Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2 (hodnocen1 x )
(23) Půjčeno:23x 
BK
1. dotisk 1. vyd.
Praha : Karolinum, 2004
179 s. : il.

objednat
ISBN 80-246-0192-3 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje tabulky, úvod, poznámky
Bibliografie: s. 168-179
Učení kooperativní - učebnice vysokošk.
000052571
OBSAH // ÚVOD... 4 // 1. KOOPERACE: KATEGORIE RŮZNÝCH VĚDNÍCH DISCIPLÍN ... 7 // 2. INTERPRETACE JEVU KOOPERACE V PEDAGOGICKÝCH // A PSYCHOLOGICKÝCH SOUVISLOSTECH... 16 // A. Kontext psychologický... 16 // B. Kontext pedagogický ... 25 // 3. HISTORICKOVÝVOJOVÁ VÝCHODISKA KOOPERACE ŽÁKŮ // VE VYUČOVÁNÍ ... 35 // A. Spolupráce jako součást vyučováni v pedagogických přístupech // do 20.stolcti ... 35 // B. Spolupráce a skupinové učení v rámci reformního hnuti... 37 // C. Skupinové vyučování jako didaktická inovace druhé poloviny 20.století: // teoreticko-výzkumné předpoklady a realizace v praxi... 44 // 4. MODEL KOOPERATIVNÍHO UČENÍ ... 62 // A. Teorclická a metodologická východiska kooperalivniho učeni . 62 // B. Kompctitivni a kooperativní uspořádáni sociálních vztahů vc vyučováni ... 72 // C. Principy modelu kooperativního učeni ... 78 // 5. REALIZACE KOOPERATIVNÍHO VYUČOVÁNÍ A JEJÍ PODMÍNKY // V SOUČASNÉ ŠKOLE... 87 // A. Plánováni, realizace a hodnoceni kooperativního učeni... 87 // B. Utvářeni podmínek pro uplatnční modelu kooperativního učeni vc Škole: // vzdčlávánl učitelů ... 138 // ZÁVĚR... 148 // POZNÁMKY ... 151 // LITERATURA... 168 // [3]

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC