Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
V Praze : Triton, 2006
2 sv. (579; 419 s.) ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7254-683-X (sv. 1 ; váz.)
ISBN 80-7254-703-8 (sv. 2 ; váz.)
němčina
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000051547
OBSAH // ÚVOD // Co to jsou kulturní dějiny a proč je studujeme? // Zapomenutá hvězda / 17 - Všechno má svou filozofii / 17 - Estetická, etická, logická historiografie / 18 - Mapa a portrét / 19 - Příběh ze slabikáře / 20 - Nevědeckost základních historických pojmů / 20 - Skrytý průběh historických dopadů / 21 - Rankův omyl / 22 - Veškeré dějiny jsou legenda / 23 - Homunkulus a Euforion / 24 - „Historické romány“ / 25 - Maximální neúplnost / 26 - Přehánění / 27 - Hierarchie kulturních oblastí / 27 - Ekonomika / 27 - Společnost / 28 - Stát / 28 - Mravy / 29 -Věda, umění, filozofie, náboženství / 29 - Kámen mudrců / 31 - Reprezentativní člověk / 31 - Expresionistický pes / 32 - Dějiny oděvu duše / 32 - Génius je produktem doby / 33 - Doba je produktem génia / 34 - Génius a doba jsou nesouměřitelní / 35 -Rodokmen / 35 - Lessing a Herder / 36 - Winckelmann a Voltaire / 36 - Hegel a Comte / 37 - Buckle / 38 - Burckhardt / 38 - Taine / 39 - Lamprecht / 40 - Breysig / 41 -Spengler / 42 - Civilizační dějepis / 43 - Pro domo / 45 - Povolaný diletant / 45 -Nezbytná paradoxie / 46 - Legitimní plagiátor / 47 - Patologická a fyziologická originalita / 48 // * * * // KNIHA PRVNÍ RENESANCE A REFORMACE // Od černé smrti po třicetiletou válku // KAPITOLA PRVNÍ // ZAČÁTEK // Vůle ke škatulkování / 51 - Právo na periodizaci / 52 - Početí nového člověka / 53 -„Přechodová doba“ / 54 - Počátek exkursu
o důležitosti nemoci / 54 - Nejzdravější je améba / 55 - Vše vznikající je dekadentní / 55 - Vyšší cena méněcenných orgánů / 56 -Zdraví je metabolické onemocnění / 57 - Lernská Hydra / 57 - Achilles z paty / 59 -Přežití nejpřizpůsobivějšího / 60 - Není zdravého génia / 61 - Není nemocného génia / 62 - Dělení lidstva do tří skupin / 63 - Únik do produkce / 64 // KAPITOLA DRUHA DUŠE STŘEDOVĚKU // „Romantika středověku“ / 65 - Život jako dobrodružství / 66 - Psychóza pohlavního dospívání / 66 - Svatý pes / 67 - Neexistence vztahu k penězům / 67 - Universalia sunt realia / 68 - Svět jako katedrála / 69 - Fyzika víry / 70 - Vše je /71 - Jevištní proměna /71 // KAPITOLA TŘETÍ INKUBAČNÍ DOBA // Vynález moru / 73 - Paralelní epidemie / 74 - Traviči studní / 75 - Kosmický neklid / 76 - Konec světa / 76 - Svržení univerzálu / 77 - Kristus v oslu / 78 - Dvě tváře nominalismu / 79 - Mrákotný stav / 79 - Folie circulaire / 80 - Anarchie shora / 80 -Rozvolnění stavů / 81 - Onemocnění metafyzického orgánu / 81 - Praktický nihilis-mus / 82 - Rozmach hospodářského života / 83 - Vzestup cechů / 84 - Záliba v odbornosti / 84 - Procitání racionalismu / 85 - Realistické písemnictví / 86 - Emancipace / 87 - Úpadek rytířství / 88 - Změna hodnot / 89 - Pitoreskní špína / 90 -Orientální mumraj / 91 - Životní úroveň / 91 - Silnice / 92 - Svatá féma / 93 - Erotika vytěsněná sexualitou
/ 93 - Kultura stravování / 94 - Svět jako noční můra / 95 -Čtvero kleští / 95 - Lucemburská kometa / 96 - Korunovaní paranoici / 97 - Anglicko--francouzský chaos / 98 - Antiklcrikalismus / 99 - Viklef / 99 - Papa triumphans / 100 -Démoni a čarodějové / 101 - Peněžní hospodářství se špatným svědomím / 102 - Svět jako nevěstinec / 103 - Šaškovský šat / 104 - Vize / 105 - Burzián na trůnu / 105 -Nihilista na trůnu / 107 - Tři podvodníci / 108 - Coincidentia oppositorum / 109 -Mikuláš Kusánský / 110 - Dvojí pravda, podvojné účetnictví, kontrapunkt a tanec kostlivců / 111 - Nadduše / 112 - Nové náboženství / 113 - Eckhartova škola / 114 -„Frankfurťan“ / 115 - Malovaná mystika / 117 - Paralela / 119 - Zrod nového světa / 120 // KAPITOLA ČTVRTÁ // LA RINASCITA // Dva protipóly / 121 - Kultura je bohatství problémů / 122 - Italský mikrokosmos / 122 -„Latinská formace“ / 123 - Znovuzrození k bohorovnosti / 124 - Rozloučení se středověkem / 125 - Chronologie renesance / 126 - Náskok Itálie / 126 - Rozkvět raného kapitalismu / 127 - Renesanční město / 128 - Komfort / 129 - Umělecké stolování / 129 - Svět profilů / 130 - Zrod revolverového tisku / 131 - Božský Aretino / 132 -La grande putana / 133 - L’uomo universale / 134 - Renesanční publikum / 134 -„Roztříštěnost“ Itálie / 136 - „Návrat k antice“ / 137 - Petrarca / 138 - Zdánlivá re- // nesance / 139 - Cinquecento / 140
- Vůle ke stylizaci / 141 - Sofistická doba / 142 -Humanisté / 143 - „Literární“ charakter renesance / 144 - Řez kulturou / 145 - Nadvláda výtvarného umění / 146 - Michelangelo / 147 - Leonardo / 148 - Raffael / 149 -Raffaelova posmrtná sláva / 149 - „Miláček bohů“ / 150 - Základní omyl klasicismu / 151 - Machiavelli / 152 - „Imoralismus“ / 153 - „Vina“ renesance / 154 - Krása, nebo dobro / 155 - Druhý hřích / 155 // KAPITOLA PÁTÄ // VPÁD ROZUMU // Světové dějiny jsou dramatický problém / 157 - Drama novověku / 157 - Nový pohled / 158 - Křivka od roku 1500 do roku 1900 / 159 - Mystický empirismus „primitivů“ / 160 - Racionalistické intermezzo / 162 - Tři černá umění / 162 - Paracelsus / 163 - Lidský materiál a pohyblivé litery / 164 - Kopemík / 166 - Zdolání „západního konce světa“ / 167 - Kolumbus / 168 - Cesta kolem světa za jedenáct set dní / 169 -Zločin conquisty / 170 - Pozdní mexická kultura / 170 - Křesťanské prvky v aztéckém náboženství / 171 - Bílý bůh / 172 - Peru / 173 - Pomsta Ameriky / 174 - Faust / 175 -Vítězství člověka nad Bohem / 176 - Od teocentrismu ke geocentrismu / 176 - Augustinián / 177 // KAPITOLA ŠESTÁ // NĚMECKÉ NÁBOŽENSTVÍ // Bůh a národy / 178 - Čtyři složky reformace / 179 - Wittenberský slavík / 180 - Reformátoři před reformací / 181 - Rýpnutí rýčem / 182 - Lutherova dvojí tvář / 183 -Poslední mnich / 184 - Velká krize / 185
- Jehova nepomíjející / 186 - Lutherův Damašek / 187 - Lutherova heroická doba / 187 - Tvůrčí periferie / 188 - Lutherův papež / 189 - Triumf gutenbergovského člověka nad středověkým / 189 - Luther jako stvořitel jazyka / 191 - Luther a umění / 192 - Luther a selská válka / 192 - Luthero-vo ochabnutí / 194 - Luther a transsubstanciace / 195 - Luther a učení o ospravedlnění / 195 - Pavel z Tarsu / 196 - Nejžidovštější apoštol / 197 - Augustinus / 198 - Skutečný smysl křesťanského ospravedlnění / 199 - Kalvinismus / 200 - Radikálové / 202 -Sebastian Franck / 203 - Zrod kabinetní politiky / 204 - Psychologie Habsburků / 205 -Tajemství Karla V. / 207 - Vítězství teologie nad náboženstvím / 207 - Monstrum stvoření / 209 - Grobiánství / 209 - Frangois Rabelais / 210 - Setrvalé plebejství / 211 -Klasická doba obžerství / 212 - Lancknechtská móda / 213 - Hegemonie uměleckých řemesel / 214 - Kladivo na čarodějnice / 216 - Hony na čarodějnice a psychoanalýza / 217 - Sekularizace lidstva / 218 - Protievangelijní evangelíci / 220 - Ježíš a „sociální otázka“ / 220 - Bůh a duše / 222 - Svatá zahálka / 222 // KAPITOLA SEDMA // BARTOLOMĚJSKÁ noc // Pozemské peklo / 224 - Protiúder / 225 - Tridentský koncil / 226 - Celoevropská intolerance / 226 - Anglikanismus / 228 - Právo přirozené / 228 - Armáda Ježíšova / 229 -Všudypřítomnost jezuitismu / 231 - Filip II. / 232 - Svět jako Escorial / 233
- Španělská koloniální politika / 234 - Odpadnutí Nizozemí / 235 - Zhroucení Filipova systému / 236 - Don Juan a Don Quijote / 237 - Světovláda španělského stylu / 238 - Francouzský klasicismus a operní naturalismus / 239 - Skeptici z přitakání životu / 240 -Montaignovský ělověk / 241 - Jakob Böhme / 242 - Giordano Bruno / 242 - Francis Bacon / 244 - Vzestup Anglie / 244 - Alžbětinský člověk / 246 - Klackovská léta kapitalismu / 247 - Exaktní vědy / 248 - Svět dalekohledu / 249 - Bacon jako charakter / 250 - Bacon jako filozof / 251 - Bacon před Baconem / 253 - Baconova aniifilo-zofie / 254 - Baconova sláva / 256 - Utajený král / 258 - Shakespearova duše / 258 -Shakespearovo divadlo / 259 - Svět jako sen / 261 - Agonie renesance / 261 - Druhé trauma / 262 - Nová otázka / 263 // » * * // KNIHA DRUHÁ // BAROKO A ROKOKO // Od třicetileté války po sedmiletou válku // KAPITOLA PRVNÍ // PŘEDEHRA BAROKA // Nesmyslnost / 265 - Plevel / 266 - „Hrdinové“ / 267 - Valdštejn / 268 - Gustav II. Adolf / 269 - Přehnané soudy / 270 - Hospodářský rozklad / 271 - „Konstituovaná anarchie“ / 272 - Konec středověku / 273 - Předbaroko / 273 - Raison ďétat / 274 -Germánská a románská kultura / 275 - A la mode / 276 - Trubač ze Säckingenu / 277 -Tabák a brambory / 278 - Básnictví / 279 - Komenský / 281 - Přírodní vědy / 281 - Převaha Holandska / 282 - Nizozemská obrázková kniha / 284 - Mytologie každodennosti /
285 - Rembrandt / 286 - Rubens / 286 - King Charles / 287 - Cromwell / 288 -Puritáni / 290 - Kvakeři / 290 - Milton / 291 - Hobbes / 291 - Spinoza / 292 - Rovnice ze dvou nul / 294 - Svět bez cílů / 295 - Logika folie raisonnante / 295 - Vzdu-choprázdný systém / 296 - Umělý iracionalismus / 297 - Svět jako divadlo / 298 -Exaltace, extravagance, enigmatičnost, latentní erotika / 299 - Přirozená nepřirozenost / 300 - Hegemonie opery / 301 - El siglo de oro / 303 - Královny bez nohou / 304 - Gracián / 305 - El Greco / 305 - Tři léky na racionalismus / 306 - Svět // jako fikce / 307 - Pascalova životní legenda / 309 - Pascalova anatomie duše / 310 -Přemožitel / 311 - Skutečný král Slunce /311 // KAPITOLA DRUHA // LE GRAND SIĚCLE // Richelieu / 313 - Hotel de Rambouillet / 314 - Mazarin / 315 - Karteziánská éra / 315 -Magický kříž souřadnic / 316 - Deduktivní člověk / 317 - Slunce rozumu / 318 - Duše bez bratrů / 319 - Přechod z předbaroka do plného baroka / 320 - Král jako střed pozemské souřadnicové soustavy / 321 - Vnitřní politika Ludvíka XIV. / 322 - Divadlo Versailles / 324 - Zahraniční politika Ludvíka XIV. / 326 - Colbertismus / 327 - Dramatická krystalografie / 329 - Dvorní šašek doby / 330 - Malířství a užité umění / 331 -Lully / 332 - La Rochefoucauld / 332 - Allonge / 334 - Káva / 335 - Pošta / 336 - Noviny / 337 - Bayle / 337 - Mikroskop / 338 - Newton / 339 - Karel II. / 340 - „Glorious revolution“
/ 341 - Londýn / 342 - Locke / 343 - Thomasius / 344 - Velký kurfiřt / 345 -Evžen Savojský / 346 - Kristina / 346 - Petr Veliký / 347 - Ruská psychóza / 348 -Karteziánské a berniniovské baroko / 348 - Svět jako různé fikce / 349 - Ideál otylosti / 350 - Izolované individuum / 350 - Loutka jako platónská idea / 351 - Infinitezimální člověk / 352 - Leibniz / 353 - Svět jako hodiny / 355 - Průvod masek / 355 // KAPITOLA TŘETÍ // AGONIE BAROKA // Watteau / 357 - La petite maison / 358 - Pastel a porcelán / 359 - Chinoiserie / 360 -Le siěcle des petitesses / 360 - Esprit / 361 - Láska jako ochotnické divadlo / 362 -Cicisbeo / 364 - Erotická dekadence / 364 - Znaménko ošklivosti / 365 - Tragická maska rokoka / 366 - Zrcadlová vášeň / 367 - Theatrokracie / 368 - Regentství / 369 -Lawův bankrot / 370 - Ludvík XV. / 371 - Noblesse de la robe / 372 - Koncert mocností / 373 - Trpasličí absolutismus / 374 - Lipsko aneb Athény na Pleisse / 375 -Klopstock / 376 - Christian Wolff / 377 - Pietismus / 378 - Bel canto / 378 - Bach a Händel, Friedrich Veliký / 380 - Král / 380 - Otec / 381 - Antimonarchista / 382 -Filozof / 382 - Génius / 383 - Hrdina ze zvědavosti / 385 - Tragický ironik / 385 -Politik / 386 - Administrátor / 388 - Stratég / 388 - Flogiston, iritabilita a prvotní mlhovina / 390 - Nemravné rostliny / 392 - Probouzející se smysl pro přírodu / 392 -Bible a hlavní kniha / 393 - The comfort / 394 - Franklin a Robinson / 394
- Rodinný román a comédie larmoyante / 395 - Časopisy / 396 - Hogarth / 396 - Básníci splínu / 397 - Freethinkers / 397 - Hume / 398 - Berkeley / 398 - Montesquieu a Vauve-nargues / 399 - Hlavní reprezentant století / 400 - Mučedník života / 401 - Voltairova povaha / 402 - Voltairovo dílo / 404 - Voltaire spisovatel / 405 - Voltaire historik / 406 -Voltaire filozof / 406 - Le jardin / 408 // KNIHA TŘETÍ OSVÍCENSTVÍ A REVOLUCE // Od sedmileté války po vídeňský kongres // KAPITOLA PRVNÍ ZDRAVÝ LIDSKÝ ROZUM A NÁVRAT K PŘÍRODĚ // Éry kulturní a pozemské / 409 - Trojice idejí / 410 - První světová válka / 411 - Tři krize sedmileté války / 412 - Fridericiánská velmoc / 413 - Filantropie slov / 414 - Les bureaux ďesprit / 414 - Encyklopedie / 415 - Diderot / 415 - Materialisté / 417 - Epi-geneze a neptunismus / 418 - Nová chemie / 419 - Galvanická elektřina / 421 - Astronomie a matematika / 421 - Oplozování květin a očkování proti neštovicím / 422 - Pra-rostlina / 423 - Nicolai / 424 - Mendelssohn / 425 - Užitečný výklad Bible / 426 -Podvod se zmrtvýchvstáním / 427 - Lessing / 428 - Lichtenberg / 430 - Prosvěcovač / 432 - Katastrofa jezuitského řádu / 434 - Ilumináti / 435 - Knigge / 435 - Casanova a Cagliostro / 436 - Swedenborg / 437 - Pruské „hnití před zráním“ / 437 - Lidový císař / 438 - Josefínské násilné osvícenství / 439 - Režim bláhových přání / 440 -Papírová revoluce shora / 442 -
Konec Polska / 443 - Kosmopolitismus / 445 - Pedagogická posedlost / 446 - Fyziokraté / 447 - Koncepce strojových lidí / 447 - „Škola pomluv“ / 448 - Odpadnutí Severní Ameriky / 450 - Beaumarchais a Chamfort / 451 -Rousseauův pojem přírody / 452 - Nová Heloisa, Společenská smlouva a Emil / 453 -Rousseauův charakter / 455 - Vpád plebejce do světové literatury / 456 - Rousseauismus / 457 - Vítězství sentimentality / 458 - Silueta a oběžný list / 461 - Frak / 462 -Ossian / 462 - Sturm und Drang / 463 - Dvojrozměrné básnictví / 465 - Hamann / 466 - Herder a Jacobi / 467 - „Velice pozoruhodný člověk“ / 468 - Goethova doba / 469 - Mladý Schiller / 470 - Básník Patlal / 471 - Schiller jako didaktik / 472 - Gluck a Haydn / 473 - Rovnice Mozartova života / 475 - Dvojí Kant / 476 - „Všedrtič“ a „vše-zastírač“ / 476 - Kritika rozumu / 478 - Čistý rozum / 480 - Jak je možná příroda? / 481 - Jak je možná metafyzika? / 482 - Nejtěžší porážka a největší vítězství lidského rozumu / 483 - Primát praktického rozumu / 484 - Celkový výsledek Kantovy filozofie / 485 - Kritika kantovské filozofie / 486 - Nemožná věc o sobě / 488 // KAPITOLA DRUHA // VYNÁLEZ ANTIKY // Pán ve zvláštním dostavníku / 490 - Génius mezi národy / 491 - Augustovská, karolín-ská a otonská renesance / 491 - Novověká renesance / 492 - Chybné osnovy / 493 -„Klasický“ Rek / 495 - „Romantický“ Rek / 496 - Sókratismus /
497 - Sádrový Rek / 497 - Řecká plastika / 499 - Řecké malířství / 499 - Helénismus / 500 - Vzestup profesního člověka a kosmopolitického poddaného / 501 - Helénistická velkoměstská kultura / 502 - Helénistický lartpourlartismus a akademická věda / 502 - Helénistický ni- // hilismus / 504 - Řecká muzikálnost / 504 - Řečtina / 506 - Řecká erotika / 507 - Řecká amorálnost / 508 - Šašci / 510 - Řecká religiozita / 511 - Řecký pesimismus / 513 -Řecký idealismus / 515 - Národ středu / 516 - Poslední humanista / 518 - Estetika homosexuality / 519 - Mengs / 520 - Graecomanie / 521 - „Rien“ / 522 // KAPITOLA TŘETÍ // EMPÍR // Pochodně / 523 - Revoluce / 524 - Národ extrémů / 525 - Spouštěcí mechanismus / 526 - Demokracie a svoboda / 528 - Laterna magica / 530 - Tragická opereta / 532 -Historie Francouzské revoluce / 534 - Mirabeau / 536 - Sklepní krysa, ušlechtilý loupežník a vrchní učitel / 537 - Vláda rozumu a ctnosti / 538 - Asignáty / 540 - Poutník v čase / 540 - Křivka revoluce / 541 - „Monsieur Giller“ / 542 - Spící Německo / 543 - Žili ti klasici vůbec? / 543 - Dvě sádrové hlavy / 544 - Panoramic ability / 545 -Theatrarcha / 545 - Patos shnilých jablek / 547 - Génius kolportáže / 548 - Spolupráce Dioskúrů / 550 - Antipodi / 551 - Statik a dynamik / 553 - Příroda a dějiny / 554 -Diktující a diktátor / 555 - Psychologie romantické školy / 556 - Romantická ironie / 558 - „Dvojlásky“
/ 559 - Neromantický romantismus / 559 - Novalis / 560 -Schleiermacher / 562 - Fichte / 562 - Schelling / 564 - Pokroky přírodních věd / 565 -Klasický kostým / 566 - Alfieri, David, Talma a Thorwaldsen / 568 - Goya / 569 -Beethoven / 569 - Malthusianismus / 570 - Kontinentální blokáda / 571 - Napoleonské drama / 572 - Napoleon a osud / 573 - Napoleon a strategie / 574 - Muž reality / 576 - Režisér Evropy / 577 - Antiideologický ideolog / 578
(OCoLC)85720364
cnb001648835

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC