Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.8) Půjčeno:39x 
BK
Vyd. 2., opr. a dopl., V Pasece 1.
Praha ; Litomyšl : Paseka, 2005
259 s., [4] s. obr. příl. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7185-767-X (váz.)
Obsahuje bibliografické odkazy, rejstřík
Dalimilova kronika - texty
000051265
Obsah // (5) ÚVOD // (9) PŘEDMLUVA // Tuto se počíná kronika // (12) KAPITOLA 1 // O babylonské věži a sedmdesáti jazycích // (13) KAPITOLA 2 // O vzniku českého národa // (15) KAPITOLA 3 // O Libušině moudrém otci // (17) KAPITOLA 4 // O Libušině proroctví O Libušině koni, jenž Přemysla přinesl // (18) KAPITOLA 5 // O tom, jak byl nalezen první oráč O stromu z Přemyslovy otky // (20) KAPITOLA 6 // O Přemyslově zvolení // (20) KAPITOLA? // O založení Prahy // (22) KAPITOLA 8 // O dívčí válce // (23) KAPITOLA 9 // O Vlastině moudrém úradku // (24) KAPITOLA 10 // O prvním dívčím vítězství // (28) KAPITOLA 11 // O tom, jak muži nabyli sil a postavili Vyšehrad // (29) KAPITOLA 12 // O rozmanitých dívčích úkladech // (30) KAPITOLA 13 // O Ctiradovi // (32) KAPITOLA 14 // O úskoku, který muži vymysleli na dívky // (34) KAPITOLA 15 Vyprávění o smrti dívek // (35) KAPITOLA 16 // O Přemyslově pohřbení // (36) KAPITOLA 17 // O moudrém Neklanoví // (37) KAPITOLA 18 // O žateckém Vlastislavovi // (39) KAPITOLA 19 // O pražské věštici // /’¦’? •• ? V V i 1 ?V // O jme vestkarce // (40) KAPITOLA 20 Vyprávění o bitvě u Turska // (42) KAPITOLA 21 // O smrti žateckého knížete // (44) KAPITOLA 22 // O Hostivítovi a Děpoltovi // (46) KAPITOLA 23 // Vyprávění o prvním křesťanu Bořivojovi // (47) KAPITOLA 24 // O Svatoplukovi, králi moravském // (49) KAPITOLA 25 // O Vratislavovi, otci svátého Václava
// (50) KAPITOLA 26 // O svaté Lidmile, první křesťance // (51) KAPITOLA 27 // O matce svátého Václava // (53) KAPITOLA 28 // O boji svátého Václava s knížetem kouřimským // (54) KAPITOLA 29 // O císaři a svátém Václavovi // (55) KAPITOLA 30 // O smrti svátého Václava // (57) KAPITOLA 31 // (60) KAPITOLA 32 // Vyprávění o Boleslavu Štědrém // (63) KAPITOLA 33 // O slepém Boleslavu Skoupém O Oldřichovi a Jaromírovi // (64) KAPITOLA 34 // O zlé radě Vršovců // (67) KAPITOLA 35 // Jak svátý Jan vysvobodil Oldřicha // (68) KAPITOLA 36 O pastýřově lsti // (69) KAPITOLA 37 // O pěti svátých bratřích // (71) KAPITOLA 38 // O Oldřichově Přimdě // (72) KAPITOLA 39 // (75) KAPITOLA 40 // O Kochanovi a šlechetném knížeti Oldřichovi // (76) KAPITOLA 41 // O selské kněžně Boženě // (77) KAPITOLA 42 // O knížeti Břetislavu, zeti císařově // (80) KAPITOLA 43 // O přenesení svátého Vojtěcha // (81) KAPITOLA 44 // O Břetislavově boji s císařem // (84) KAPITOLA 45 // O Ekardovi moudrém, biskupu z vůle Jitčiny O Břetislavově boji s uherským králem // (85) KAPITOLA 46 // O Spytihněvovi, nepříteli Němců // (87) KAPITOLA 47 // O prvním králi Vratislavovi // (89) KAPITOLA 48 // O nejvyšší poctě českého krále // (90) KAPITOLA 49 // O králově bratru, biskupu Jaromírovi // (92) KAPITOLA 50 // O míšeňské vojně // (95) KAPITOLA 51 // ? čemu český král přinutil krále uherského // {96) KAPITOLA
52 // (97) KAPITOLA 53 // O prvním královském synovi // (99) KAPITOLA 54 O Břetislavovi // {100) KAPITOLA 55 // O Bořivoji a moravském Svatoplukovi // (103) KAPITOLA 56 // Jak byli Vršovci, proradní páni, bradaticí stati // (106) KAPITOLA 57 // J ak Svatopluk porazil Uhry // (107) KAPITOLA 58 // O Vladislavově boji // (109) KAPITOLA 59 // Jak císař v Praze soudil // (111) KAPITOLA 60 // (113) KAPITOLA 61 // Jak Cechové vyplenili římský kostel // (115) KAPITOLA 62 // O dobrém králi Štěpánovi // (116) KAPITOLA 63 // Jak Vladislav Bořivoje vypudil // (118) KAPITOLA 64 // O smrti biskupa Heřmana O šlechetném Soběslavu Prvním // (122) KAPITOLA 65 // (122) KAPITOLA 66 // O smrti svátého Prokopa O druhém českém králi Vladislavovi // (124) KAPITOLA 67 // O Soběslavovi, příteli Čechů // (126) KAPITOLA 68 // (128) KAPITOLA 69 // (129) KAPITOLA 70 // (131) KAPITOLA 71 // O královských synech Bedřichovi a Kunrátovi // (132) KAPITOLA 72 // (134) KAPITOLA 73 // Jak Morava pozbyla svých knížat ? ? Čechám připadla // (135) KAPITOLA 74 // O boji Čechů s Němci // (137) KAPITOLA 75 // O svatořečení opata Prokopa // (138) KAPITOLA 76 // Jak král Přemysl Třetí zhřešil pýchou // (141) KAPITOLA 77 // O záhubě knížete Děpolta // (142) KAPITOLA 78 // O králi Ottakarovi Prvním // (143) KAPITOLA 79 // (144) KAPITOLA 80 // Kterak do Prahy přišli dominikáni // (145) KAPITOLA 81 // O čtvrtém českém králi Václavovi // (147) KAPITOLA
82 // O pohanských Kartasech // (149) KAPITOLA 83 // O králi Václavovi a císaři Bedřichovi // (151) KAPITOLA 84 // (152) KAPITOLA 85 // O boji krále Václava se synem // (153) KAPITOLA 86 // O křižácích a židech // (154) KAPITOLA 87 // O skonu svaté Zdislavy // (155) KAPITOLA 88 // (156) KAPITOLA 89 // O pátém českém králi, Přemyslu Druhém // (158) KAPITOLA 90 // O bludných tlupách škaredých naháčů // (159) KAPITOLA 91 // O boji s Uhry a o královně Margreté // (160) KAPITOLA 92 // O protivenstvích, která činil král českým pánům // (163) KAPITOLA 93 // O římském králi Rudoltovi // (164) KAPITOLA 94 // O hladu, který nastal po smrti krále Přemysla O Václavovi, šestém českém králi // (166) KAPITOLA 95 // O korunovaci českého krále // (167) KAPITOLA 96 // O jednookém králi Albrechtovi // (168) KAPITOLA 97 // O dvou Václavech // (169) KAPITOLA 98 // O králi Vaňkovi // (171) KAPITOLA 99 // O českém králi Rudoltovi // (172) KAPITOLA 100 // O vévodovi korutanském O boji Čechů se Šváby // (174) KAPITOLA 101 // O římském králi Albrechtovi, nepříteli Čechů // (175) KAPITOLA 102 // O špatných zvycích českých pánů // (177) KAPITOLA 103 // Jak byl Korutanský potupen // (179) KAPITOLA 104 // O krutosti markraběte míšeňského O boji Čechů s Míšeňskými // (180) KAPITOLA 105 // O veliké povodni // (181) KAPITOLA 106 // O nynějším vladaři, šlechetném králi Janovi // (183) POZDĚJŠÍ DOPLŇKY
(183) DOPLNĚK 1 // (184) DOPLNĚK 2 // (186) DOPLNĚK 3 // (187) DOPLNĚK 4 (189) DOPLNĚK 5 // (189) DOPLNĚK 6 // (190) DOPLNĚK? // (192) DOPLNĚK 8 // (194) ČESKÁ RÝMOVANÁ KRONIKA TAK ŘEČENÉHO // DALIMILA // (216) NĚKOLIK PROZAICKÝCH SLOV ? PŘEKLADU // NEJSTARŠÍ ČESKÉ RÝMOVANÉ KRONIKY // (220) STARŠÍ JMÉNA A VÝRAZY // (225) POZNÁMKY (245) REJSTŘÍK MÍST (250) REJSTŘÍK OSOB
(OCoLC)62887401
cnb001531619

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC