené srdeční vady ...95 // 5.4 Náhlé příhody břišní ...95 // 5.5 Úrazy dětí ...95 // 5.6 Křeče a křečové stavy u dětí ...96 // 5.7 Bezvědomí ...97 // 5.8 Stridor ...97 // Epiglottitis acuta ...98 // Laryngitis subglotica ...98 // Laryngotracheobronchitis fibrinosa ...99 // Laryngitis oedematosa ...100 // 5.9 Intoxikace - otravy ...100 // 5.10 Vysoká horečka - viz přehled febrilních křečí ...102 // 5.11 Šok udělí ...102 // 5.12 Algoritmy pro neodkladnou péči u dětí ...103 // Dávkování léků u dětí ...106 // 5.13 Zásady kříšení novorozenců a malých dětí ...106 // Zásady zajištění průchodnosti dýchacích cest ...107 // Poruchy krevního oběhu ...107 // 6 Umělá plicní ventilace (UPV) (J. Počta, J. Šturma) ...111 // 6.1 Rozdělení plicní ventilace ...111 // 6.2 Spontánní ventilace ...112 // 6.3 Dělení řízené plicní ventilace ...113 // 6.4 Dělení prohlubované ventilace ...115 // 6.5 Dělení vysokofrekvenční ventilace ...116 // 6.6 Druhy přístrojů pro UPV ...118 // 6.7 Složení ventilátoru ...121 // 6.8 Vedlejší, záporné účinky UPV ...123 // 6.9 Napojení nemocného na ventilátor ...124 // 6.10 Zvlhčování dýchací směsi ...124 // 7 Kyslíková terapie (J. Počta) ...127 // 7.1 Úvod ...127 // 7.2 Indikace kyslíkové terapie ...130 // n / 7.3 Způsoby podávání kyslíkové terapie 130 // 7.4 Distenzní terapie ...132 // 8 Aspirace a její léčení (J. Počta) ...135 // 9 Šok (J. Počta) ...137 // 9.1 Příčiny a mechanismus rozvoje šoku ...137 // 9.2 Diagnóza šoku ...140 // 9.3 Druhy šoku a léčba ...141 // Druhy šoku ...141 // Léčba šoku ...142 // 10 Sepse a syndrom mnohočetné orgánové dysfunkce (P. Ševčík) ...147 // 10.1 Úvod ...147 //
10.2 Definice sepse a příbuzných stavů ...147 // 10.3 Etiologie a patogeneze sepse ...148 // Původci sepse a jejich toxiny ...148 // Reakce hostitele ...149 // Rizikové faktory pro vznik sepse ...151 // 10.4 Klinické vyšetření pacienta v septickém stavu ...152 // Anamnestické údaje ...152 // Fyzikální vyšetření ...153 // Odběr hemokultur ...154 // Diferenciální diagnostika ...154 // 10.5 Léčba sepse ...155 // Likvidace vyvolávající infekce ...155 // Podpůrná léčba ...156 // Tlumení SIRS ...160 // 10.6 Syndrom multiorgánové dysfunkce (MODS) ...160 // 11 Monitorace (J. Málek) ...163 // 11.1 Úvod ...163 // 11.2 Monitorace oběhu ...165 // EKG ...165 // Periferní pulz ...165 // Nepřímé měření krevního tlaku ...166 // Přímé měření arteriálního tlaku ...166 // Měření centrálního žilního tlaku (CVP) ...168 // Měření tlaku v plicní arterii (PWP) ...169 // Měření srdečního výdeje (CO) ...169 // 11.3 Monitorování oxygenace ...171 // Pulzní oxymetrie ...171 // Transkutánní měření p02 a pC02 ...172 // UIntravazální měření p02, pC02 a S02 ...173 // NIRS (Near InfraRed Spectroscopy) ...174 // Gastrointestinální tonometrie ...174 // 11.4 Monitorace ventilace ...175 // Dechová frekvence ...175 // Monitorování ventilačních parametrů ...175 // 11.5 Monitorace CNS ...176 // Měření intrakraniálního tlaku (ICP) ...176 // Elektroencefalografie ...177 // Evokované potenciály ...177 // 11.6 Monitorace teploty ...177 // 12 Léčení náhradními tekutinami (J. Počta) ...179 // v 12.1 Úvod ...179 // 12.2 Podávání náhradních roztoků v přednemocniční péči ...182 // Volba náhradních roztoků ...183 // 12.3 Podávání náhradních roztoků v nemocniční neodkladné péči ...184 // 13 Poruchy vnitřního prostředí (Z. Ehler) ...185 // 13.1 Vodní hospodářství a jeho poruchy ...186 // Dehydratace ...186 //
Hyperhydratacc ...188 // 13.2 Poruchy minerálního hospodářství ...189 // Nátriový kationt ...189 // Kaliový kationt ...190 // Magnéziový kationt ...192 // Kalciový kationt ...192 // Chloridový aniont ...193 // Fosfátový aniont ...194 // 13.3 Poruchy osmolality ...194 // Hyperosmolalita ...194 // Hypoosmolalita ...195 // 13.4 Poruchy acidobazické rovnováhy ...195 // Respirační acidóza (RAC) ...195 // Respirační alkalóza (RAL) ...196 // Metabolická acidóza (MAC) ...196 // Metabolická alkalóza (MAL) ...196 // 14 Podávání léků, tekutin a výživných látek v rámci neodkladné péče // (J. Počta) ...199 // 14.1 Vstupy do žilního systému ...199 // 14.2 Intraoseální vstupy ...203 // 14.3 Nazální vstup ...204 // 14.4 Tracheální vstup ...204 // 14.5 Rektální vstup ...204 // 14.6 Ostatní vstupy ...205 // 15 Základy enterální a parenterální výživy (D. Natos) ...207 // 15.1 Vymezení pojmů ...207 // 15.2 Určení a vyšetření aktuálního metabolického stavu ...209 // 15.3 Základní složky stravy ...209 // 15.4 Cesty podávání výživy ...211 // Enterální podávání výživy ...211 // Parenterální výživa ...212 // 16 Eliminační metody a antidota u akutních intoxikací (Z. Ehler) ...215 // 16.1 Eliminační metody ...215 // 17 Polohování nemocného v neodkladném stavu (J. Počta) ...219 // 17.1 Druhy poloh a indikace ...219 // 18 Resuscitační, pohotovostní zavazadlo, resuscitační skříňka (J. Počta) ...221 // 18.1 Vybavení zavazadla a skříňky ...221 // 19 Neodkladná péče při tonutí a utonutí (J. Počta) ... 223 // 20 Poruchy hemostázy (J. Počta) ...225 // 21 Léčba bolesti (J. Počta) ...229 // 22 Některé nejčastější neodkladné stavy (J. Počta) ...231 // 22.1 Anafylaktický šok: vazba protilátky na antigen ...231 // 22.3 Poruchy vědomí (V. Kellerová) ...232 // Poranění lbi ...233 // Metabolická komata ...235 //
Crush syndrom, syndrom ze zasypání ...236 // 22.4 Blast syndrom (J. Počta) ...237 // 22.5 Dechová tíseň ...237 // 22.6 Epistaxe ...238 // 22.7 Gynekologické a porodnické neodkladné stavy ...239 // Ruptura ektopického těhotenství ...239 // Porodnická krvácení ...239 // Preeklampsie - EPH-gestóza ...239 // 22.8 Intoxikace ...240 // 22.9 Hypotermie ...241 // 22.10 Popáleninové trauma (J. Šturma) ...242 // Hodnocení popálenin ...244 // 22.11 Polytrauma (M. Procházka) ...245 // 22.12 Poraněný hrudník (J. Počta) ...247 // Pneumotorax ...248 // 22.13 Psychoreaktivní neodkladné stavy ...251 // III. Doplněk // Deklarace Rady Světové federace společností pro neodkladnou péči ...255 // Světová federace společností pro neodkladnou péči ...259 // Literatura ...261 // Rejstřík ...263

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC