Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:5x 
BK
Bratislava : Mediálny inštitút, 2002
253 s.

objednat
ISBN 80-968770-0-3 (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje poznámky
Komunikace sociální - pojednání
Komunikologie - pojednání
000051846
Obsah // Prelom v ľudských vzťahoch? // Čo je komunikácia? 9 // 1. kapitola // 1. Niekolko štruktúr komunikácie 13 // (a) Divadelné diskurzy 16, (b) Pyramídové diskurzy 17 (c) „Stromové" diskurzy 19, (d) Amfiteátrové diskurzy 21 (e) Kruhové dialógy 23, (f) Sieťové dialógy 25 // 2. Ako fungujú tieto štruktúry 27 // (a) Divadlo a kruh 27, (b) Pyramída a strom 31 (c) Amfiteáter a sieť 35 // 3. Tri charakteristické situácie 38 // (a) Tlačené knihy 40, (b) rukopisy 43 (c) Technické obrazy 46 // 2. kapitola // 1. Čo sú kódy? 53 // 2. Ako vznikli tri charakteristické kódy 56 // (a) Pred-abeceda 59, (b) Abeceda 62 // (c) Post-abeceda 68 // 3. Ako fungujú tieto kódy 74 // (a) Obrazy 77, (b) Texty 86, (c) Technické obrazy 95 // (d) Aparát - operátor 105 // 4. Synchronizácia troch kódov 111 // (a) Obraz - text 112, (b) Obraz - technický obraz 113 // (c) Text - technický obraz 115 // 3. kapitola // Co sú technické obrazy? 120 // 1. Dešifrovanie niektorých technických obrazov 124 // (a) Fotografie 127, (b) Filmy 132, (c) Video 137 // (d) Televízia 140, (e) Kino 143 // 2. Technická imaginácia 146 // (a) Stanoviská 147, (b) Prežívanie času 149 (c) Prežívanie priestoru 151 // 3. Súčasná situácia 156 // Prednášky ku komunikológii // Zámery 165 // Úvod 167 // Proces ľudskej komunikácie 171 // Motívy a hranice komunikácie 177 // Vpád technicko-imaginárneho 183 // Diskurzívne médiá 189 // Dialogické médiá 201 // Telefón 211
// Paideia 217 // Imperatív 221 // Hry 233 // Prekladanie 239 // Zverejňovanie 245 // Edičné poznámky

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC