Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:8x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2007
175 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-7367-316-1 (brož.)
slovenština
Přeloženo ze slovenštiny
Obsahuje bibliografii na s. 171-175
Pro logopedy, psychology, lékaře, rehabilitační pracovníky a rodinné příslušníky pacientů s afázií
000053322
Obsah // Úvod...il // 1. kapitola // Klinické syndromy afázie... 15 // Zsolt Cséfalvay // Brocova afázie...18 // Globální afázie...19 // Smíšená transkortikální afázie (syndrom izolace řečových zón)...20 // Transkortikální motorická afázie... 21 // Transkortikální senzorická afázie...21 // Wernickeho afázie...22 // Konduktivní afázie...22 // Anomická afázie...23 // 2. kapitola // Afázie, alexie a agrafie: kognitivně-neuropsychologická teorie...25 // Zsolt Cséfalvay // Porozumění slyšeným slovům...27 // Produkce slov ...28 // 5 // Čtení slov...28 // Psaní slov...29 // 3. kapitola // Diagnostika afázie...33 // Zsolt Cséfalvay // Diagnostika v akutním stadiu onemocnění, screening afázie...35 // Aphasie Schnell Test ...36 // Mississippi Aphasia Screening Test ...36 // Komplexní testy afázie...36 // Speciální testy afázie...39 // Boston Naming Test...39 // Boston Assessment of Severe Aphasia...40 // Token test ...40 // Reporter’s Test... 40 // Bilingual Aphasia Test...41 // Diagnostika afázie, alexie a agrafie: // kognitivně-neuropsychologický přístup...41 // Porozumění slyšeným slovům...42 // Produkce slov...44 // Čtení slov... 46 // Psaní slov...47 // Diagnostika klinických syndromů afázie -Western Aphasia Battery...49 // 4. kapitola // Terapie afázie ...53 // Zsolt Cséfalvay // Terapie v akutním stadiu afázie...56 // Specifické terapeutické postupy používané // při výrazných poškozeních expresívni
složky řeči...57 // Kresba jako komunikační prostředek // při výrazném narušení expresívni řeči pacientů s afázií...57 // Melodicko-intonační terapie...58 // Vysoce automatizované formy řeči...58 // Milena Košťálová // Kognitivně-neuropsychologický přístup ? terapii afázie...65 // Pragmaticky orientovaná terapie afázie...67 // Neurolingvistické přístupy ? terapii afázie na úrovni vět ...70 // Jana Marková // 6 // Co je agramatismus...70 // Jaká je podstata agramatismu...72 // Jak určit, pro koho je terapie vhodná...73 // Terapeutické přístupy na úrovni vět a jejich úspěšnost...76 // 5. kapitola // Efektivita terapie afázie ...79 // Zsolt Cséfalvay // Přístupy ? mapování efektivity terapie afázie...80 // Spontánní úprava afázie...81 // Intenzita terapie jako jeden z klíčových faktorů efektivity...86 // Případová studie 1 // Podpora komunikace kresbou u pacienta s těžkým stupněm afázie...89 // Zsolt Cséfalvay // Charakteristika pacienta...90 // Logopedické vyšetření před zahájením terapie...90 // Terapeutický postup...92 // Logopedické vyšetření po ukončení terapie a diskuse...95 // Případová studie 2 // Melodicko-intonační terapie u pacientky s chronickou Brocovou afázií... 99 // Zsolt Cséfalvay // Charakteristika pacientky...100 // Logopedické vyšetření před zahájením terapie...100 // Terapeutický postup...100 // Logopedické vyšetření po ukončení terapie...105 // Případová
studie 3 // Vysoce automatizované formy řečkmožnosti jejich využití v intervenci neurogenních poruch řeči...107 // Milena Košťálová // Charakteristika pacientky...107 // Logopedické vyšetření... 109 // Diskuse ...109 // // 7 // Prípadová studie 4 // Terapie lexikálního vyhledávání u pacientky s anemickou afázií...113 // Marta Egryová, Zsolt Cséfalvay // Charakteristika pacientky...114 // Logopedické vyšetření před zahájením terapie...114 // Terapeutický postup ...116 // Logopedické vyšetření po ukončení terapie...118 // Případová studie 5 // Aplikace kognitivně-neuropsychologického přístupu // při terapii poruch pojmenování...121 // Zsolt Cséfalvay // Informace o narušené komunikační schopnosti // pacienta a o mozkové lezi...121 // Hypotéza o předpokládané funkční lezi v rámci KN modelu...121 // Vyšetření vycházející z KN modelu a analýza výsledků...122 // Terapeutický postup zaměřený na pojmenování...125 // Efektivita intenzivní terapie pojmenování: // srovnání výsledků před terapií a po ní...126 // Případová studie 6 // Obnovování porozumění řeči při narušení fonologické analýzy...127 // Jana Marková // Charakteristika pacientky...127 // Logopedické vyšetření ...128 // Lokalizace léze z pohledu kognitivně-neuropsychologického modelu...128 // Terapeutické přístupy používané ? obnovování fonologické analýzy...129 // Obnovování dekódování řeči čtením...130
// Terapeutický postup...131 // Efekt terapie a interpretace...133 // Případová studie 7 // Terapie PACE u pacienta s chronickou afázií...135 // Zsolt Cséfalvay // Charakteristika pacienta...136 // Logopedické vyšetření před zahájením terapie...137 // 8 // Terapeutický postup PACE...139 // Logopedické vyšetření po terapii a diskuse...142 // Případová studie 8 // Význam konverzační skupiny pro pacienty s chronickou afázií...145 // Zsolt Cséfalvay // Charakteristika pacientů před terapií...146 // Intervenční strategie v konverzační skupině osob s afázií...150 // Logopedické vyšetření po třech letech skupinové terapie...154 // Případová studie 9 // Terapie porozumění na úrovni vět u pacienta s chronickou afázií...159 // Jana Marková // Charakteristika pacienta...159 // Klinický obraz a předchozí vyšetření...160 // Zaměření a východiska terapie ...161 // Vstupní vyšetření...162 // Kroky terapie...163 // Průběh terapie...164 // Výsledky a diskuse...165 // Závěr ...169 // Literatura ...171 // 9
(OCoLC)190778501
cnb001753404

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC