Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.06.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 2.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008
2 CD-ROM ; 12 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-548-5
"Nová role učitele - budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji - projekt Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů, opatření 3.3.2 Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje, číslo projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2"--Rub pouzdra
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, esf, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Název z titulní obrazovky
Obsahuje bibliografie
1 CD-R. Studijní opora -- 2 CD-R. Prezentace
Vydáno též jako kniha
Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader, formát PDF, Microsoft PowerPoint
000051103
1 Speciální pedagogika jako vědní obor -- 1.1 Speciální pedagogika jako vědní obor -- 1.2 Význam speciální pedagogiky pro současné běžné školství -- 1.3 Pregraduální a postgraduální úroveň vzdělávání v oboru speciální pedagogika -- 1.3.1 Speciálně pedagogické vzdělávání -- 1.3.2 Speciálně pedagogická podpora učitelů běžných škol ve vybraných evropských zemích -- 2 Kompetence -- 2.1 Vymezení pojmu kompetence -- 2.2 Pedagogické kompetence -- 3 Pohled do historie pedagogicko psychologického poradenství ve školství -- 3.1 Zrod pedagogicko psychologického poradenství -- 3.1.1 Počátek výchovného poradenství v České republice na pozadí legislativy -- 3.1.2 Vznik a vývoj pedagogicko psychologických poraden v České republice -- 3.2 Proces vedoucí k ustanovení funkce speciálního pedagoga na běžné základní škole -- 4 Poradenské služby -- 4.1 Poradenské služby -- 4.1.1 Poradenské služby v běžné škole -- 4.1.2 Školská poradenská zařízení -- 5 Školní speciální pedagog -- 5.1 Školní speciální pedagog -- 5.1.1 Kompetence školního speciálního pedagoga ve vztahu k zákonným zástupcům -- 5.1.2 Kompetence školního speciálního pedagoga ve vztahu k žákům -- 5.1.3 Kompetence školního speciálního pedagoga ve vztahu k ostatním pedagogům -- 5.1.4 Kompetence školního speciálního pedagoga ve vztahu k dalším subjektům -- 5.2 Osobnost školního speciálního pedagoga -- Seznam příloh
cnb001813202

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC