Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

hyperaktivita (@@20121028-15:13:45@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(21) Půjčeno:21x 
BK
2. vyd., V nakl. Galén 1.
Praha : Galén, 2007
87 s. : il. ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-447-8 (brož.)
Bibliografie na s. 87
000050385
OBSAH // Úvodní slovo...7 // 1. Diagnóza hyperkinetické poruchy...11 // Co je to hyperkinetická porucha?...13 // Jaký je rozdíl mezi hyperkinetickou poruchou a ADHD?...14 // 2. Příznaky hyperkinetické poruchy...17 // Jak se hyperkinetická porucha projevuje // v různých obdobích života dítěte?...7 9 // Jsou príznaky hyperkinetické poruchy u všech dětí stejně závažné?... 22 Jak může mít dítě hyperkinetickou poruchu, když vydrží // sedět ? počítače?...23 // 3. Výskyt hyperkinetické poruchy u dětí...25 // Jak často se vyskytuje hyperkinetická porucha (nebo ADHD)?...27 // 4. Vliv hyperkinetické poruchy na život dítěte a jeho rodiny...29 // Jak ovlivňuje hyperkinetická porucha vztahy v rodině a mezi // vrstevníky?...31 // 5. Průběh hyperkinetické poruchy...33 // Je pravda, že hyperkinetická porucha sama od sebe vymizí // v pubertě?...35 // Co hrozí do budoucna dítěti, když se hyperkinetická porucha // nebude léčit?...36 // 6. Hyperkinetická porucha u dospělých...37 // Vyskytuje se hyperkinetická porucha také ? dospělých?...39 // 7. Přidružené poruchy...41 // Které další poruchy se často vyskytují ? hyperkinetických dětí?...43 // 8. Příčiny hyperkinetické poruchy...45 // Co je příčinou hyperkinetické poruchy?...47 // Existují mezi zdravými a hyperkinetickými dětmi rozdíly // ve funkcích mozku?...49 // 9. Vyšetření dětí s hyperkinetickou poruchou...51 // Kdo může dát podnět ? vyšetření
a kde se má dítě nechat vyšetřit?.53 // strana 5 // Jak probíhá vyšetření?...54 // Která vyšetřeníjsou potřebná pro správnou diagnózu?...55 // Jaký je rozdíl mezi léčbou ? psychologa ? ? psychiatra?...57 // Co když se okolí dítěte dozví, že je léčeno na psychiatrii, // nemůže mu to uškodit?...58 // Kde má být dítě s hyperkinetickou poruchou v dlouhodobé péči?.59 // 10. Léčebná a výchovná opatření...61 // Musí každé dítě s hyperkinetickou poruchou užívat léky?...63 // Jaké druhy léčby se používají?...64 // A. Přístup ? hyperkinetickému dítěti v rodině...65 // Jak mají rodiče přistupovat ? dítěti s hyperkinetickou poruchou?... 65 // B. Problémy hyperkinetických dětí ve škole...69 // Jak můžeme dětem pomoci lépe zvládat požadavky školy?...69 // C. Farmakologická léčba...71 // Je s farmakologickou léčbou ? hyperkinetických dětí // dostatek zkušeností?...71 // Jak působípsychostimulancia - nemohou ? dětí vyvolat návyk?... 71 Která psychostimulancia se ? nás používají ? léčbě // hyperkinetické poruchy?...72 // Existují ještě další, nové léky pro léčbu hyperkinetické poruchy?.73 // Používají se vedle Ritalinu, Concerty a Strattery ještě jiné léky // ? léčbě hyperkinetické poruchy?...74 // Je léčba psychofarmaky vždy úspěšná?...75 // D. Alternativní léčba...76 // Jsou v léčbě hyperkinetické poruchy účinné různé diety, // vitaminy nebo přírodní
léky?...76 // E. EEG trénink (biofeedback)...78 // Jaký význam má v léčbě EEG trénink (biofeedback) // a jaký je jeho princip?...78 // 11. Závěr...81 // Literatura...85 // strana 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC