Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

pollard (@@20121017-10:51:25@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:18x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2005
120 s.

objednat
ISBN 80-247-0924-4 (brož.)
Na obálce též logo Avicenum
Obsahuje rejstřík, bibliografické odkazy
Lékařství - výzkumy - etika - pojednání
000053331
Obsah // Seznam použitých zkratek...7 // Predhovor ...8 // 1 Úvod ...11 // 2 Vývoj lékařské etiky od počátku do současnosti...15 // 3 Filozofické úvahy o experimentování s účastí lidských subjektu ... 20 // 4 Pokusy s účastí lidí za nacismu ... 28 // 4.1 Norimberský kodex (1947)... 33 // 5 Neetické pokusy posledních desetiletí... 36 // 6 Informovaný souhlas...43 // 7 Placebo...51 // 8 Etické komise ... 54 // 9 Konkrétní příklady z jednotlivých lékařských oborů... 58 // 9.1 Etika a lidská genetika ...58 // 9.2 Výzkum na archivovaných biologických materiálech lidského // původu... 64 // 9.3 Geneticky podmíněná vnímavost ke vzniku zhoubných nádorů ... 69 // 9.4 Xenotransplantace...73 // 10 Mezinárodní organizace a etika výzkumu - významné // dokumenty s komentáři ... 82 // 10.1 Světová lékařská asociace (World Medical Association, WMA) ... 82 // Helsinská deklarace (komentář)...82 // Helsinská deklarace (Edinburgh, 2000)... 85 // 10.2 Rada Evropy...92 // Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské // bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (1997). 94 // Dodatkový protokol ? Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislostí s aplikací biologie // amedicíny o zákazu klonování lidských bytostí (1998) ... 99 // Návrh Dodatkového protokolu ? Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny
o biomedicínském // výzkumu (2003)... ?0 // 10.3 UNESCO (United Nations Educational, // Scientific and Cultural Organization)... 109 // Všeobecné deklarace o lidském genomu // a lidských právech (1997) ... ?9 // Mezinárodní deklarace o lidských genetických // datech (2003) ... HO // 11 Závěr - v čem spočívá bezpečí účastníka výzkumu?...113 // Německé směrnice pro experimentování // zahrnující lidské účastníky (1931) ... ?? // Věcný rejstřík... // Jmenný rejstřík // 120

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC