Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
V českém jazyce vyd. 1.
Praha : Perla, 1998
233 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-902156-1-0 (váz.)
angličtina
Obsahuje bibliografii na s. 215-220 a rejstřík
Vědomí - výzkumy - výklady populární
000052660
Obsah // Poděkování // 1. Úvod... // Výzkum vědomí a filosofie věčnosti... // Holotropní stavy vědomí... // Filosofické a spirituální vhledy při holotropních stavech Odvěká moudrost a moderní věda... // .9 // 10 // 12 // 14 // 15 // 2. Kosmos, vědomí a duch... // Světový názor materialistické vědy... // Koncepční výzvy moderního výzkumu vědomí // Oduševnělý vesmír... // Svět božstev a démonů... // C. G. Jung a univerzální archetypy... // 19 // 19 // 20 22 23 25 // 3. Kosmický tvůrčí princip... // Absolutní Vědomí... // Těhotná Prázdnota... // Slova pro Nepopsatelné... // Transcendentní skutečnost v nitru lidské psýché Božství a jeho stvoření... // 29 // 29 // 32 // 37 // 38 40 // 4. Proces stvoření... // Záhada tvůrčího impulzu... // Božský roh hojnosti... // Božská touha... // Dynamika tvůrčího procesu Příměry ? popisu stvoření... // 41 // 41 // 43 // 45 // 47 // 50 // Makrokosmos a mikrokosmos - jak nahoře, tak dole...53 // Část a celek...58 // Stvoření a svět umění...61 // Archetypální bytosti a oblasti...62 // Záhadná hra vesmíru...66 // 5. Cesty ke spojení s Kosmickým zdrojem...69 // Involuce a evoluce vědomí...69 // Rozmanitost sjednocujících zážitků...71 // Sjednocující zážitky smrti, sexu a narození...73 // Imanentní a transcendentní božství...75 // Záhada prostoru a času...77 // Významné shody okolností a synchronicity...80 // Synchronicita a zkoumání
vnitřního světa...83 // Výzkum vědomí a moderní fyzika...84 // Kosmický tanec...86 // 6. Problém dobra a zla...89 // Etické problémy sebezkoumání...89 // Relativita měřítek dobra a zla...91 // Zlo jako nedílná součást stvoření...93 // Božské kořeny zla...94 // Role zla v univerzálním schématu...96 // Dvě tváře Boha...99 // Oddělující síla zla...102 // Jeden v mnohém, mnozí v Jednom...103 // Formy Prázdnoty a prázdnota forem...105 // Dopad holotropního procesu na etické hodnoty a chování...107 // Archetypy zla a budoucnost lidstva...109 // 7. Narození, sex a smrt - kosmické spojení...111 // Těsný vztah mezi narozením, sexem a smrtí...111 // Narození, sex a smrt v perinatálním procesu...112 // Dynamika a symbolismus bazálních perinatálních matric...114 // Zážitky bezprostředně předcházející porodu - první bazálni // perinatální matrice...115 // Počátek biologického porodu - druhá bazálni perinatální matrice...116 // Průchod plodu porodními cestami - třetí bazálni perinatální matrice...117 // Vstup plodu do světa - čtvrtá bazálni perinatální matrice...118 // Perinatální proces a kolektivní nevedomí...120 // Osobní proměna a léčba vedomí lidského rodu...122 // Smrt před smrtí...123 // Sexualita - cesta k vysvobození nebo past na duchovní cestě?...124 // Praktické důsledky vhledů z výzkumu vědomí týkající se // narození, sexu a smrti...125 // 8. Tajemství karmy a reinkarnace...129
// Pohled na reinkarnaci v různých kulturách...129 // Empirické důkazy reinkarnace...131 // Děti si pamatují minulé životy...132 // Vzpomínky na minulé životy u dospělých...133 // Jedinečné rysy jevů z minulých životů...134 // Ověřování vzpomínek z minulých životů...135 // Karmický trojúhelník...137 // Reinkarnace a karma v tibetském buddhismu...142 // Reinkarnace - skutečnost nebo fikce?...143 // Holotropní zážitky a jejich vliv na náš systém víry...145 // 9. Tabu proti vědomí o vlastním já...149 // Dokonalá iluze...149 // Tvůrčí hra stvořitelů...152 // Proměnlivost a nástrahy cesty návratu...154 // Ztroskotavší experiment astrální projekce...155 // Tajemství falešné totožnosti...157 // 10. Účast v kosmické hře...159 // Tři jedy podle tibetského buddhismu...159 // Praktické znalosti a transcendentní moudrost...162 // Biografické, perinatální a transpersonální kořeny agrese...162 // Psychospirituální zdroje nenasytné chamtivosti...164 // Kráčet po mystické stezce praktickou nohou...168 // Blahodárnost sebepoznávání a duchovní praxe...172 // Osobní proměna a planetární budoucnost...174 // Recept pro planetární léčbu - poučení z domorodého amerického obřadu ... 176 // Příloha // Posvátné a světské...179 // Spiritualita a náboženství v moderní společnosti...179 // Vědecká teorie a vědecká metoda...182 // Světový názor materialistické vědy - fakta a fikce...185
Vědomí a hmota...189 // Věda a náboženství...193 // Spiritualita a náboženství...194 // Náboženství z pohledu psychiatrie...196 // Holotropní stavy vědomí a obraz skutečnosti...199 // Holotropní stavy vědomí a dějiny lidstva...199 // Holotropní stavy v dějinách psychiatrie...206 // Holotropní stavy a moderní výzkum vědomí...207 // Závěry...209 // O autorovi...212 // Literatura...215 // Rejstřík...221 // »
(OCoLC)84956791
cnb000485430

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC