Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.08.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2004
230 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7021-740-5 (váz.)
Reflexe
latina
Obsahuje bibliografické odkazy
Bibliografie na s. 223-[231]
000050827
Vzdělanost a křesťanské učení (Jana Nechutová) ... 11 // KŘESŤANSKÁ VZDĚLANOST De doctrina Christiana // Předmluva... 41 // KNIHA 1 // Úvod; základní pojmy [1,1—IV,4]... 47 // Věci jako předměty, z nichž se těšíme nebo jichž užíváme ... 50 // Věčné skutečnosti - věci, z nichž se těšíme: // Bůh, boží Trojice [V,5-VIII,8] ... 50 // Časné skutečnosti-věci, jichž užíváme [IX,9-XXI, 19] ... 54 // Lidské vztahy (lidé - „věci“, které jiných věcí užívají // nebo těší se z nich); láska k Bohu K k bližnímu // podle Matouše 22,37-40 [XXII,20-XXIV,38] ... 60 // Závěr [XXXV,39 -XXXVIII,44]... 72 // KNIHA 2 // Üvod; znaky přirozené a smluvené [1,1- IV,5] ... 77 // Nejasná místa Písma (znaky neznámé a dvojznačné; // znaky vlastní a přenesené) [V,6-K,15] ... 80 // Neznámé vlastní znaky... 88 // Znalost řečtiny a hebrejštiny [XI, 16—XIII, 18] ... 88 // Doslovné překlady [XIII, 19-XIII,20] ... 91 // Volba překladatelských variant [XIV,21-XV,22] ... 94 // Neznámé přenesené znaky... 97 // Znalost jazyků [XVI,23] ... 97 // Znalost reálií, čísel, hudby [XVI,24-XIX,29] ... 98 // Světské morální zásady a vědecké poznatky ...104 // Lidská ustanovení...104 // Pověry a čáry (dohody lidís démony) [XX,30-XXIV,37]...104 // Další užitečná i neužitečná lidská ustanovení // [XXV, 38-XXVI,40] ...112 // Co neustanovili lidé (přírodní, matematické, logické zákony) [XXVII,41-XXXXVIII,57] ...113 // Závěr. Jak využít kulturu pohanského světa ve prospěch křesťanství. „Egyptská kořist“ [XXXIX,58-XLII,63] ...124 //
KNIHA 3 // Úvod; dvojznačné znaky vlastní [1,1 —IV,8] ...131 // Dvojznačné znaky přenesené...137 // Znaky v náboženství Židů, pohanů i křesťanů. // Duchovní otroctví a duchovní svoboda [V,9-IX,13]...137 // Mravní chování a pravda víry. Výsostné hermeneutické kritérium - láska (kdy není řeč Písma obrazná) // [X,14-XXIV,34]...141 // Jak pracovat s přenesenými znaky...152 // Různé vztahy mezi znakem a označovanou věcí // [XXV,34-XXVIII,39] ...152 // Tropy [XXIX,40-41] ...155 // Tyconiovy zásady pro výklad tropů // [XXX,42-XXXVII,55] ...157 // Závěr [XXXVII,56]...170 // KNIHA 4 // Úvod; řečnické umění ve službě pravdy [1,1—IV,6] ...171 // Moudrost a výmluvnost [V,7-VI,8]...175 // Výmluvnost biblických autorů [VI,9 - 10] ...177 // Příklady (apoštol Pavel, prorok Amos) [VII,11-21]...178 // Jak důležitá je srozumitelnost [VIII,22—XI,26] ...186 // Výmluvnost křesťanského řečníka, kazatele a učitele // [XII,27-XVI,33] ...189 // Trojí styl: prostý, umírněný, vznešený [XVII,34-XIX,38]...195 // Příklady tří stylů (apoštol Pavel, Cyprianus, Ambrož) // [XX.39-XXI.50] ...199 // Vzájemné vztahy mezi prostým, vyváženým a vznešeným stylem [XXII,5-XXVI,58]...211 // Jaký život má vést křesťanský řečník, kazatel, učitel [XXVII,59-XXIX,62] ...217 // Kazatel Pravdy - mistr Pravdy [XXIX,62-XXX,63]...220 // Závěr [XXXI,64]...222 // Prameny ...223 // Literatura ...228
cnb001492043

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC