Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.3) Půjčeno:28x 
BK
České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006
258 s.

ISBN 80-7040-819-7 (brož.)
Část. slovenský a polský text, anglická, francouzská a německá resumé
Obsahuje bibliografické odkazy
Komunikace sociální - hledisko lingvistické - sborníky referátů
Lingvistika - sborníky
000052663
Obsah // Jan Kořenský: // Sémiotické parametry vývoje mezilidské komunikace ... 7 // Juraj Dolník: // Jazyková komunikácia ako akomodačno-asimilačný proces ... 13 // Marie Čechová: // Řeč a jazyk: Komunikační a strukturní vztahy... 19 // Kazimierz Michalewski: // Jqzyk nowych mediów i nowej literatury... 25 // Milan Jelínek: // Principy rozboru individuálních stylů... 35 // Vladimír Pátráš: // E-ziny: hra, či e-štýl?... 41 // Diana Svobodová: // Specifické lexikální prostředky užívané v komunikaci na chatu... 49 // Marie Kopřivová: // Některé prvky v komunikaci psané, mluvené a internetové ... 55 // Hana Srpová: // Reklama zaměřená na děti ... 61 // Jaroslav Bartošek: // K jazyku reklamy a politiky... 67 // Hana Jílková: // Reklamní slogan jako osobitý produkt komunikace... 73 // Ludmila Zimová: // Co sbližuje publicistiku s reklamou?... 77 // Jaroslav Hubáček: // České humorné lexikalismy v publicistice a v sociolektech... 83 // Bohumila Junkové: // Kulturní frazeologie v současné publicistice... 87 // Patrik Mitter: // K novým složeninám v současné psané české publicistice (na základě materiálu NSČ 2)... 93 // Alena Jaklová: // Proměny identity českých imigrantů na pozadí čechoamerického žurnalistického // diskurzu 19. století... 99 // Jiří Zeman: // Ke komunikaci nejstarši generace... 105 // Olga Miillerová: // Příhody v autobiografických narativech příslušníků nejsiarších
generaci... 109 // Světla Čmejrková: // Narativnipouť do dětství... 115 // Jana Hoffmannová: // Struklurace dialogických vypravováni seniorů (se zaměřením na opakovací sekvence)... 123 // Martin Havlík: // Specifičnost tempa seniorů/seniorek: překrýváni replik v rozhovorech mezi mladši/m // a starší/m komunikantkou/komunikantem... 131 // Marie Janečková: // Stylistická funkce aktuálního členěni větného v počátcích české barokní prózy... 137 // Jarmila Alexová: // Větný řetězec jako stylistický a syntaktický prostředek barokní prózy... 141 // Milan David: // Barokní text a současný čtenář... 145 // Pavel Kosek: // Odporovací prostředky v barokní češtině... 149 // Eva Minářová: // Nástin typologie textů církevní komunikace... 155 // Naděžda Kvítková: // Vertikální členění stylů v náboženských komunikátech ... 161 // Ivana Kolářová: // Konkurence deiklických zájmen odkazujících k vyjádření času a prostoru v textech // různých stylových oblasti... 165 // Marcel Olšiak: // Komunikatívny charakter intonácie... 169 // Jaroslav David: // Ty lesovské stráně... (k literární a filmové toponymii)... 173 // Pavla Chejnová: // Vyjadřováni zdvořilosti v češtině - pozdravy a témata konverzace... 179 // Ewa Szkudlarek - Smiechowicz: // . Spójnošé/niespójnošé potoku skladniowego... 183 // Eva Čulenová: // Jazykové paralely a diferencie legislatívneho a administratívneho štýlu...
189 // Helena Chýlová, Jitka Málková: // Sémantické posuny a inovace v komunikaci ve slangovém prostředí... 197 // Božena Frankowska - Kozák: // Funkcjowanie antroponimów nieoficjalnych we wspólnotach komunikacyjnych... 201 // Vlastimila Ptáčníková: // Odborný jazyk v rámci interkulturni komunikace... 207 // Michal Křístek: // Nové vydáni Jungmannovy „ Slovesnosti" - stručný komentář k přípravným pracím... 211 // Milan Hrdlička: // Text, styl a překlad... 215 // Jana Svobodová: // Normy školské komunikace ... 219 // liona Balkó: // Dialog mezi učitelem a žáky ve vyučováni... 225 // Karel Dvořák: // K písemnému vyjadřování žáků se zřetelem k jejich myšlení... 229 // Jaromíra Šindelářová: // Komunikace se žáky a studenty-imigranty v české škole... 233 // Ivo Vasiljev: // Ke strategii výuky jazyka, založené na komunikativním principu (na modelovém případě // učebnice základů českého jazyka pro Vietnamce)... 237 // Milena Nosková: // Komunikace sluchově postižených dětí... 241 // Ingrid Nosková: // Recepčno-interpretačné poznávanie textov Rudolfa Slobodu... 245 // Marie Dohnalová: // Komunikace v občanské společnosti při naplňováni principu partnerství... 251 // Josef Havlík: // Zkušenosti z výuky základních komunikačních dovednosti manažera // v oblasti zdravotní a sociální péče ... 255

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC