Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17) Půjčeno:17x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Academia, 1968
251 s. ; 21 cm

objednat
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
Studie o Kosmově kronice, založená na novém přístupu ke středověkému dějepisectví. Autor se zde snaží ukázat, že středověká dějepisná díla nejsou jen souborem zpráv o událostech, nýbrž že jsou to i díla literární, která dění vreakcích lidí odrážejí. Takto pojímá autor i Kosmovu kroniku; zařazuje ji do vývoje literárních druhů středověkého dějepisectví a zevrubně se věnuje Kosmově literární technice. Ukazuje, že kronikář usiloval především o dokonalédílo literární než o dílo historické. Studie zahrnuje tyto hlavní kapitoly: I. Kosmas a jeho kronika, II. Kosmova kronika jako literární dílo, III. Kosmův svět.
Německé resumé
000050528
Rekat.
Obsah // Úvodem 5 // I. Kosmas a jeho kronika 7 // 1. Kosmas a jeho kronika ve starší literatuře 9 // 2. К metodice analýzy středověkého dějepisectví 17 // 3. Kosmas 33 // 4. Kosmova kronika — vznik a prameny 50 // II. Kosmova kronika jako literární dílo 65 // 1. Literární druh 67 // 2. Kosmas jako středověký historik 96 // 3. Kosmas jako literát 116 // III. Kosmův svět 153 // 1. Kosmův svět — pokus o charakteristiku 155 // 2. Kosmóvo pojetí přemyslovské pověsti 166 // 3. Václavská ideologie a český „stát“ v 11. a 12. stol. 183 // a) Václavská ideologie v Cechách 10.—12. století 184 // b) „Rex perpetuus“ a sv. Václav 215 // Die Chronik des Kosmas (Zusammenfassung) 233 // Literatura a prameny vydané mimo sbírky 239 // Seznam zkratek 253
(OCoLC)2533497
cnb000449546

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC