Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
Publikace z konference
Brno : Paido, 2005
218 s. : il. + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 80-7315-117-0 (brož.)
Sborník ekologie krajiny ; [vol.] 1
Nad názvem: Česká společnost pro krajinnou ekologii, Regionální organizace CZ-IALE
Obsahuje bibliografické odkazy, tabulky, grafy, volně přiložený stejnojmenný CD-ROM obsahující vybrané přílohy
Krajina - ekologie - sborníky
000050072
Martin Balej - Metodika hodnocení ekologických a sociálních souvislostí ekonomické transformace // Michael Bartoš, Drahomíra Kusová, Jan Těšitel - Krajinný ráz a vnímání Jaderné elektrárny Temelín jihočeskou populací // Hana Bernardová - Olivovník a krajinný ráz mediteránu // Antonín Buček - Krajinný ráz v období globalizace // Roman Bukáček - Preventivní hodnocení krajinného rázu rozsáhlejšího území - metodika a její použití // Martin Culek - Využití biogeografické diferenciace České republiky při hodnocení krajinného rázu Berenika Dobiášová - Změny zemědělské krajiny mikroregionu Želivka a jejich vnímání očima místních obyvatel // Jitka Fialová, Ilja Výskot, Petr Kupec, Jiří Schneider, Filip Špaček - Funkční potenciál lesů české krajiny // Markéta Flekalová - Komponovaná krajina Novodvorská - rozporuplné kulturní dědictví // Michal Friedl, Bohumila Najvarová - Kostra ekologické stability v krajině Halasova Kunštátska a Lesní správy Velký Újezd // Hana Habrová - Vliv pastvy na krajinu ostrova Sokotra // Magdalena Hledíková - Urbánní hranice krajiny // Tomáš Koulecký - Vliv hlubinné těžby uhlí na krajinu Ostravska // Pavel Kovář - Ekosystémový pohled, krajinný ráz a vize multifunkčnosti // Silvie Kozlovská - Vliv stožárů základnových stanic mobilních sítí na krajinu Krkonošského národního parku // Mária Kozová - Krajinné plánovanie v Slovenskej republike v kontexte požiadaviek Európskeho dohovoru o krajine // Kristýna Kubová, Jana Synková - Význam drobných lesních pramenů v krajině // Igor Kyselka - Stavby a krajinné úpravy po roce 1950 versus krajinný ráz // Jan Lacina - Schizofrenie esteticky vnímavého krajinného ekologa // Zdeněk Lipský - Chápání a hodnocení krajinného rázu v projektu ELCA1 //
Petr Maděra, Jaromíra Dreslerová, Petra Rychtecká, Gabriela Suchyňová, Marcela Navrátilová - Dřeviny a krajinný ráz // Petra Packová, Petr Maděra, Antonín Buček, Radomír Řepka, Jan Lacina - Vliv výstavby a provozu vodního díla Nové Mlýny na krajinu // Tereza Pavlíková - Významné přírodní a historické prvky krajiny Středního Pojihlaví // Blanka Pittnerová - Ochrana pozůstatků středověkých krajinných struktur // Dušan Romportl - Typologie krajin v České republice a v Evropě // Iva Roubíková - Pohled na hodnocení krajinného rázu v městském prostoru // Alena Salašová - Posudzovanie krajinného rázu - inšpirácia britskou krajinárskou školou // Petr Sklenička - Revize přírodních parků Plzeňského kraje na základě krajinářského hodnocení území // Markéta Flekalová, Pavlína Jiráková, Vojtěch Straka - Významné stromy jako součást krajinného rázu - případová studie vybraných obcí na Vyškovsku // Jana Synková, Kristýna Kubová - Revitalizační opatření v krajině // Zuzana Špinlerová, Milena Martinková - Změny krajinného rázu vrcholových částí Orlických hor // Ivana Trpáková, Pavel Trpák - Dvě století proměn krajinného rázu Mostecka // Monika Tvrdoňová - Zásah do krajinného rázu v centrální části CHKO Žďárské vrchy // Ivan Vorel - Historické krajinné kompozice - dominantní znaky kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu // Eva Žallmannová - Využití letecké fotografie pro hodnocení krajinného rázu // Florin Žigrai - Krajinný ráz ako metavedný výskumný objekt (Vybrané metavedné, teoreticko-metodické a aplikačné aspekty) // Vybrané přílohy na CD
(OCoLC)83978536
cnb001634047

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC