Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.5) Půjčeno:296x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2003
361 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-247-0650-4 (brož.)
Manažer
Dotisk 2006
Obsahuje bibliografii na s. 347-253 a rejstřík
000051476
Obsah // Obsah // Předmluva...11 // 1. kapitola // Vymezení základních pojmů...13 // Historické a perspektivní v komunikaci...17 // Definice pojmu komunikace...18 // Charakteristika komunikace...20 // Funkce komunikace...21 // Komunikace je proces...22 // Komunikace je dvousměrná aktivita...29 // Intencionalita komunikace...29 // Komunikace je symbolická, ale v představách lidí je názorná...30 // Komunikace je srozumitelná...31 // Komunikace je nepřetržitá...32 // Druhy komunikace...32 // Vybrané komunikační teorie...39 // Transakční analýza...39 // Pragmatická systémová Watzlawickova komunikační teorie...44 // Rogersova teorie komunikace...44 // Teorie TCI - tematicky centralizovaný interakční systém...46 // 2. kapitola // Osobnost člověka a jeho já v komunikaci...47 // 3. kapitola // Sociální vnímání...55 // Selektivnost vjemů...61 // Poznávací schémata...61 // Přisuzování příčin...62 // Postoje a přesvědčení...63 // Přitažlivost a odpudivost...66 // Řízení dojmu...69 // Důvěryhodnost...70 // Stereotypy...70 // Chyby a nedostatky ve vnímání...72 // Haló-efekt a efekt posledního dojmu...73 // Projekce...73 // Sebeuspokojující proroctví...74 // Mezikulturní nevnímavost...74 // 5 // Komunikační dovednosti v praxi // Efekt svatozáře...75 // Centrismus... 75 // Chyba kontrastu... 75 // Desirabilita „... 75 // Kategorizace...75 // Favoritismus...75 // Efekt sympatie, respektive antipatie...76 // Sériový
efekt... 76 // Efekt mírnosti... 76 // Předčasná generalizace a dialela...76 // 4. kapitola // Interpersonal!»’ vztahy...77 // Evalvace a devalvace... 84 // Analýza a hodnocení vztahů... 85 // Vytváření a zlepšování vztahů, pacing...87 // Metody vytváření vztahu...87 // Asertivita, agresivita, pasivita, manipulace a užití moci...89 // Asertivita... 90 // Užívání a zneužívání síly a moci...95 // 5. kapitola // Poslouchání a naslouchání... 97 // Způsoby poslouchání...101 // Aktivní poslouchání...101 // Reflektivní a empatické naslouchání...103 // Poslouchání pro pobavení...106 // Poslouchání pro informace...106 // Kritické poslouchání...107 // Porozumění a interpretační chyby...108 // 6. kapitola // Verbální a neverbální komunikování...111 // Verbální komunikace...113 // Jazykové prostředí...115 // Jazykový styl...118 // Paralingvistické aspekty verbálního projevu...119 // Hlasitost verbálního projevu...120 // Výška tónu řeči...120 // Rychlost verbálního projevu...120 // Objem řeči...121 // Plynulost řeči, pomlky, frázování...121 // Barva hlasu a emoční náboj...121 // Kvalita řeči...122 // Slovní vata...122 // 6 // Obsah // Chyby v řeči...122 // Neverbální komunikace...123 // Mimika...125 // Gestika...127 // Posturika...127 // Kinezika...128 // Pohledy...128 // Proxemika...129 // Teritorium...130 // Haptika...130 // Chronemika...131 // Neurovegetativní reakce...131 // Rekvizitové prostředky
a celkový image...132 // Prostředí...132 // Sdělování činy...132 // Bariéry komunikace...133 // Interní bariéry...133 // Externí bariéry...134 // 7. kapitola // Rozhovor a vyjednávání...135 // Příprava na interview...137 // Vlastní průběh interview...140 // Dialog jako specifická forma rozhovoru...142 // Vyjednávání...143 // 8. kapitola // Sebeprezentace a komunikování před publikem...147 // Příprava prezentace...150 // Rozhodnutí o účelu prezentace...150 // Promyšlení tématu prezentace...150 // Sbírání podkladů...151 // Vlastní zkušenost a pozorování...151 // Rozhovory...152 // Knihy, časopisy a noviny...152 // Internet...152 // Jak vyhledávat podpůrné materiály...153 // Posouzení psychologické stránky prezentace...153 // Nácvik prezentace...154 // Vlastní provedení projevu...156 // Organizování projevu...157 // Přednes bez přípravy...159 // Přednes z psaného textu...160 // Přednes zpaměti...160 // Komunikační dovednosti v praxi // Improvizovaný přednes...160 // Neverbální a paralingvistické složky přednesu...161 // Audiovizuální pomůcky...164 // Informační projev...165 // Přesvědčovací projev (persuase)...167 // Věrohodnost a důvěryhodnost...169 // Racionální přesvědčování...170 // Emocionální přesvědčování...171 // Paradoxní způsoby ovlivňování...172 // 9. kapitola // Skupinová komunikace a týmová práce...175 // Vývoj skupiny...177 // Formování skupiny...177 // Krystalizace
skupiny...178 // Vytváření skupinových norem...178 // Aktivní práce skupiny...178 // Faktory ovlivňující skupinový vývoj...179 // Struktura skupiny...180 // Úloha rolí ve skupinové komunikaci...182 // Skupinová koheze a skupinové myšlení...184 // Spory ve skupinách a spory mezi skupinami...187 // Pracovní týmy...189 // Druhy týmů...191 // Týmové role...192 // Jak vytvářet efektivní tým...196 // 10. kapitola // Problémová komunikace...199 // Kritika...202 // Konflikty...202 // Diskriminace, harassment a mobbing...205 // Sexuální harassment...207 // Rasismus a xenofóbie...208 // Nezdravá komunikace...208 // 11. kapitola // Komunikační prostředí firmy...213 // Komunikační kanály v podniku...218 // Komunikace s veřejností...219 // 12. kapitola // Jednání manažera...221 // Řízení a styly jednání...225 // Informování...227 // 8 // Obsah // Přikazování...228 // Přesvědčování...228 // Motivování...231 // Kontrolování a monitorování...233 // Kritizování a přijímání kritiky...233 // Organizování a koordinování...236 // Rozhodování... 236 // 13. kapitola // Diskuse a pracovní porady...239 // Skupinové diskuse...241 // Pracovní porady...244 // Jak prezentovat návrhy ke změnám, aby byly přijaty...249 // Roční valná hromada...250 // 14. kapitola // Přijímací pohovory...253 // Příprava manažera na přijímací pohovor...258 // Vlastní pohovor...259 // Aktivity manažera po pohovoru...262 // Jak se
ucházet o zaměstnání ajak se připravovat jako uchazeč...265 // 15. kapitola // Hodnotící pohovory...269 // 16. kapitola // Masmediální komunikace...279 // Druhy médií...283 // Noviny a časopisy...283 // Rozhlas...284 // Televize...284 // Knihy...285 // Film...285 // Marketingová komunikace, reklama a public relations...286 // Elektronická a telematická média...286 // Jak jednat s médii...288 // Novinářská etika...289 // 17. kapitola // Mezikulturní komunikace...291 // Co je to kultura...294 // Co tvoří kulturu, jaké jsou její součásti...295 // Neverbální projevy v různých kulturách...297 // Verbální komunikace...298 // Chování a stylizované projevy v interakci...299 // Jak se chovat v jiné kultuře...301 // 9 // Komunikační dovednosti v praxi // Jednání s hosty ze zahraničí...304 // Řízení lidí v nadnárodních organizacích...305 // Vliv národní kultury na firmy...314 // Transformace poznatků a řízení v mezinárodních podmínkách...317 // Personální strategie a kultura národa...318 // Informace o mezikulturních podmínkách a jak je získat...321 // 18. kapitola // Obchodní vyjednávání...323 // Chování obchodního zástupce...328 // Příprava najednání...331 // Vlastní obchodní jednání...331 // Jak klást otázky a jak na otázky odpovídat, zvládání námitek...333 // Jak klást otázky...333 // Jak odpovídat na otázky...333 // Zvládání námitek...333 // Kdy mluvit o ceně...334 // Maloobchodní
prodej...335 // 19. kapitola // Sociální výcvik...339 // Použitá literatura...347 // Rejstřík věcný...355 // 10
(OCoLC)56856107
cnb001282914

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC