Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Ústav geoniky Akademie věd České republiky, 2002
131 s. : il.

objednat
ISBN 80-86377-08-3 (brož.)
Anglické resumé
Bibliografie na s. 119-124
Povodně - vyhodnocení - Morava a Slezsko - r.1997 - zprávy
000050041
Obsah // OBSAH // 1. Úvod... // 2. Fenomén povodní... // 3. Geografie katastrof jako účelová varianta regionální geografie... // 4. Historie povodní a protipovodňové prevence z hlediska poučení pro dnešní dobu // 4.1 Příklady letních povodní v minulosti... // 4.2 Z historie střetů s povodněmi a protipovodňových opatření... // 5. Hydrometeorologické aspekty povodní 1997... // 5.1 Meteorologické příčiny povodní... // 5.2 Povodňový odtok... // 6. Případové studie... // 6.1 Hanušovicko... // 6.2 Vsetínsko... // 6.3 Přerovsko... // 6.4 Otrokovice... // 6.5 Desná... // 6.6 Olešnice 2002... // 7. Fyzickogeografické souvislosti povodní... // 7.1 Změny v říčních korytech a nivách po povodni... // 7.2 Sesuvy iniciované extrémními srážkami... // 7.3 Ovlivnění bioty, břehové zeleně a krajiny... // 8. Povodně a osídlení... // 9. Povodně a způsob hospodaření v krajině... // 10. Ekonomické a sociální souvislosti povodní... // 11. Psychické problémy vyvolané povodněmi... // 12. Vnímání povodňového rizika... // 13. Zásady protipovodňové prevence... // 13.1 Reflexe povodňového rizika v územních plánech... // 13.2 Technická opatření proti riziku povodňových škod, vodohospodářské // a ekologické koncepce... // 13.3 Akceptování povodňového rizika a prevence škod... // 13.4 Povodňový management... // 13.5 Úloha vědy... // 14. Místo závěru: povodně v povodí Labe 2002... // Výběr literatury...
// Seznam autorů (s uvedením odpovědnosti za jednotlivé části práce)... // ...4 // ...5 // ...7 // ..11 // ..11 // ..17 // ..19 // ..19 // ..21 // ..25 // ..26 // ..32 // ..39 // ..44 // ..50 // ..59 // ..70 // ..70 // ..76 // ..83 // ..89 // ..93 // ..95 // 101 // 105 // 108 // 108 // 109 // 110 112 // 113 // 114 119 125 // Summary // Landscape, people and floods in the Morava river basin // (a regional geographical study)...126

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC