Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Advent-Orion, 2003
477 s., [12] s. příl. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7172-841-1 (brož.)
Obsahuje tabulky, ilustrace, předmluvu, úvod, rejstřík, údaje o autorech
Bibliografie: s. 479-480
Ošetřovatelství - management - učebnice vysokošk.
000050281
Jak s touto knihou pracovat // Předmluva // Úvod // Kvalita // 1.Úvod do programu kontinuálního zvyšování kvality // 2. Nástroje a techniky kvality // 3. Systémové modely zvyšování kvality zdravotní péče — globální pohled // 4. ISO 9000 pro sestry manažerky // 5. EFQM: Evropský model excelence // 6. Balanced scorecard (BSC) — vyvážený systém ukazatelů // 7. Akreditace // 8. Strategické procesní řízení ve zdravotnických zařízeních // 9. Úvod do ošetřovatelského benchmarkingu // 10. Ošetřovatelská informatika // 11. Úvod do měření kvality — indikátory kvality // 12. Úvod do ošetřovatelských auditů // 13. Měření spokojenosti pacientů — focus groups // 14. Optimální léčebné prostředí // 15. Bezpečnostní kultura na oddělení // 16. Management mimořádných událostí // 17. Hodnocení pracovního výkonu ošetřovatelského personálu // 18. Lepší využití času sestry manažerky // 19. Příprava a realizace úspěšné prezentace // Ekonomika // 20. Strategie řízení nákladů v ošetřovatelství // 21. Produktivita v ošetřovatelství // 22. Strategické plánování z pohledu sestry manažerky 169 // 23. Úvod do DRG systému 177 // 24. Řízená péče I83 // 25. Řízení zdrojů neboli utilizační management 189 // 26. Management rizik na odděleních 195 // 27. Mapy péče v ošetřovatelské praxi 201 // 28. Plánované propouštění pacientů 207 // 29. „Čase management“ - řízení případů 215 //
30. Dělat správné věci správně 221 // 31. Management znalostí 225 // Lidský faktor 233 // 32. Rozvoj ošetřovatelství a jeho budoucnost v období chaosu a turbulence 235 // 33. Poslání, vize a hodnoty oddělení 241 // 34. Dynamika řízení proudu změn a transformace 247 // 35. Transformační vůdcovství 253 // 36. |ak úspěšně vést lidi 263 // 37. Networking a kariéra sestry manažerky 273 // 38. Motivace ošetřovatelského personálu 277 // 39. Management problémových sester 283 // 40. Strategie pro zlepšení komunikace a vztahů mezi lékaři a sestrami 291 // 41. Interpersonální konflikty 299 // 42. Řízení interpersonálních konfliktů 307 // 43. Organizační kultura 315 // 44. Organizační deprese 323 // 45. Jak čelit sociální krizi ve zdravotnickém zařízení 327 // 46. Profesionální image sester 333 // 47. Politická asertivita v ošetřovatelství 341 // 48. Hněv, frustrace, bolest a ošetřovatelství 345 // 49. Management pracovního stresu 351 // 50. Význam týmové práce v ošetřovatelství // 51. Moderní aspekty výuky pacientů // 52. Jak komunikovat s pacienty se zvláštními potřebami // 53. Překonávání bariér ve výuce pacientů // 54. Úvod do kritického myšlení // 55. Úvod ke kreativnímu myšlení // 56. Praktická kreativita v ošetřovatelské praxi // 57. Emoční inteligence // 58. Pět dimenzí emoční inteligence v ošetřovatelství // 59. Role sestry v duchovní dimenzi pacienta // 60. Univerzální principy osobního růstu // 61. Principy šťastného partnerského vztahu // 62. Analýza možností vzniku a následků selhání v ošetřovatelství (EMEA) // 63. Zdraví není všechno, ale bez zdraví je všechno nanic - zdravý životní styl pro sestry // Seznam použité literatury // Seznam cizích slov a zkratek // Rejstřík
(OCoLC)56848287
cnb001291613

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC