Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008
216 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-7043-749-0 (brož.)
Na obálce pod názvem: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická
Obsahuje bibliografii na s. 196-207 a rejstřík
000052862
Poděkování -- Obsah: -- l.Úvod -- 2. Organizační kultura jako teoretický rámec pro studium porodnic -- 2.1. Antropologické pojetí konceptu kultury -- 2.2.Koncept organizační kultury -- 2.2.1. Symbolicko-interpretativní přístupy ke studiu organizační kultury -- 2.3. Vymezení mého pojetí organizační kultury -- 3. Etnografie porodnic: k metodologii výzkumu -- 3.1. Výzkumná pole a výzkumné metody -- 3.2. Moje pozice v „terénu" -- 3.3. Několik poznámek k etice výzkumu -- Oddíl I. MIKROÚROVEŇ SOCIÁLNÍ INTERAKCE MEZI PERSONÁLEM A KLIENTELOU -- 4. Kategorizace klientely ze strany personálu: Jak personál porodnic nahlíží na rodičky a další aktéry • -- 4.1. Rodičky, klientky nebo „mamči"? -- 4.2. Kategorizace „maminek" -- 4.3. „Tatínkové" a další aktéři -- 4.4. Vztah porodních asistentek k „maminkám" -- 4.5. Kategorizace rodiček v kontextu organizační kultury a v širších souvislostech -- 5. Předporodní kurzy jako nástroj enkulturace do organizační kultury porodnic -- 5.1. Základní charakteristika předporodních kurzů -- 5.1.1. Způsob organizace kurzů -- 5.1.2 Instruktoři -- 5.1.3. Účastníci kurzů -- 5.1.4. Prvky organizační kultury ve „formě" předporodních kurzů -- 5.2. „Poselství" a cíle předporodní přípravy -- 5.2.1. Zavedení předporodních kurzů -- 5.2.2. Cíle studovaných předporodních kurzů v propagačních materiálech -- 5.2.3. Osobní cíle instruktorů -- 5.3. Diskutovaná
témata -- 5.3.1. Biologické aspekty těhotenství a porodu -- 5.3.2. Témata týkající se organizace pobytu v porodnici -- 5.3.3. „Sociální" témata -- 5.4. Seznamování s normami porodnice -- 5.4.1. Legitimizace prováděných procedur -- 5.4.2. Grand tour. socializace účastníků do prostoru porodnice -- 5.4.3. Seznamování s „lidskou stránkou" porodnice -- 5.5. Interakce mezi aktéry na předporodních setkáních -- 5.5.1. Role a pozice instruktorů -- 5.5.2. Role a pozice účastníků kurzu -- 5.6. Diskuze, shrnutí a závěry -- 5.6.1. O co jde v předporodních kurzech a k čemu v porodnicích slouží? -- 5.6.2. Kde a jak se během předporodních kurzů „projevuje" kultura dané porodnice? -- 5.6.3. Co a jak instruktoři kurzů učí účastníky? -- Oddíl II. MESO DIMENZE ZDRAVOTNÍCH PROFESÍ -- 6. Porodní asistentky, jejich profesní identita v kontextu organizační kultury a ve vztahu ke dvěma paradigmatům porodní asistence -- 6.1. Dvě paradigmata porodní asistence -- 6.2. Krátký exkurz do historie českých porodních asistentek -- 6.3. Profesní identita porodních asistentek -- 6.3.1. Profesní identita a role porodních asistentek ve vztahu k práci -- 6.3.2. Profesní identita porodních asistentek a jejich vztahy k porodníkům -- 6.3.3. Vztah porodních asistentek ke zdravotním sestrám -- 6.4. Profesionalizace porodní asistence -- 6.4.1. „Registrace" a kredity -- 6.5. Diskuze, závěrečné poznámky a shrnutí kapitoly -- 7.
Porodníci a gynekologové -- 7.1. Genderové aspekty v porodnictví -- 7.2. Vstup do profese a její hodnocení -- 7.3. Byrokratizace práce lékařů a soudní žaloby klientů -- 7.4. Srovnání perspektivy porodníků a porodních asistentek: několik závěrečných poznámek k profesím a kultuře porodnic -- Oddíl III. MAKRO ŠIRŠÍ VLIVY PŮSOBÍCÍ NA ORGANIZAČNÍ KULTURY -- 8. Kultury porodnic pod vlivem komercionalizace porodní péče a konzumerismu ze strany rodiček -- 8.1. Konzumerismus a komercionalizace v českém porodnictví -- 8.2. Transformace a komercionalizace péče ve zkoumaných porodnicích -- 8.3. Vznik nerovností mezi „klientkami" -- 8.3.1. Konzumerismus a sociální postavení „přiroďaček" -- 8.3.2. Sociální nerovnosti při porodu -- 8.4. Shrnutí kapitoly: širší vlivy a kultury porodnic -- 9. Shrnutí a závěrečná reflexe -- 10. Literatura -- 11. Použitá mediální sdělení: -- 12. Přílohy -- Příloha A: Témata a otázky k polostrukturovaným rozhovorům s porodními -- asistentkami -- Příloha B: Témata a otázky k polostrukturovaným rozhovorům s maminkami po -- porodu -- Příloha C: Smlouva o realizaci etnografického výzkumu v porodnicích -- 13. Anotace -- 14. Annotation -- 15. Jmenný rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC