Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.07.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21) Půjčeno:63x 
BK
Vyd. 2., Ve Vyšehradu 1.
Praha : Vyšehrad, 2005
702 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty, plány ; 25 cm

objednat
ISBN 80-7021-808-8 (váz.)
Kulturní historie
francouzština
Obsahuje černobílé ilustrace a fotografie, faksimile, mapy, chronologické tabulky
Bibliografie na s. 677-697
Kniha představuje průvodce dějinami středověké Evropy. Zahrnuje politické události, vývoj hospodářství a obchodu i dějiny mentality, myšlení a kultury. Součástí knihy je svým rozsahem ojedinělá obrazová příloha, díky níž je možné do středověké Evropy takřka vstoupit. Podrobná časová tabulka a slovník nejdůležitějších pojmů pak dodávají knize i rozměr praktické pomůcky pro všechny milovníky nejen dějin nejen středověkých.
Evropa - dějiny - středověk - pojednání
Evropa - dějiny kulturní - středověk - studie
Medievalistika - pojednání
Středověk - dějiny - Evropa - studie
000051315
Obsah // Autor ? českému vydání... 11 // Poděkování ... 12 // Úvod... // Předmluva ? pozdějšímu vydání ... 33 // ČÁST PRVNÍ // HISTORICKÝ VÝVOI // I. Usídlení barbarů (5.-7. století) ... 41 // Krize římského světa (2.-4. století) / Římané a barbaři / Mapa 1. Římský svět koncem 4. století/ Barbarské vpády a nová mapa západní Evropy / Mapa 2. Barbarská království v 6. století / Západní Evropa raného středověku: nové struktury / Závěr: od antiky ke středověku - kontinuita, nebo zlom? / Mapa 3. Fyzická mapa Západu // II. Pokus o germánskou organizaci (8.-10. století)... 76 // Karolinská západní Evropa / Mapa 4. Karolinská říše, Byzanc a islám počátkem 9. století/ Krize v 9. a 10. století: noví nájezdníci / Krize karolinského světa: vnitřní aspekty / Mapa 5. Rodí se Evropa: delení karolinské říše / Otonská obnova / Renesance 10. století / 1. Opoře / 2. Trelleborg / 3 Haithabu (Hedeby) / Závěr: středověky „také off“ - vnější apel, nebo vnitřní elán? / Mdptf 6. Výboje éry stehování národů // III. Utváření křesťanského světa (11.-13. století)... 103 // Rozmach křesťanského světa: rozvoj stavebnictví, pokrok zemědělství a demograficky vzestup / Mapa 7. Evropa kolem roku tisíc / 4. Rambouilletský hvozd / 5. Les Saint-Denis / ó. Altheim / 7 Jablonow / Expanze křesťanského světa: pokřesťanštění Severu a Východu. / Španělská reconquista, křížové výpravy
/ Mapa 8. ??? fen-žové výpravy / Mapa 9- Křížové výpravy 13. století / Mapa 10. Západní expanze v 11.-12. století / Obnova měst / 8. / 9. Ptfnž / 10. Kolín / II. Lübeck / 12. Trfo // v Lübecku / 13. Kalisz / Obnova obchodu / Intelektuální a umělecký vzestup / Církev a náboženství v rozmachu křesťanského světa / Mapa ll. Clunyjský řád v 10. a ll. století/Mapa 12. Cisterciácký řád ve 12. a 13. století/Mapa 13. Západní religiozita / Mapa 14. Dominikánský řád roku 1303 / Mapa 15. Františkánský řád kolem roku 1344 // (8) // / Západoevropské feudální zřízení / Politické peripetie: papežství a císařství / Politické peripetie: stavy / Mapa 16. Francie při nástupu Filipa Augusta ( 1180) / Mapa 17. Francie při nástupu Filipa VI. z Valois (1328) / Závěr: organizace středověkého prostoru - města, nebo stavy? // IV. Krize křesťanského světa (14.-15. století)... 148 // Nejzazší hranice středověku / Krize 14. století / Smysl krize: obecná deprese, nebo podmínka rozvoje? / Mapa 18. Zápaáni Evropa na počátku 15. století // ČÁST DRUHÁ // STŘEDOVĚKÁ KULTURA // V. Světla v temnotách (5.-9. století) ... 155 // Pohanská tradice a křesťansky duch / Zlomky vzdělanosti / Regrese a adaptace / Ostrůvky kultury: města, dvory, kláštery /14. Sankt-Gallen / 15. Fontenay / 16. Cluny / „Zakladatelé“ středověku / Karolinská renesance / Mapa 19. Duchovní střediska ve 12. století // VI. Prostorové
a časové struktury (10.-13. století)... 184 // Mýtiny a lesy / Středověká mobilita: cesty / Příroda a vesmír / Křesťanský svět a Byzanc: schismatikové / Křesťanský svět a islám: nevěřící / Křesťanský svět a pohané: obracení na víru / Křesťanský svět a mongolský mýtus / Křesťanství otevřené, nebo uzavřené? / Onen svět: Bůh / Onen svět: ďábel / Mezi nebem a zemí: andělé / Čas, věcnost, dějiny / Vztah k casu: lhostejnost, nebo pozornost? / Sociální časy: čas přírodní a cas zemědělský / Sociální časy: čas hradního pána / Sociální časy: čas církevní a cas kleriků / Útěk ze světa / Chiliastický sen: Antikrist a Zlatý věk / ??? 20. Románský sloh na Západě / ??? 21. Gotický sloh na Západe / Mapa 22. Hospodářství na Západě na konci 13. století // VII. Materiální život (10.-13. století)... 279 // „Středověké vynálezy“ /17. Saint-Aubert-sur-Orne /18. Bras a Hubert-Folie /19. Weston Pinkney: katastrální mapa 16. století / 20. Weston Pinkney: současný letecký snímek / Slabina středověké „mechaniky“ / Dřevo a železo / Zemědělské techniky / Zdroje energie / Lodi / Technický pokrok / Ekonomie obživy / Ekonomické mentality / Svět na pomezí: hladomory / Fyziologická nouze a epidemie / Vyčerpanost a nejistota / Ekonomický růst: středověká konjunktura / Naturální hospodářství a peněžní hospodářství / Ekonomický růst: sociální ohlasy // VIII. Křesťanská
společnost (10.-13. století)... 343 // Společnost tří řádů / Od tripartitní společnosti ? „světským stavům“ / Dvojhlavá společnost: papež a císař / Rozbitá společnost: babylónská věž / lednotlivec a společenství / Rodinné společenství / 21. ??? ? Arsoufu (ligi) /22. Bitva u Bou- // (9) // vines (1214) /23. Bitva ? Courirai (1302)/Žena a dítě / Panské společenství / Vesnické obce a městské obce / Město a městská společnost / Zápas tříd: městská společnost a feudální společnost / Zápas tříd v zemědělském prostředí / Zápas tříd v městském prostředí / Žena v zápase tříd / Rivalita uvnitř tříd / Církev a královská moc v zápase tříd / Intersociální společenství: bratrstva, věkové třídy / Sociální centra: kostely, hrady, mlýny, hospody / Hereze a zápas tříd / Vyloučení ze společnosti: kacíři, malomocní, židé, čarodějníci, sodomité, mrzáci, cizinci, deklasovaní lidé // IX. Mentalita, sensibilita, chování (10.-13. století)... 413 // Pocit nejistoty / Uchylování se ? starobylosti: autority / Uchylování se ? božskému zásahu: zázraky a ordály / Symbolická mentalita a sensibilita / 24. Ottmarsheim / 25. Svatý Ambrož v Miláně / Abstrakce a smysl pro konkrétnost: barva a světlo, krása a síla / Úniky a sny / Vývoj ? realismu a racionalismu / Scholastický duch / Zvnitřnění a moralismus / Kurtoazní láska, moderní láska / Desakralizace přírody / Klam a
lež / Kultura zdání : strava a potravinový přepych, tělo a gesto / Oděv a přepych v oblékání / Dům a okázalost příbytku / Kultura hry // Epilog: Trvání a novoty (14.-15. století)... 480 // Trvání / Vyhrocení a přepjatost / Humanismus // Chronologické tabulky... 495 // Slovník jmen, termínů a pojmů... 561 // 26. Příčný řez katedrálou v Bourges/27. Opatství Cluny r. 1157/28. Příčný řez kostelem Cluny III. / 29. Průsečík žeber/30. Závěry ve skicáři Villarda z Honnecourtu / 31. Půdorysy gotických katedrál / 32. Půdorys kostela jakobínů v Toulouse / 33. Půdorys svate Alžběty v Marburku / 34. Průčelí gotické katedrály / 35. Středověký hrad /36. Půdorys donjonu a hradu v Loches / 37. Půdorysy románských hradů / 38. Půdorys hradu Beaumaris (Anglesey) / 39. Půdorys Castel del Monte (Apulie) / 40. Příčný řez katedrálou v Laonu /4L Opatství Monte Cassino/42. Opěrné oblouky a okna katedrály v Remeši / 43. Půdorysy románských bazilik/44. Prvky románské architektury / 45. Příčný řez Svatým Martialem v Limoges/46. Svatý Petr v Římě/47 Opatství Sankt-Gallen / 48. Svatý Jakub v Compostele / 49. Schéma panství // Ediční p oznámka... 676 // Orientační bibliografie... 677 // Seznam vyobrazení... 698
(OCoLC)85164831
cnb001630903

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC