Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. čes. vyd.
Praha : Svojtka a Vašut, 1997
95 s. : il. ; 23 cm

ISBN 80-7180-207-7 (váz.)
Příručka pro výtvarníky
španělština
Krajina - malba - techniky - příručky a ilustrace
000050073
VÝTVARNÝ PROSTŘEDEK // • Výtvarný prostředek a krajinomalba. První krajiny byly malovány na kámen. Středověká krajina. Renesance, revoluce malířské techniky. Od francouzské Akademie po impresionisty. Krajinomalba dvacátého století ...6-7 // • Míchání barev. Teorie barev a předmět. Stupňování odstínu. Použití palety. Mícháni barev na paletě. Spontánni míchání barevna plátně. Barva a práce štětcem. Impresionističtí malíři ...8-9 // • Detaily a spontánnost v malířství. Rychlá malba a výraz. Pastely, rychlá technika. Rezervováni namalovaných ploch. Prosvitáni barev. Akvarel, prostor bez detailu. Pastely a fauvismus ...10-11 // • Různé techniky malby stromů. Použití tužky. Tuš. Akvarelové barvy. Pastely. Akrylové barvy. Středověká syntéza ...12-13 // • Vytvářeni plánů obrazu pastelem. Rychlá technika. Výstavba obrazu. Zhodnocení struktury papírového podkladu. Od obecného plánu k popředí. Pastel jako technika rychlé malby. Jak skladovat obrazy. Hustota pastelu ... 14-15 // • Akvarelové barvy a krajinomalba. Materiály. Spontánní, leč složitý výtvarný prostředek. Malba na vlhký papír. Malba na suchý papír. Turner a krajinomalba ...16-17 // • Akrylové barvy a krajinomalba. Co to je akrylová pryskyřice? Technika vhodná pro krajinomalbu. Nevýhody. Strukturováni obrazu. Barevná škála a barva. Volba prostředku v závislosti na námětu ...18-19 // • Olejové barvy a krajinomalba. Tradiční technika. Barevný potenciál. Podklady pro olej. Vlastnosti olejových barev. Náboženské scény ...20-21 // • Střídání technik. Střídáni akrylových a olejových barev. Rychlý začátek, pomalé dokončeni. Práce v ateliéru. Kombinováni technik ...22-23 //
Podklady, materiály a pomůcky // • Rychlá skica: Vybaveni pro práci v plenéru. Stojan. Materiály: Vodové barvy, tuš, olejové barvy a pastely. Kreslicí podložky-bloky a plátno. Fotoaparát. Impresionistická krajina ...24-25 // • Práce v ateliéru. Osvětleni. Použiti fotografií a skic. Základní vybavení a nábytek. Použiti venkovniho vybavení. Čištění pomůcek. Práce v ateliéru... 26-27 // TECHNIKA A PRAXE // • Kompozice krajiny. Zlatý řez. Barevné plochy v kompozici. Hledisko v orientální kompozici. Vyvážení hmot. Rovnováha v krajinomalbě dvacátého století. Asymetrie v kompozici. Typy kompozic ...28-29 // • Adaptabilita. Rozděleni prostoru. Roviny obrazu. Adaptabilita a perspektiva. Adaptabilita a kompozice. Adaptabilita a hloubka. „Váha“ barvy... 30-31 // • Střední plán, obecný plán (Rozdíly mezi plány). Vrstvení plánů. Plány a kompozice. Umístěni plánů obrazu. Hledisko. Použiti mřížky. Barevnost a vzdálenost. Použiti bílé v krajinomalbě ...32-33 // • Rychlá skica tužkou. Motiv, Podkladová kresba. Velikost papíru. Roztírání a výraz. Využití světla. Rychlá a tvořivá práce ...34-35 // • Volba tématu. Téma a barva. Od listoví po křoviny. Neskutečná barva. Od modré ke žluté. Barevná syntéza. Použiti hlinek. Jak volit barevnou škálu...36-37 // • Linie horizontu a hledisko. Vliv hlediska na pozadí. Vysoká linie horizontu. Nízká linie horizontu. Vztah k obloze. Perspektiva. Oběžné linie. Hloubka pole. Renesance a vývoj perspektivy ...38-39 // • Barevnost a okolní prostředí. Barva a realismus. Koloristická barevnost. Monochromatický přistup ke krajině. Krajina v teplém tónu. Krajina ve studeném tónu. Harmonie světla ...40-41 //
• Způsoby práce štětcem: Nanášení barvy. Výstavba barevných ploch. Lavírováni a akvarel. Ploché tahy štětcem. Rychlá monochromatická malba. Frotáž. Kresba a malba. Střídání barev v jednotlivých tazích ...42-43 // • Řešení celku. Od skici po prvni barvu. Barevná aproximace. Nastavení odstínu. Způsoby vzájemného propojeni barev. Subjektivní vklad. Hrubý náčrt na plátno ... 44-45 // • Zvířata v krajině. Anatomie zvířete. Stanoveni proporci koné. Zvířata a prehistorické uměni. Základní struktura domácích a užitkových zvířat. Barva a syntéza zvířat v krajině. Kontrast pomoci pod-malby. Integrace zvířat do krajiny ...46-47 // • Venkovská krajina. Kompozice a pozadí. Důležité plochy obrazu. Důležitost motivu. Roviny a barva. Jak používat různé techniky. Van Gogh a krajina // • Stromy v krajině. Proporсе a vnímání. Listoví. Malba stromu. Zvýrazněni barev. Stupeň dokončenosti ... 50-51 // • Stromy v krajině: Větve a listy. Pozadí. Od detailu k celkovému zpracování. Houští jako obecná kompozice. Detaily celku. Detail a blízkost jednotlivých plánů. Botlicelliho stromy ...52-53 // • Detail a perspektiva. Kreslicí pomůcky. Rozměry a proporce. Od obecného ke specifickému. Důležitost popředí. Roviny v malířství šestnáctého století ...54-55 // • Venkovská stavení, vzdálené plány. Vymezení pozadí. Podmalba vyznačující tvary. Naznačení objemu. Odraz světla na budovách v krajině. Práce štětcem a plány ve výstavbě obrazu. Rovnováha barvy a tvarů. Středověká krajinomalba ...56-57 // • Krajiny s řekou nebo rybníkem. Krajiny s řekou nebo rybníkem. Téma a kompozice. Kompozice barevných ploch obklopujících řeku. Barevná škála a barva. Tři plány obrazu. Stromy a řeka. Stíny a světla. Odrazy v noci ... 58-59 //
Skály v krajině. Geometrie a kameny. Popředí s velkými objemy. Objem a světlo. Světlo, které obklopuje předměty. Světlo na předmětu. Jednota krajiny a barevného efektu. Vlhké skály...60-61 // • Voda: Řeky a rybníky. Pohyb ve vodě. Barva jako odraz okolí. Jak namalovat říční břehy. Odraz oblohy. Nezaš-piňte si barvy. Používejte bílou uvážlivě ...62-63 // • Vegetace kolem řek a rybníků. Rákosí. Výraz a křehkost. Rostliny a jejich charakteristické znaky. Vegetace ... // Rostliny na březích. Dürer a rostliny...64-65 // • Divoce rostoucí květiny v krajině. Náčrt kompozice. Komplementární barevnost. Vrstvení plánů. Pozorování a mícháni. Referenční body a světlo v malbě květin. Světelné body...66-67 // • Odrazy na vodě. Výskyt světla. Dvojitá perspektiva. Vlny a odraz světla. Van Goghova syntéza. Stíny v odrazech. Odrazy na klidné vodě. Syntéza v odrazu ...68-69 // • Hory. Barva podmíněná ročním obdobím. Barva zimy. Různorodost barevných škál. Vytváření objemu. Vzdálenost oslabuje barvu. Pozadí a osvětlení i...70-71 // • Zalesněná krajina. Stíny a světla. Světlo procházející listy. Jak malujeme světlo mezi stromy. Zadní osvětlení a stíny. Stíny a kmeny stromů v krajině. Specifické tahy vytvářející světelné body. Využití čistých barev k tvorbě kontrastu. Čistá barva v krajinomalbě ...72-73 // • Sníh na horách. Různé odstíny bílé. Barva jako stín na sněhu. Barevné odstíny zasněžené krajiny. Sníh na stromech. Barevná škála zasněžené krajiny. Skála šedých ve stupňováni barev. Sníh a stupňování šedé ...74-75 // • Různé plány a hloubka. Popis popředí, středního plánu a pozadí. Barevné odchylky a vzdálenost. Atmosféra jako filtr. Použití bílé v perspektivě. Spojitost mezi horizontem a oblohou ...76-77 //
• Východ a západ slunce. Od okamžiku a barvy. Porovnávání valérů a zvýrazňování celku. Jednobarevné skici a ohnisko zájmu. Barevné stupňovánií oblohy. Seurat a večer // • Obloha a její barva. Barva oblohy podle denní doby. Vliv oblohy na krajinu. Malba oblohy. Barva odpoledne. Světlo určuje jasnost celku ...80-81 // • Hloubka a barva. Atmosféra a barevná škála. Zlatý řez a hloubka. Malba plánů viděných skrze mraky. Mraky ve středním plánu. Obecný plán a prvky v blízkosti horizontu ...82-83 // • Podnebí a barva. Každé roční období má svou vlastní atmosféru. Studená barevná škála. Teplá barevná škála. Skála neutrálních barev. Ideální výtvarné prostředky. Plány při malbě oblohy. ...84-85 // • Jasná obloha. Skála odstínů. Stupňování barev. Způsob práce štětcem při malování oblohy. Teplé barvy na horizontu. Maximální světelné body ...86-87 // • Déšť: techniky, barevnost a zvýraznění. Barevnost a zvýraznění světlem. Působení vlhkosti na listy. Studie deštivé oblohy. Barevnost deště. Světlem zvýrazněná místa. Odrazy v kalužích ...88-89 // • Bouřková obloha. Důležitost prostoru. Monochromatické, transparentní a krycí vlastnosti. Vliv oblohy na terén. Světlem zvýrazněná místa v mracích. Kontrast v bouři. Objem mraků ...90-91 // • Tipy na malování oblohy. // Staré štětce. Frotáž. Kruhové tahy štětcem při malování mraků. Světlo a nezřetelnost. Jednolitost oblohy // Harmonování barev ...92-93 // • Jak malovat popředí. Základni prvky: kmeny stromů, skály, stromy. Kompozice a popředí. Míra harmonizace. Použití špachtle a rukojeti štětce. Detailní práce. Van Gogh ... ...
(OCoLC)40086197
cnb000206873

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC