Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2005
291 s. ; 21 cm

ISBN 80-244-1248-9 (brož.)
Monografie
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta
Obsahuje bibliografické odkazy, rejstřík
Bibliografie na s. [249]-278
Bible. N.Z. Matouš - život křesťanský - studie
000050937
PŘEDMLUVA // ÚVOD...5 // 1 Předmět práce...5 // 2 Status quaestionis...8 // 3 Metoda a struktura práce... 14 // PRVNÍ ČÁST: KONTEXT ŘEČI A JEJÍ STRUKTURA...17 // PRVNÍ KAPITOLA: Kontext Mt 18,1-35... 19 // 1 Struktura Matoušova evangelia...19 // 2 Vymezení textu...23 // 3 Umístění Mt 18,1-35 ve struktuře evangelia...25 // 4 Ježíšovy řeči v Matoušově evangeliu...26 // DRUHÁ KAPITOLA: Struktura textu...29 // 1 Různé návrhy členění...29 // 2 Struktura řeči...31 // 2.1 O pravé velikosti a „nepatrných“ (Mt 18,1-14)...33 // 2.1.1 O pravé velikosti (Mt 18,1-5)...33 // 2.1.2 O varování před pohoršením (Mt 18,6-9)...35 // 2.1.3 O starostlivosti vůči „nepatrným“ (Mt 18,10-14)...36 // 2.2 O bratrském vztahu (Mt 18,15-35)...38 // 2.2.1 O bratrském napomenutí a moci společné modlitby // (Mt 18,15-20)...38 // 2.2.2 O připravenosti k bezmeznému odpuštění // (Mt 18,21-22)...42 // 2.2.3 Podobenství o nemilosrdném služebníku // (Mt 18,23-35)...43 // TŘETÍ KAPITOLA: Tradice a redakce...46 // 1 O pravé velikosti a „nepatrných“ (Mt 18,1-14)...46 // 1.10 pravé velikosti (Mt 18,1-5)...47 // 288 // 1.2 O varování před pohoršením (Mt 18,6-9)...48 // 1.3 O starostlivosti vůči „nepatrným“ (Mt 18,10-14)...50 // 2 O bratrském vztahu (Mt 18,15-35)...53 // 2.1 O bratrském napomenutí a moci společné modlitby // (Mt 18,15-20)...53 // 2.2 O připravenosti k bezmeznému odpuštění (Mt 18,21-22)...58
2.3 Podobenství o nemilosrdném služebníku (Mt 18,23-35)... 58 // Druhá část: výklad textu...61 // PRVNÍ KAPITOLA: O pravé velikosti a „nepatrných " // (Mt 18,1-14)...63 // 1 O pravé velikosti (Mt 18,1-5)...63 // 1.1 Scenerie (Mt 18,1a)...63 // 1.1.1 Časová formulace ...63 // 1.1.2 Aktivita učedníků ...64 // 1.2 Dialog učedníků s Ježíšem (Mt 18,1 b—5)...67 // 1.2.1 Otázka učedníků (Mt 18,1b)...67 // 1.2.2 Ježíšovo symbolické jednání (Mt 18,2)...72 // 1.2.3 Ježíšova odpověď (Mt 18,3-5)...73 // a) Podmínka ke vstupu do nebeského království // (Mt 18,3)...73 // b) Konkrétní odpověď na otázku učedníků // (Mt 18,4)...80 // c) Dodatek k odpovědi: příslib (Mt 18,5)...83 // 1.3 Shrnutí...86 // 2 O varování před pohoršením (Mt 18,6-9)...88 // 2.1 Varování před pohoršením „nepatrných“ (Mt 18,6)...88 // 2.1.1 Důvod varování - význam ...89 // 2.1.2 Význam formulace ...90 // 2.1.3 Osud toho, kdo působí pohoršení...93 // 2.2 Zvolání „běda“ (Mt 18,7)...96 // 2.2.1 Běda světu (Mt 18,7a)...97 // 2.2.2 Nezbytnost pohoršení (Mt 18,7b)...101 // 2.2.3 Běda člověku (Mt 18,7c)...102 // 2.3 Svody ruky, nohy nebo oka k pohoršení (Mt 18,8-9)...103 // 289 // 2.3.1 Varování jednotlivce před pohoršením (Mt 18,8a.9a)...104 //
2.3.2 Vysvětlení důvodu varování (Mt 18,8b.9b)...107 // 2.4 Shrnutí...109 // 3 O starostlivosti vůči „nepatrným“ (Mt 18,10-14)...111 // 3.1 Zákaz (Mt 18,10a)...112 // 3.2 Odůvodnění zákazu (Mt 18,10b-14)...113 // 3.2.1 Poučné prohlášení kladně formulované // (Mt 18,10b)...113 // 3.2.2 Podobenství o zatoulané ovci (Mt 18,12-13)...117 // 3.2.3 Poučné prohlášení záporně formulované // (Mt 18,14)... 125 // 3.3 Shrnutí...128 // DRUHÁ kapitola: O bratrském vztahu (Mt 18,15-35)... 131 // 1 O bratrském napomenutí a moci společné modlitby // (Mt 18,15-20)...131 // 1.1 Pravidlo jednání křesťanského společenství // vůči hříšníkovi (Mt 18,15-17)...131 // 1.1.1 Bratrské napomenutí v soukromí (Mt 18,15a)... 132 // 1.1.2 Cíl bratrského napomenutí (Mt 18,15b)... 138 // 1.1.3 Bratrské napomenutí za pomoci svědků (Mt 18,16).. 140 // 1.1.4 Předložení záležitosti křesťanskému společenství // (Mt 18,17a)...143 // 1.1.5 Vyhýbání se bratrovi, který zhřešil (Mt 18,17b)... 146 // 1.2 Výpověď o autoritě (Mt 18,18)...150 // 1.3 Společná modlitba a Ježíšova přítomnost v křesťanském společenství (Mt 18,19-20)...153 // 1.3.1 Prohlášení o moci společné modlitby // v křesťanském společenství (Mt 18,19)...153 // 1.3.2 Prohlášení o Ježíšově přítomnosti v křesťanském společenství (Mt 18,20)...157 // 1.4 Shrnutí...161 // 2 O připravenosti k bezmeznému odpuštění (Mt 18,21-22)... 165 //
2.1 Narativní úvod (Mt 18,21a)...165 // 2.2 Petrova otázka (Mt 18,21b)... 167 // 2.3 Ježíšova odpověď (Mt 18,22)...171 // 2.4 Shrnutí...175 // 290 // 3 Podobenství K nemilosrdném služebníku (Mt 18,23-35)... 175 // 3.1 Úvod podobenství (Mt 18,23)...176 // 3.2 První scéna: Setkání krále s jeho služebníkem // (Mt 18,24-27)... 181 // 3.2.1 Popis setkání (Mt 18,24-25)... 181 // 3.2.2 Služebníkova žádost o strpení (Mt 18,26)...188 // 3.2.3 Velkodušná reakce pána (Mt 18,27)...190 // 3.3 Druhá scéna: Setkání služebníka s jeho spoluslužebníkem (Mt 18,28-30)... 194 // 3.3.1 Popis setkání (Mt 18,28)...194 // 3.3.2 Žádost spoluslužebníka o strpení (Mt 18,29)...197 // 3.3.3 Odmítnutí žádosti o strpení (Mt 18,30)...198 // 3.4 Třetí scéna: Druhé setkání krále s jeho služebníkem // (Mt 18,31-34)...200 // 3.4.1 Spoluslužebníci informují pána (Mt 18,31)...200 // 3.4.2 Pánova odpověď (Mt 18,32-33)... 201 // 3.4.3 Potrestání služebníka (Mt 18,34)...204 // 3.5 Závěr podobenství (Mt 18,35)... 208 // 3.6 Shrnutí...211 // Třetí část: Celkové poselství textu Mt 18,1-35 v kontextu Matoušova evangelia...215 // PRVNÍ KAPITOLA: Teocentrický aspekt křesťanského // společenství...217 // 1 Nebeské království a křesťanské společenství...217 // 1.1 Nezbytná podmínka pro vejití do nebeského království 218 // 1.2 Pravá velikost v nebeském království...220 //
2 Nebeský Otec a křesťanské společenství...221 // 2.1 Nebeský Otec a jeho vůle...222 // 2.2 Jednání nebeského Otce jako vzor...224 // DRUHA KAPITOLA: Christocentrický aspekt křesťanského // společenství...227 // 1 Ježíšova přítomnost v křesťanském společenství...227 // 1.1 Ježíšova přítomnost v jednotlivci...228 // 1.2 Ježíšova přítomnost ve společenství...230 // 2 Ježíš a křesťanské společenství...232 // 2.1 Víra v Ježíše...232 // 291 // 2.2 Závaznost Ježíšova učení...233 // TŘETÍ KAPITOLA: Aspekt „communia" křesťanského // společenství...236 // 1 Jednota křesťanského společenství...236 // 1.1 Úsilí o vnější jednotu...236 // 1.2 Úsilí o vnitřní jednotu...237 // 2 Identita křesťanského společenství...238 // 2.1 Společenství vzájemného odpuštění...239 // 2.2 Společenství jednoznačných norem...240 // ZKRATKY...243 // Literatura...249 // Rejstřík autorů...279
(OCoLC)85718475
cnb001641205

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC