Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.8) Půjčeno:83x 
BK
3., doplněné a rozšířené vyd.
Praha : Grada, 1999
612 s. : il.

objednat
ISBN 80-7169-788-5 (brož.)
Obsahuje ilustrace, grafy, tabulky, předmluvu, rejstřík
Bibliografie: s. 587-588
Fyziologie - učebnice vysokošk.
000053391
1. Fyziologické principy (M. Langmeier, S. Trojan) // 1.1 Fyziologie buňky // 1.2 Mimobuněčná hmota // 1.3 Tělní tekutiny // 2. Obecná neurofyziologie (M. Langineier, S. Trojan) // 2.1 Stavba nervového systému // 2.2 Funkční projevy nervového systému // 2.3 Periferní nerv // 2.4 Vztahy mezi neurony // 3. Fyziologie svalstva (S. Trojan, J. Mareš, Z. Wünsch) // 3.1 Kosterní svalovina // 3.2 Hladká svalovina // 4. Fyziologie krve (E. Trávničková) // 4.1 Obecné vlastnosti krve // 4.2 Krevní plazma // 4.3 Krev jako nárazníkový systém // 4.4 Tvorba krevních elementů // 4.5 Červené krvinky // 4.6 Hemoglobin // 4.7 Tvorba a zánik červených krvinek // 4.8 Sedimentace erytrocytu // 4.9 Krevní destičky // 4.10 Hemostáza // 4.1 I Krevní skupiny (spoluautor V. Šlapetová) // 4.12 Slezina // 4.13 Bílé krvinky // 5. Fyziologie imunitního systému (E. Trávničková) .. // 5.1 Bílé krvinky // 5.2 Lymfatické orgány // 5.3 Látkové regulační faktory imunitních odpovědí // 5.4 Nespecifická (vrozená, přirozená) imunita // 5.5 Specifická (adaptivní, získaná) imunita // 5.6 Neuroendokrinní regulační vlivy na imunitu // 6. Fyziologie oběhu krve a lymfy (O. Kittnar) // 6.1 Funkční anatomie srdce // 6.2 Elektrická aktivita srdce // 6.3 Spojení elektrické a mechanické činnosti srdce // 6.4 Mechanická činnost srdce // 6.5 Energetické zajištění srdeční činnosti // 6.6 Zevní projevy srdeční činnosti 174 // 6.7 Řízení srdeční činnosti 176 // 6.8 Funkční anatomie krevního oběhu 178 // 6.9 Hemodynamika krevního oběhu 180 // 6.10 Arteriální část systémového oběhu 181 // 6.11 Mikrocirkulace 184 // 6.12 Venózní část systémového oběhu 187 // 6.13 Řízení krevního oběhu 188 // 6.14 Zvláštnosti průtoku krve v některých orgánech 195 // 7. Fyziologie dýchání (V. Hrachovina, D. Marešová) 199 // 7.1 Ventilace plic 199 // 7.2 Difúze 208 //
7.3 Transport dýchacích plynů 209 // 7.4 Vnitřní dýchání 213 // 7.5 Regulace dýchání 213 // 8. Fyziologie trávení a vstřebávání (J. Mareš) 223 // 8.1 Pohyby GIT 223 // 8.2 Endokrinní řízení GIT 232 // 8.3 Oběh v GIT 238 // 8.4 Řízení příjmu potravy 239 // 8.5 Imunitní systém GIT 242 // 8.6 Tvorba trávicích šťáv 244 // 8.7 Trávení v ústech 247 // 8.8 Žaludek 251 // 8.9 Tenké střevo 257 // 8.10 Pankreas 259 // 8.11 Játra 263 // 8.12 Tlusté střevo 266 // 8.13 Vstřebávání 270 // 9. Fyziologie výživy (J. Mourek, J. Koudelová) 275 // 9.1 Racionální výživa 275 // 9.2 Příjem potravy 275 // 9.3 Bazálni metabolismus 277 // 9.4 Jednotlivé složky potravy 277 // 9.5 Obezita 283 // 9.6 Zásady racionální výživy 287 // 9.7 Přeměna energií 287 // 9.8 Vlastní přeměna látek 290 // 9.9 Fyziologie jater 297 // 10. Fyziologie kůže (E. Trávničková) 299 // 10.1 Funkční morfologie kůže 299 // 10.2 Přehled funkcí kůže 300 // 11. Termoregulace (J. Koudelová, J. Mourek) 305 // 11.1 Normální tělesná teplota 305 // 11.2 Produkce tepla v organismu 306 // 11.3 Ztráty tepla 307 // 11.4 Regulace tělesné teploty 309 // 11.5 Hypertermie, horečka 311 // 11.6 Hypotermie 312 // 12. Fyziologie vylučování (J. Sedláček) 313 // 12.1 Úvod 313 // 12.2 Funkční morfologie ledvin 313 // 12.3 Renální cirkulace 315 // 12.4 Glomerulus 317 // 12.5 Tubuly a tubulární procesy 320 // 12.6 Stručný přehled pohybu jednotlivých látek v ledvinách 327 // 12.7 Definitivní moč 329 // 12.8 Řízení exkreční činnosti ledvin 331 // 12.9 Činnost vývodných cest močových 340 // 13. Acidobazická rovnováha (J. Sedláček) 345 // 13.1 Fyzikálně-chemický základ nárazníkových soustav 345 // 13.2 Nárazníkové soustavy 345 // 13.3 Význam C02 - bikarbonátového systému 346 // 13.4 Obrana organismu proti změnám pH 347 //
13.5 Respirační aspekty acidobazické rovnováhy 349 // 13.6 Gastrointestinální aspekty acidobazické rovnováhy 350 // 13.7 Renální aspekty acidobazické rovnováhy 350 // 13.8 Vývojové aspekty acidobazické rovnováhy 352 // 14. Fyziologie žláz s vnitřní sekrecí (M. Schreiber, D. Marešová) 355 // 14.1 Obecné principy 355 // 14.2 Homeostáza 357 // 14.3 Endokrinní žlázy přímo ovlivňující homeostázu 362 // 14.4 Langerhansovy ostrůvky pankreatu 365 // 14.5 Ostatní hormony ovlivňující bezprostředné homeostázu 369 // 14.6 Další hormony difuzního endokrinního systému 371 // 14.7 Systém hypotalamo-hypofyzámí 371 // 14.8 Cyklické fenomény v hormonálních reakcích 379 // 14.9 Reflexní regulace 380 // 14.10 Stres 382 // 15. Fyziologie rozmnožování a těhotenství (D. Marešová) 383 // 15.1 Reprodukční systém muže 383 // 15.2 Reprodukční systém ženy 389 // 15.3 Těhotenství 396 // 15.4 Úvod do fyziologie novorozence 403 // 15.5 Sexuální chování 404 // J 6. fyziologie centrálni nervové soustavy 407 // -гб. I Obecné a speciální funkce CNS (S. Trojan, M. Langmeier) 407 // 16.1.1 Vývoj CNS 408 // 16.2 Vnitřní prostředí CNS (M. Langmeier) 411 // 16.2.1 I leinatoencefalická bariéra 412 // 16.2.2 Mozkomíšní mok (cerebrospinalní tekutina, likvor) 416 // 16.2.3 Extracelulární prostor CNS 420 // 16.2.4 Neuroglie 421 // 16.2.5 Regulace extracelulární koncentrace kalia 423 // 16.3 Senzorické funkce (V. Kuthan) 425 // 16.3.1 Senzibilita buněk, způsoby předávání informací 425 // 16.3.2 Somatoviscerální citlivost 437 // 16.3.3 Zrak 452 // 16.3.4 Sluch 465 // 16.3.5 Vestibulární systém 470 // 16.3.6 Chemické smysly-čich a chuť 473 // 16.4 Fyziologie hybnosti (S. Trojan) 476 // 16.4.1 Řízení hybnosti 477 // 16.4.2 Opěrná motorika 478 // 16.4.3 Cílená motorika 492 // 16.4.4 Funkce hybné soustavy jako celku 511 //
16.5 Autonomní funkce (S. Trojan) 512 // 16.5.1 Vegetativní nervstvo 512 // 16.6 Biorytmy (J. Sedláček) 521 // 16.6.1 Poznámky k fyziologii času 521 // 16.6.2 Biologické rytmy 523 // 16.7 Funkční stavy CNS a bioelektrická aktivita (J. Sedláček. J. Mareš) 528 // 16.7.1 Elektrické vlastnosti mozkové tkáně 529 // 16.7.2 Funkční stavy CNS 538 // 16.8 Integrační funkce CNS (J. Pokorný, M. Langmeier) 543 // 16.8.1 Mozková kůra (neokortex) 544 // 16.8.2 Limbický systém 549 // 16.8.3 Talamus 552 // 16.9 Fyziologie chování a paměti (J. Pokorný) 553 // 16.9.1 Mechanismy řídící chování na základě vrozených informací 555 // 16.9.2 Mechanismy řídící chování na základě získaných informací 557 // 16.9.3 Specifické rysy nervové činnosti člověka 564 // 17. Principy fyziologických regulací (Z. Wünsch) 567 // 17.1 Úvod 567 // 17.2 Základní pojmy a vlastnosti 568 // 17.3 Elementární vlastnosti regulačních systémů 572 // 17.4 Varianty fyziologických regulačních systémů 578 // 17.5 Regulace a informace 583 // 18. Doporučená literatura 587 // 19. Rejstřík 589

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC