Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2008
381 s. : il., grafy ; 26 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2256-6 (váz.)
ISBN 978-80-247-7031-4 (online ; pdf)
Obsahuje tabulky
Obsahuje bibliografii na s. [357]-366 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000050131
// Úvod ... // Seznam zkratek ... // OBECNÁ ČÁST // 1 Postavení dietologie v léčbě chorob ... // 1.1 Dietologie v minulosti a dnes ... // 1.2 Co ohrožuje a problematizuje vědeckou // dietologii dnes ... // 13 Co podporuje vědecký přístup // v dietologii... // 1.4 Co se změnilo v posledních letech // v dietologii ... // 13 Jak podpořit dietologii ... // 2 Vztahy výživy ke zdraví a nemoci // a stručná fyziologie výživy... // 2.1 Proč jíme a jak se vyrovnáváme s nadbytkem a nedostatkem ... // 23 Vztah výživy ? nemocnosti ... // 23 Stručná fyziologie výživy ... // 3 Základní složky výživy... // 3-* Živiny a jejich dělení na makronutrienty a mikronutrienty ... // 3.2 Proteiny... // 33 Upidy ... // 2 - Sacharidy ... // 33 Vitaminy ... // 4 Energetický metabolismus ... // - ‘ Historický vývoj... // 4_2 Energetická potřeba organismu ... // -2 Metody sledování energetického výdeje ... // -4 Energetická bilance ... // 43 Metabolické procesy a klidový // energetický výdej ... // Obsah // 4.6 Klinický význam znalosti energetické // potřeby ... 49 // 4.7 Klinický význam sledování energetiky // organismu ... 50 // 5 Základy hygieny výživy ... 51 // 5.1 Výživová doporučení ... 51 // 5.2 Hodnocení výživy populačních skupin // (populační nutriční monitoring) ... 55 // 5.3 Hodnocení stavu výživy (nutričního stavu) // jedince... 58 // 5.4 Hygienické zásady při práci s potravina- // mi, legislativní ustanovení
v České republice ... 60 // 6 Dietní systém... 63 // 6.1 Vývoj dietního systému v ČR ... 63 // 6.2 Organizační struktura nemocniční // léčebné výživy ... 63 // 6.3 Přehled a charakteristika jednotlivých // základních diet ... 65 // 7 Parenterální výživa... 67 // 7.1 Úvod ? umělé výživě ... 67 // 7.2 Dělení parenterální výživy ... 67 // 7.3 Indikace ? parenterální výživě ... 67 // 7.4 Venózní přístup ... 68 // 7.5 Indikace zavedení centrálního žilního // katétru ... 68 // 7.5.1 Typy katétrů a místo jejich aplikace... 68 // 7.6 Roztoky parenterální výživy ... 68 // 7.7 Periferní parenterální výživa... 68 // 7.7.1 Indikace periferní parenterální // výživy ... 68 // 7.7.2 Výhody periferní parenterální // výživy ... 68 // 7.7.3 Komplikace periferní parenterální // výživy ... 69 // 11 // 13 // 19 // 19 // 19 // 20 // 20 // 21 // 23 // 23 // 24 // 24 // 27 // 27 // 27 // 30 // 33 // 36 // 47 // 47 // 47 // 48 // 48 // 49 // 7.8 Praktická doporučení při rozpisu // parenterální výživy... 69 // 7.9 Komplikace parenterální výživy ... 70 // 7.9.1 Komplikace spojené se zaváděním // centrálního žilního katétru ... 70 // 7.9.2 Komplikace spojené s přítomností // katétru ... 70 // 7.9.3 Septické komplikace ... 70 // 7.9.4 Metabolické komplikace parenterální výživy ... 70 // 7.10 Závěr - klinický význam parenterální // výživy ... 70 // 8 Enterální výživa ... 71 // 8.1 Vývoj
enterální výživy ... 71 // 8.2 Cíle enterální výživy... 71 // 8.3 Indikace enterální výživy ... 71 // 8.4 Kontraindikace enterální výživy ... 72 // 8.5 Způsob aplikace enterální výživy... 72 // 8.5.1 Kontinuální popíjení výživy - // sipping ... 72 // 8.5.2 Podání nazogastrickou sondou — 72 // 8.5.3 Podání nazojejunální sondou ... 72 // 8.5.4 Podání nazogastro-nazojejunální // sondou ... 72 // 8.5.5 Gastrostomie a jejunostomie... 73 // 8.6 Metody aplikace enterální výživy... 73 // 8.6.1 Aplikace stříkačkou ... 73 // 8.6.2 Samospádový systém ... 73 // 8.6.3 Enterální pumpa ... 73 // 8.7 Roztoky určené pro enterální výživu ... 73 // 8.8 Enterální výživa a sipping u diabetiků ... 78 // 8.8.1 Diabetické diety ... 78 // 8.8.2 Modifikace účinku enterální výživy // u diabetiků ... 78 // 8.8.3 Přednosti použití enterální výživy // u diabetiků ... 79 // 8.8.4 Kontinuální popíjení výživy- // sipping u diabetiků ... 79 // 8.8.5 Diabetické enterální výživy... 80 // 8.9 Závěr-význam enetrální výživy... 80 // 9 Vodní bilance, dieta při hypotenzi // a otocích... 81 // 9.1 Poruchy vodní bilance... 81 // 9.2 Dieta při otocích ... 82 // 9.3 Příklad jídelního lístku pro neslanou // dietu ... 82 // 9.4 Dieta při hypotenzi ... 84 // 10 Železo, jód a další prvky v dietě ... 85 // 10.1 Dietní příjem železa ... 85 // 10.2 Jód a další prvky v dietě ... 85 // 10.3 Hořčík v dietě
... 86 // 11 Glykemický index potravin ... 89 // 11.1 Historie glykemických indexů ... 89 // 11.2 Postprandiálníglykémie ... 89 // 11.3 Glykemický index ... 90 // 11.3.1 Kritické připomínky ? využívání // glykemického indexu ... 90 // 11.3.2 Praktické zkušenosti // s glykemickými indexy... 90 // 11.4 Inzulinemický index... 90 // 11.5 Sacharidová hustota ... 90 // 11.6 Glykemická nálož ... 93 // 11.7 Přínos diet s nízkým glykemickým // indexem ... 93 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 12 Dietní léčba obezity ... 97 // 12.1 Základní principy dietní léčby // obezity ... 97 // 12.2 Definice a patogeneze obezity ... 97 // 12.3 Terapie obezity ... 98 // 12.4 Redukční diety v léčbě obezity ... 99 // 12.4.1 Hlavní zásady dietní léčby // obézních ... 99 // 12.4.2 Další dietní zásady ...100 // 12.4.3 Módní diety ...102 // 12.4.4 Složení stravy redukčních // diet ... 102 // 12.4.5 Základní typy redukčních // diet ...103 // 12.4.6 Výběr potravin ...107 // 12.4.7 Náhradní sladidla ...108 // 12.4.8 Technologická úprava // pokrmů ...108 // 12.4.9 Regulovaná strava ...109 // 12.4.10 VLCD dieta ...109 // 12.4.11 Dieta po bandáži žaludku ...110 // 12.4.12 Edukační program dietní // redukční léčby ...112 // 12.5 Praktické příklady redukčních diet ... 116 // 12.5.1 Jak připravovat pokrmy ...116 // 12.5.2 Příklady redukčních rozpisů // diet a receptů ...116 // 12.6 Závěr - význam diet v léčbě obezity — 125
13 Dietní prevence diabetů ...127 // 13.1 Úvod - diabetes mellitus, genetika // a prostředí...127 // 13.2 Dieta v prevenci diabetů 1. typu ...128 // 13.3 Metabolický syndrom a diabetes // 2. typu ...128 // 13.4 Rozdělení postupů z hlediska // preventivní intervence ...130 // 13.5 Redukce hmotnosti a prevence // diabetů ...131 // 13.6 Bariatrická chirurgie a snížení // výskytu diabetů ...131 // 13.7 Dietní vlivy a vznik diabetů ...131 // 13.8 Alkohol a vznik diabetů ...134 // 13.9 Skóre rizika diabetů ...134 // 14 Dietní léčba diabetů 2. typu ...135 // 14.1 Postavení diety v léčbě diabetů ...135 // 14.2 Stručně o patogenezi diabetů // 2. typu ...135 // 14.3 Hlavní zásady dietní léčby diabetiků // 2. typu ...136 // 14.3.1 Rozdíly v redukční a diabetické // dietě ...137 // 14.3.2 Rozdíly v diabetické dietě // u diabetů 1. a 2. typu ...137 // 14.3.3 Rozdíly v dietě mezi obézním jedincem a diabetikem // 2. typu ...138 // 14.4 Běžné typy diet pro diabetiky // 2. typu ...138 // 14.5 Speciální diabetické diety ...143 // 14.5.1 Diabetická dieta při hypertenzi ... 143 // 14.5.2 Šetřící diabetická dieta ...143 // 14.5.3 Diabetické diety s omezením // bílkovin ...144 // 14.5.4 Rozdělení diabetických diet // s omezením bílkovin ...145 // 14.6 Příklady diabetických diet použitelných u diabetů 2. typu a do značné // míry i u diabetů 1. typu ...147 // 14.7 Potraviny pro diabetiky ...153 // 14.8 Vitaminy a antioxidanty
u diabetů — 153 // 15 Dieta při diabetů 1. typu ...155 // 15.1 Definice a charakteristika diabetů // l.typu ...155 // 15.2 Dělení diabetů l.typu ...155 // 15.2.1 Imunitně podmíněný diabetes // mellitus ...155 // 15.2.2 Idiopatický diabetes 1. typu ... 155 // 15.2.3 Další typy diabetů ...155 // 15.3 Základy terapie ...155 // 15.4 Principy moderní dietoterapie // u diabetů l.typu ...156 // 15.5 Edukace diety pro diabetiky 1. typu ... 156 // 15.5.1 Pitný režim ...157 // 15.5.2 Energetická hodnota stravy ... 157 // 15.5.3 Biologická hodnota stravy...157 // 15.5.4 Denní stravovací režim ...159 // 15.5.5 Výměnné sacharidové jednotky-chlebové // jednotky ...159 // 15.5.6 Glykemické indexy potravy // a diabetes mellitus 1. typu ... 166 // 15.5.7 Výběr potravin při hypogly- // kémii a jak jí předejít ...166 // 15.5.8 Náhradní sladidla u diabetů // 1. typu ...166 // 15.6 Závěr-významdietyudiabetů l.typu ...166 // 16 Dieta při podvýživě ...167 // 16.1 Malnutrice (podvýživa) ...167 // 16.1.1 Nedostatečný přívod energie - // hladovění ...167 // 16.1.2 Kwashiorkorový typ podvýživy // (proteinová malnutrice) ...167 // 16.1.3 Výskyt malnutrice ...167 // 16.2 Posouzení stavu výživy ...168 // 16.2.1 Antropometrické testy ...168 // 16.2.2 Sledování albuminu a visce- // ráiních proteinů ...169 // 16.3 Nutriční intervence při podvýživě — 169 // 16.4 Zásady nutriční intervence u vybraných chorob ...170 // 16.4.1 Zásady
nutriční intervence // u mentální anorexie ...170 // 16.4.2 Zásady nutriční intervence // u chronické pankreatitidy ...170 // 16.4.3 Zásady nutriční intervence // při podvýživě u Crohnovy choroby...171 // 16.4.4 Zásady nutriční intervence // u malignit ...171 // 16.4.5 Zásady nutriční intervence při syndromu krátkého // střeva ...171 // 16.5 Závěr...172 // 17 Dieta při dyslipoproteinémiích . 173 20 Dieta při ateroskleróze .199 // 17.1 Vývoj názorů na dyslipoproteinémie .. . 173 20.1 Základní vlivy způsobující atero- // 17.2 Stručná patofyziologie dyslipidémií .. . 174 sklerózu .199 // 17.3 Klasifikace dyslipoproteinémií . 175 20.2 Diety a prokoagulační stav .200 // 17.4 Postavení diety v léčbě dyslipopro- 20.3 Racionální dieta v prevenci atero- // teinémií . 176 sklerózy .200 // 17.5 Základní principy diety u dyslipopro- 20.4 Pravidla antisklerotické diety - // teinémií . 177 prevence .201 // 17.5.1 Pravidla diety . 179 20.5 Pravidla diety při akutních kardio- // 17.5.2 Technologická úprava stravy .. . 181 vaskulárních a celebrovaskulárních // 17.6 Příklady jídelníčků u dyslipidémií ... . 181 příhodách .202 // 17.7 Necholesterolové steroly a rostlinné // steroly . 181 21 Dieta při osteoporóze a vápník v dietě ... . 203 // 17.7.1 Necholesterolové steroly 21.1 Přehled metabolických osteopatií // v potravě a organismu . 181 a bilance vápníku .203 // 17.7.2 Léčebné užití
fytosterolů . 183 21.2 Kvalita chrupu a dietní faktory .203 // 17.8 Mastné kyseliny . 184 21.3 Vitamin D a další nutriční faktory // 17.9 Tuky a ateroskleróza . 187 ovlivňující kost .204 // 21.4 Principy diety bohaté kalciem // 18 Dieta při dně a dalších kloubních a vitaminem D u osteoporózy .205 // onemocněních . 189 21.5 Příkladyjídelních lístků s vyšším // 18.1 Patogeneze a klinický význam hyper- a nižším obsahem vápníku .206 // urikémie . 189 // 18.2 Projevy dny . 189 22 Dieta při onemocnění trávicího traktu ... 209 // 18.3 Základní principy diety u dny a hyper- 22.1 Dieta při onemocnění jícnu // urikémie . 189 a žaludku 209 // 18.3.1 Dieta při dně . 190 22.2 Jídelníčky šetřící diety a její // 18.3.2 Technologická úprava pokrmů příprava 210 // při dně . 190 22.3 Dieta při zácpě 212 // 18.3.3 Příkladyjídelních lístků 22.4 Dietní postupy při gastroenteritidě // při dně . 190 a průjmu 213 // 18.4 Dieta při dalších kloubních onemoc- 22.5 Dieta při dráždivém tračníku a diverti // něních , 191 kulární chorobě 213 // 22.6 Dieta a zánětlivé choroby střevní ,214 // 19 Dieta při hypertenzi 193 22.7 Dieta při celiakii 215 // 19.1 Faktory prostředí, obezita, stres 22.8 Diety po resekci střeva // a krevní tlak 193 a při stomiích 217 // 19.2 Diety v léčbě hypertenze 193 22.9 Bezezbytková dieta 218 // 19.2.1 Omezení příjmu soli 194 22.10 Laktázová
insuficience 220 // 19.2.2 Zvýšení příjmu ovoce 22.11 Některé obecné poznámky ? dietám // a zeleniny 194 při onemocnění trávicího traktu 220 // 19.3 Obezita a hypertenze 195 // 19.3.1 Patogeneze hypertenze 23 Dieta při chorobách žlučníku, pankreatu // u obézních 195 a jater 223 // 19.3.2 Redukční dieta u hyper- 23.1 Dieta při onemocnění žlučníku 223 // toniků 196 23.1.1 Dieta po biliární kolice 223 // 19.4 Další dietní opatření v léčbě hyper- 23.1.2 Dieta při chronickém průběhu // tenze 197 cholelitiázy 224 // 19.5 Souhrn dietních opatření v léčbě 23.2 Dieta při onemocnění pankreatu ... 225 // hypertenze 197 23.3 Dieta při onemocnění jater 227 // 23.4 Alkohol v dietě ...228 // 24 Výživa v nefrologii ...231 // 24.1 Postavení výživy v terapii onemocnění ledvin ...231 // 24.2 Dieta jako součást profylaxe nefro- // litiázy ...232 // 24.3 Dietní doporučení při snížené funkci // ledvin ...233 // 24.4 Výživa a dietní doporučení při // dialýze ...235 // 24.5 Poznámky ? dietním opatřením při // akutním selhání ledvin ...237 // 24.6 Poznámky ? dietním opatřením // u vybraných onemocnění ledvin ...237 // 24.7 Příklady nefrologických dietních // doporučení ...250 // 24.8 Přehled dietních doporučení a ome- // zení pro jednotlivé živiny a složky potravy pro oblast nefrologie .253 // 25 Dieta při neuropsychiatrických // onemocněních ...257 // 25.1 Diety u neurologických
onemocnění ...257 // 25.2 Diety u psychiatrických onemocnění ... 258 // 25.3 Diabetes mellitus, kardiovaskulární // onemocnění a deprese ...261 // 25.4 Demence a výživa ...263 // 25.5 Mentální anorexie a mentální // bulimie ...263 // 25.6 Formy poruch příjmu jídla // u psychiatricky nemocných ...263 // 26 Dieta v prevenci a léčbě nádorových // onemocnění ...265 // 26.1 Dieta a onkologická onemocnění...265 // 26.2 Ovoce, zelenina a vitaminy v prevenci // nádorových onemocnění ...267 // 26.3 Rizikové faktory nádorových // onemocnění v dietě...267 // 26.4 Diabetes mellitus, obezita a nádory ... 269 // 26.5 Dieta a léčba nádorových onemocnění ...275 // 26.6 Endokrinní disruptéry ...276 // 26.7 Závěr - výživa a nádorová onemocnění ...277 // 27 Dieta u alergií a poruch imunity...279 // 27.1 Gastrointestinální alergie ...279 // 27.2 Nealergické intolerance jídla ...279 // 27.3 Výživa a imunita ...280 // 27.4 Kožní onemocnění a diety ...281 // 27.5 Imunosuprimovanéstavy a výživa ...281 // 28 Diety a fyzická aktivita ...283 // 28.1 Diety a fyzická aktivita v léčbě // nemocných ...283 // 28.2 Diety a fyzická aktivita v prevenci // nemocí ...284 // 28.3 Výživa a sport ...286 // 29 Dieta ve stáří a interakce potravin s léky ... 289 // 29.1 Dieta a prodloužení života ...289 // 29.2 Nutriční aspekty stárnutí ...289 // 29.3 Nutriční péče ve stáří ...289 // 29.4 Interakce potravin s léky ...290
// 30 Vegetariánské diety ...291 // 30.1 Způsob života a prognóza vegetariánů ...291 // 30.2 Problémy některých skupin vegetariánů ...291 // 30.3 Makrobiotické diety ...292 // 30.4 Některé problémy vegetariánských // diet ...292 // 30.5 Odlehčovací dny ovocné, zeleninové ...293 // 30.6 Příklady redukčních a diabetických // jídelníčků pro vegetariány ...294 // 31 Výživa v těhotenství a laktaci ...297 // 31.1 Principy stanovení výživových // doporučení v těhotenství ...297 // 31.2 Výživové nároky v těhotenství ...297 // 31.3 Nároky na výživu kojící ženy ...301 // 31.4 Pravidladiety pro těhotné a kojící ...302 // 31.5 Příkladyjídelních lístků ...303 // 32 Výživa novorozence a kojence...305 // 32.1 Obecné zásady výživy v prvním roce // života ...305 // 32.2 Výživa v prvních 6 měsících života, // kojení...305 // 32.3 Umělá mléčná výživa ...308 // 32.4 Základní principy výživy od počátku // 7. do konce 12. měsíce života ...310 // 32.5 Současný stav výživy v prvních šesti // měsících života v ČR ...313 // 32.6 Technologie přípravy pokrmů // v období od konce 6. do 12. měsíce věku ...313 // 32.7 Schéma jídelního lístku dítěte na // konci 1. roku věku ...313 // 32.8 Přídavky v kojeneckém věku ...314 // 32.9 Problematika kravského mléka ve výživě kojenců do jednoho roku věku — 314 // 33 Výživa batolat ...317 // 33.1 Základní principy diety ...317
33.2 Technologie přípravy jídla pro // batolata ...318 // 33.3 Rizika alternativních diet ...319 // 33.4 Současný stav výživy batolat v ČR —319 // 34 Výživa dětí předškolního věku ...321 // 34.1 Základní principy diety ...321 // 34.2 Výživa v mateřské škole ...321 // 34.3 Technologie přípravy jídla ...323 // 35 Výživa dětí školního věku // a adolescentů ...325 // 35.1 Růstazránímezió. a 18. rokem // života ...325 // 35.2 Charakteristika výživy mladšího // školního věku ...325 // 35.3 Charakteristika výživy staršího // školního věku a adolescence ...326 // 35.4 Pravidla správné výživy školního // a adolescentního věku ...328 // 35.5 Technologie přípravy jídla ...328 // 35.6 Sledování stavu výživy ve školním // a adolescentním období ...330 // 36 Nemocné dítě a diety ...331 // 36.1 Průjmová onemocnění v dětském // věku ...331 // 36.1.1 Alimentární onemocnění ...332 // 36.1.2 Dietoterapie akutních // průjmových onemocnění ...333 // 36.1.3 Dietoterapie chronických // průjmových onemocnění ...335 // 36.2 Vrozené metabolické poruchy ...336 // 36.2.1 Fenylketonurie ...336 // 36.2.2 Potravinové alergie ...340 // 36.2.3 Sideropenická anémie ...341 // 36.3 Malnutrice u dětí...341 // 37 Zásady zdravé výživy dospělých...343 // 37.1 Charakteristiky zdravé výživy // dospělého člověka ...343 // 38 Nutrigenetika a nutrigenomika ...349 // 38.1 Vymezení pojmů ...349 // 38.2 Výskyt
onemocnění v různých // populacích a v různých studiích ...349 // 38.3 Tuky a nutrigenomika ...350 // 38.4 Nutrigenetika a hypertenze ...350 // 38.5 Dietní faktory, genetika a ischemická // choroba srdeční ...350 // 38.6 Nutrigenomika a nádory ...350 // 38.7 Perspektivy genetiky výživy...351 // 39 Vědecké a alternativní diety...353 // Literatura ...357 // Rejstřík...367

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC