Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 1998
223 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7021-239-X (váz.)
Světová náboženství
němčina
Obsahuje rejstřík
Buddhismus - křesťanství - stati
Křesťanství - buddhismus - stati
000050707
Hans Küng: Dialog mezi náboženstvími ... 11 // Na cestě ke globálnímu ekumenickému povědomí... 11 // Co je náboženství?... 14 // Mimo absolutismus a relativismus... 16 // Časová tabulka... 20 // I HISTORICKÝ BUDDHA, JEHO UČENÍ JAKO CESTA K VYSVOBOZENÍ // 1 Heinz Bechert: Buddhistické perspektivy ... 23 // Životní a význam historického Buddhy... 23 // Smysl a cíl Buddhova učení... 27 // Zbytečnost víry a koexistence // s jinými formami náboženství... 28 // Strast a znovuvtělení... 30 // Cesta k vysvobození... 32 // Nirvána... 35 // Buddhistická kosmologie... 38 // 2 Hans Küng: Křesťanská odpověď... 41 // První kontakty... 42 // Obrat ve vědě a v církvi... 44 // Je buddhismus jen věcí zkušenosti? ... 47 // Ke vztahu pravdy a dějin... 50 // Nevyhnutelná zpětná otázka historického Buddhy ... 56 // 7 // Legendy... 59 // Co spojuje Ježíše a Gautamu... 61 // V čem se liší Ježíš a Gautama... 63 // Osvícený a ukřižovaný... 66 // Nirvána nebo věčný život?... 67 // II BUDDHISTICKÁ OBEC A JEJÍ STARŠÍ DĚJINY // 1 Heinz Bechert: Buddhistické perspektivy ... 71 // Sangha ... 71 // Buddhističtí laici... 74 // Předávání nauky a posvátné texty ... 76 // Ašóka a počátky buddhistických misií ... 77 // Théravádový buddhismus... 79 // Starší dějiny buddhismu v Indii... 81 // 2 Hans Küng: Křesťanská odpověď... 84 // Ideální buddhista... 84 // Synové Buddhovi - synové Kristovi? ... 86 // Je mnišství křesťanského původu? ... 87 // Proměna paradigmatu: od elitního náboženství // k náboženství masovému ... 92 // Sangha a církev... 97 // Zřeknutí a utváření světa... 99 // Tolerance? ...101 // Hledání spásy a ekonomie...103 // Imanentní napětí mezi mníšskou a laickou existencí 105 // Konsekvence pro rozhovor s théravádovým buddhismem ...108 //
III OD THÉRAVÁDY К ČISTÉ ZEMI: FORMY BUDDDHISTICKÉHO MYŠLENÍ A ŽIVOTA // 1 Heinz Bechert: Buddhistické perspektivy...Ill // Šúnjaváda (hínajána) a mahájána...111 // Súnjaváda a jógáčára ...113 // Vadžrajánový buddhismus...116 // Saktický tantrismus ...118 // Zánik indického buddhismu...121 // Rozšíření buddhismu v Asii ...122 // Východoasijský buddhismus...124 // 2 Hans Küng: Křesťanská odpověď...128 // Proměna paradigmatu - // cesta od malého k velkému vozu...128 // Buddhistické pojetí skutečnosti ...132 // Důstojnost lidské osobnosti...136 // Sebe upálení ducha...142 // Chápat -prázdnotu negativně nebo pozitivně-?...144 // Absolutní bytí? ...146 // Ateistický buddhismus?...148 // Je absolutno personální či apersonální? ...153 // 0 splynutí protikladů...155 // Východní a západní pochopení Boha...157 // IV BUDDHISMUS A SPOLEČNOST: // BUDDHISMUS V NAŠÍ DOBĚ // 1 Heinz Bechert: Buddhistické perspektivy...161 // Zánik a obnova ...161 // Buddhismus na Západě...163 // Západní a asijské reakce...165 // Buddhistická ekumena...168 // Ambédkar a indický neobuddhismus ...169 // Ohlédnutí a výhled ...172 // Úvahy k buddhisticko-křesťanskému // náboženskému dialogu...174 // 9 // 2 Hans Küng: Křesťanská odpověď...177 // Ještě jednou: k metodě dialogu ...177 // Proměna paradigmatu: // od velkého vozu k diamantovému vozu...180 // Religiozita a sexualita...182 // Je tantrismus v rozporu s Buddhovým učením? ...185 // Meditační buddhismus...188 // Meditace nebo modlitba?...191 // Křesťanská mediatace a buddhistická modlitba ...194 // Jeden Buddha a mnoho buddhü...197 // Buddhismus víry ...202 // Buddhologie a christologie ...205 // Utrpení a naplnění ...209 // Základní literatura k buddhismu ...213 // Hans Küng: Mír ve světě není možný bez // náboženského míru! Slovo na závěr...215 // Poděkování ...219 // Jmenný rejstřík ...222
(OCoLC)40092257
cnb000355080

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC