Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.5) Půjčeno:17x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Karolinum, 2002
303 s. : il.

objednat
ISBN 80-246-0329-2 (brož.)
Obsahuje černobílé obrázky
Bibliografie na s. 280-286
Postižení sluchově - komunikace - učebnice vysokošk.
000052465
Obsah // Předmluva... 11 // 1 Teorie přenosu informací těžce sluchově postižených... 15 // 1.1 Systém orální komunikace... 16 // 1.2 Vývoj orálních metod u nás... 25 // 1.3 Systém simultánní komunikace... 31 // 1.4 Systém totální komunikace... 34 // 1.5 Systém bilingválni komunikace... 40 // 1.6 Reforma speciálních škol a rozvoj vzdělávání sluchově postižených... 55 // 2 Znakové jazyky neslyšících... 59 // 2.1 Struktura jazykových prostředků (komunikačních forem) ve // vizuálně-motorickém kódu... 65 // 2.2 Význam znakových jazyků při výchově a vzdělávání těžce sluchově // postižených... 68 // 3 Orální řeč sluchově postižených... 71 // 3.1 Ontogeneze mluvené řeči těžce sluchově postižených... 71 // 3.2 Charakteristika mluvní produkce těžce sluchově postižených... 78 // 3.2.1 Mluvní technika... 78 // 3.2.2 Dýchání... 78 // 3.2.3 Fonace... 79 // 3.2.4 Artikulace... 82 // 3.2.5 Modulační faktory souvislé řeči... 85 // 3.3 Obsah mluvní produkce sluchově postižených v lexikálně- sémantické rovině... 86 // 3.3.1 Slovní zásoba... 86 // 3.3.2 Gramatický vývoj řeči těžce sluchově postižených... 91 // 3.3.3 Další charakteristiky mluvního projevu sluchově postižených... 93 // 3.4 Primární a sekundární dráha řeči... 94 // 3.5 Tvoření vlastní aktivní mluvené řeči... 96 // 3.5.1 Historiografie a současnost tvoření artikulace sluchově postižených. 98 // 3.5.2 Metodika
tvoření samohlásky „A‘\ „Á“... 104 // 7 // 3.5.3 Metodika tvorení samohlásky ,.E*\ „É“... 109 // 3.5.4 Metodika tvoření samohlásky „ľV‘Y“ „í“. „Ý“... 113 // 3.5.5 Metodika tvoření samohlásky ..O“. ,.Ó“... 117 // 3.5.6 Metodika tvoření samohlásky „U“, „Ú“... 120 // 3.5.7 Tvoření artikulace souhlásek u sluchově postižených... 123 // 3.5.8 Metodika tvoření souhlásky „P“... 125 // 3.5.9 Metodika tvoření souhlásky ..B“... 129 // 3.5.10 Metodika tvoření souhlásky „M“... 132 // 3.5.11 Metodika tvoření souhlásky „F“... 135 // 3.5.12 Metodika tvoření souhlásky „V“... 138 // 3.5.13 Metodika tvoření souhlásky „T“... 141 // 3.5.14 Metodika tvoření souhlásky „D“... 144 // 3.5.15 Metodika tvoření souhlásky „N“... 147 // 3.5.16 Metodika tvoření souhlásek „T“, „Ď‘\ 149 // 3.5.17 Metodika tvoření souhlásky ,.S"... 151 // 3.5.18 Metodika tvoření souhlásky „Z“... 156 // 3.5.19 Metodika tvoření souhlásky „C“... 159 // 3.5.20 Metodika tvoření souhlásky ,.Š“... 161 // 3.5.21 Metodika tvoření souhlásky ,.Ž“... 164 // 3.5.22 Metodika tvoření souhlásky „Č“... 166 // 3.5.23 Metodika tvoření souhlásky „R“... 169 // 3.5.24 Metodika tvoření souhlásky ... 174 // 3.5.25 Metodika tvoření souhlásky „L“... 177 // 3.5.26 Metodika tvoření souhlásky .J“... 180 // 3.5.27 Metodika tvoření souhlásky „K*‘... 182 // 3.5.28 Metodika
tvoření souhlásky „G*‘... 185 // 3.5.29 Metodika tvoření souhlásky „H“... 157 // 3.5.30 Metodika tvoření souhlásky „Ch“... 190 // 4 Odezírání... 193 // 4.1 Vnější a vnitřní podmínky odezírání... 197 // 4.2 Stupně a složky odezírání... 199 // 4.3 Metody odezírání... 204 // 4.4 Poznámky ? metodice nácviku odezírání... 205 // 4.4.1 Stimulační cvičení zrakové funkce pro zlepšení odezírání... 205 // 4.4.2 Metodika nácviku odezírání u prelingválně těžce sluchově postižených dětí // a mladistvých... 207 // 4.4.3 Metodika nácviku odezírání u postlingválně těžce sluchově postižených // dětí a mládeže... 207 // 8 // 4.4.4 Metodika nácviku odezírání u dospčlých těžce sluchově postižených // 4.5 Typologie odezírajících... // 207 // 209 // 5 Psaná podoba jazyka v komunikace těžce sluchově postižených... 211 // 5.1 Globální čtení v předškolním věku... 211 // 5.2 Analyticko-syntetické čtení a psaní ve vyučovacím procesu... 212 // 5.3 Problematika čtení sluchově postižených z hlediska celoživotního vzdělávání // a možností vizuální komunikace... 216 // 6 Vizuálně - motorické slovní komunikační systémy sluchově // postižených... 217 // 6.1 Prstová abeceda... 217 // 6.1.1 Poznámky ? metodice nácviku prstové abecedy a prstové řeči... 222 // 6.2 Pomocné artikulační znaky... 230 // 6.3 Hand - Mund systém... 250 // 6.4 Chirografie... 251 // 6.5 Cued
speech... 252 // 7 Jednoduché symbolické komunikační systémy sluchově // postižených... 257 // 7.1 Metody facilitované , augmentativní a alternativní slovní komunikace.. 262 // 7.2 Metody facilitované, augmentativní a alternativní neslovní komunikace. 263 // 8 Reedukace sluchu a řeči osob se sluchadlem nebo kochleárním // implantátem... 268 // 8.1 Auditivně verbální terapie... 268 // 8.2 Komunikace osob s kochleárním implantátem... 270 // Závěr... 279 // Seznam literatury... 280 // Přílohy... 280 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC