Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.3) Půjčeno:32x 
BK
Praha : Grada, 1994

ISBN 80-7169-036-8
000053431
Rekat.
Obsah // 1. Fyziologické principy (M. Langmeier, S. Trojan)... 16 // 1.1 Fyziologie buňky ... 16 // 1.1.1 Buněčné jádro... 16 // 1.1.2 Ribosomy ... 17 // 1.1.3 Endoplazmatické retikulum... 17 // 1.1.4 Golgiho aparát... 18 // 1.1.5 Lyzosomy... 18 // 1.1.6 Mitochondrie... 19 // 1.1.7 Centrioly... 19 // 1.1.8 Cytoskelet... 19 // 1.1.9 Buněčné membrány ... 20 // 1.1.10 Iontové kanály... 24 // 1.2 Mimobuněčná hmota... 31 // 1.3 Tělní tekutiny... 32 // 1.3.1 Homeostáza... 32 // 1.3.2 Tělní tekutiny ... 33 // 2. Obecná neurofyziologie (M. Langmeier, S. Trojan)... 34 // 2.1 Stavba nervového systému... 34 // 2.1.1 Neuron... 34 // 2.1.2 Neuroglie ... 36 // 2.1.3 Synapse... 38 // 2.1.4 Hematoencefalická bariéra... 42 // 2.2 Funkční projevy nervového systému... 43 // 2.2.1 Reflex... 43 // 2.2.2 Podnět (stimulus)... 44 // 2.2.3 Podráždění (excitace) ... 44 // 2.2.4 Vzruch (impulz)... 46 // 2.3 Periferní nerv... 50 // 2.3.1 Elektroneurogram... 50 // 2.3.2 Klasifikace nervových vláken ... 51 // 2.4 Vztahy mezi neurony ... 53 // 2.4.1 Divergence ... 53 // 2.4.2 Konvergence... 53 // 2.4.3 Sumace... 53 // 2.4.4 Facilitace... 53 // 2.4.5 Okluze ... 55 // 2.4.6 Posttetanická potenciace ... 55 // 2.4.7 Únavnost... 55 // 2.4.8 Inhibice... 55 // 3. Fyziologie svalstva (S. Trojan, J. Mareš, Z. Wünsch)... 56 // 3.1 Kosterní svalovina ... 56 // 3.1.1 Propojení excitace a kontrakce... 56 // 3.1.2 Molekulární podstata kontrakce... 57 // 3.1.3 Zevní projevy
kontrakce... 61 // 3.1.4 Energetika činnosti svalu... 64 // 3.1.5 Řízení svalu... 64 // 3.2 Hladká svalovina ... 65 // 3.2.1 Propojení excitace a kontrakce... 65 // 3.2.2 Molekulární podstata kontrakce... 67 // 3.2.3 Zevní projevy kontrakce hladké svaloviny... 67 // 3.2.4 Řízení kontrakce hladkého svalu ... 67 // 4. Fyziologie krve (E. Trávníčková) ... 68 // 4.1 Obecné vlastnosti krve ... 68 // 4.2 Krevní plazma... 68 // 4.2.1 Anorganické látky v krevní plazmě ... 68 // 4.2.2 Bílkoviny krevní plazmy... 69 // 4.2.3 Ostatní organické součásti krevní plazmy ... 71 // 4.3 Krev jako nárazníkový systém... 71 // 4.4 Tvorba krevních elementů... 72 // 4.4.1 Krvetvorné kmenové buňky ... 72 // 4.4.2 Hematopoetické mikroprostředí a řízem krvetvorby ... 74 // 4.5 Červené krvinky... 75 // 4.5.1 Membrána červených krvinek ... 75 // 4.5.2 Metabolizmus erytrocytu... 76 // 4.5.3 Hemolýza ... 76 // 4.6 Hemoglobin... 77 // 4.6.1 Typy hemoglobinu... 78 // 4.6.2 Vazba hemoglobinu s kyslíkem... 78 // 4.6.3 Deriváty hemoglobinu... 79 // 4.6.4 Množství hemoglobinu ... 80 // 4.7 Tvorba a zánik červených krvinek ... 80 // 4.7.1 Morfologie erytropoézy... 80 // 4.7.2 Syntéza hemoglobinu v erytroidních buňkách ... 80 // 4.7.3 Zánik červených krvinek a hemoglobinu... 80 // 4.7.4 Ontogeneze erytropoézy ... 82 // 4.7.5 Faktory nezbytné pro erytropoézu... 82 // 4.7.6 Hormonální řízení erytropoézy ... 86 // 4.8 Sedimentace erytrocytů...
86 // 4.9 Krevní destičky ... 87 // 4.9.1 Vznik trombocytů... 88 // 4.9.2 Funkce destiček... 88 // 4.10 Hemostáza... 88 // 4.10.1 Reakce cév ... 88 // 4.10.2 Činnost krevních destiček ... 89 // 4.10.3 Srážení krve (hemokoagulace) ... 91 // 4.11 Krevní skupiny (spoluautor V. Šlapetová) ... 96 // 4.11.1 Systém AB0(H) ... 97 // 4.11.2 Systém Rh... 98 // 4.11.3 Ostatní krevní systémy ... 99 // 4.12 Slezina ... 99 // 4.12.1 Slezina jako zásobárna krve... 99 // 4.12.2 Produkce krevních buněk ve slezině...100 // 4.12.3 Destrukce krevních elementů ve slezině ...100 // 4.12.4 Úloha sleziny v imunitní odpovědi organizmu...100 // 5. Fyziologie imunitního systému (E. Trávníčková) ...101 // 5.1 Bílé krvinky... 101 // 5.1.1 Pohyblivost a adhezivita leukocytů ...101 // 5.1.2 Počet leukocytů...102 // 5.1.3 Ontogeneze leukopoézy...102 // 5.1.4 Neutrofilní granulocyty...103 // 5.1.5 Eozinofilní granulocyty...104 // 5.1.6 Bazofilní granulocyty...104 // 5.1.7 Monocyty ...104 // 5.1.8 Lymfocyty...104 // 5.2 Lymfatické orgány...105 // 5.3 Látkové regulační faktory imunitních odpovědí ...106 // 5.4 Nespecifická (vrozená, přirozená) imunita...106 // 5.4.1 Fagocytóza ...106 // 5.4.2 Přirozená cytotoxicita...107 // 5.4.3 Komplement ...108 // 5.5 Specifická (adaptivní, získaná) imunita...108 // 5.5.1 Antigen...108 // 5.5.2 Lymfocyty jako efektorové buňky získané (specifické) imunity...108 // 5.5.3 Humorální imunita...109 // 5.5.4 Buněčně
zprostředkovaná imunita...111 // 5.6 Neuroendokrinní regulační vlivy na imunitu...112 // 6. Fyziologie oběhu krve a lymfy (O. Kittnar)...114 // 6.1 Funkční anatomie srdce...114 // 6.2 Elektrická aktivita srdce ...115 // 6.2.1 Klidový membránový potenciál ...115 // 6.2.2 Akční potenciál ...116 // 6.2.3 Vznik a šíření vzruchu ...117 // 6.2.4 Elektrokardiogram ...119 // 6.2.5 Vektorkardiogram...129 // 6.2.6 Povrchové mapy elektrického pole srdečního...129 // 6.3 Spojení elektrické a mechanické činnosti srdce...129 // 6.4 Mechanická činnost srdce ...130 // 6.4.1 Fáze srdečního cyklu (srdeční revoluce) ...130 // 6.4.2 Mechanika kontrakce ...132 // 6.4.3 Minutový objem srdeční...135 // 6.5 Energetické zajištění srdeční činnosti ...135 // 6.5.1 Mechanická práce srdce ...135 // 6.5.2 Energetika srdeční práce...135 // 6.6 Zevní projevy srdeční činnosti...136 // 6.6.1 Srdeční ozvy...136 // 6.6.2 Arteriální pulz a venózní pulz...137 // 6.6.3 Úder srdečního hrotu ...137 // 6.6.4 Echokardiografie ...137 // 6.7 Řízení srdeční činnosti ...137 // 6.7.1 Nervová regulace...138 // 6.7.2 Humorální regulace ...139 // 6.7.3 Celulámí regulace ...139 // 6.8 Funkční anatomie krevního oběhu ...139 // 6.8.1 Funkční rozdělení cév...139 // 6.8.2 Rozložení krve v krevním oběhu ...140 // 6.8.3 Odpor v krevním oběhu ...140 // 6.9 Hemodynamika krevního oběhu...141 // 6.9.1 Průtok krve, tlak krve a periferní odpor ...141
// 6.9.2 Proudění krve ...141 // 6.9.3 Viskozita krve...141 // 6.10 Arteriální část systémového oběhu ...141 // 6.10.1 Tok krve v tepnách...142 // 6.10.2 Tlak krve v tepnách ...143 // 6.10.3 Propagace pulzní vlny...144 // 6.11 Mikrocirkulace...144 // 6.11.1 Rozsah plochy určené výměně látek mezi krví a tkáněmi ...144 // 6.11.2 Tvorba tkáňového moku ...145 // 6.11.3 Lymfatický systém...’46 // 6.12 Venózní část systémového oběhu ...’46 // 6.12.1 Tlak krve v žilách...146 // 6.12.2 Tok krve v žilách...147 // 6.13 Řízení krevního oběhu...147 // 6.13.1 Místní regulační mechanizmy...148 // 6.13.2 Celkové regulační mechanizmy ...149 // 6.13.3 Centra řízení krevního oběhu...151 // 6.14 Zvláštnosti průtoku krve v některých orgánech...152 // 6.14.1 Plicní cirkulace...152 // 6.14.2 Koronární cirkulace ...153 // 6.14.3 Mozková cirkulace...153 // 6.14.4 Oběh krve ledvinami...154 // 6.14.5 Oběh krve kosterním svalstvem ...154 // 6.14.6 Oběh krve kůží ...154 // 7. Fyziologie dýchacího systému (V. Hrachovina, D. Marešová) ...156 // 7.1 Ventilace plic...156 // 7.1.1 Statické objemy plic...156 // 7.1.2 Statické plicní kapacity...157 // 7.1.3 Dynamické plicní objemy ...157 // 7.1.4 Mechanizmus ventilace plic...158 // 7.1.5 Vztah mezi změnami tlaku, průtoku a objemy plic...158 // 7.1.6 Elastické vlastnosti plic...161 // 7.2 Difúze...161 // 7.2.1 Výměna dýchacích plynů mezi alveolámím vzduchem a krví ...162
// 7.3 Transport dýchacích plynů...162 // 7.3.1 Transport kyslíku krví...162 // 7.3.2 Transport C02 krví...164 // 7.4 Vnitřní dýchání ...165 // 7.5 Regulace dýchání...166 // 7.5.1 Centrální rytmogeneze ...166 // 7.5.2 Mechanické vlivy na řízení dýchání...166 // 7.5.3 Chemické řízení dýchání...167 // 8. Fyziologie trávení a vstřebávám (J. Mareš) ...170 // 8.1 Pohyby GIT...170 // 8.1.1 Stavba a činnost hladké svaloviny GIT...171 // 8.1.2 Elektrické projevy činnosti hladkých svalů GIT...171 // 8.1.3 Funkční rozdělení hladké svaloviny ...173 // 8.1.4 Řízení pohybů GIT...174 // 8.2 Endokrinní řízení GIT ...177 // 8.3 Oběh v GIT...182 // 8.4 Řízení příjmu potravy...183 // 8.5 Imunitní systém GIT...185 // 8.6 Tvorba trávicích šťáv ...187 // 8.7 Trávení v ústech...189 // 8.7.1 Žvýkám’ ...189 // 8.7.2 Sliny...189 // 8.7.3 Polykání...192 // 8.8 Žaludek...193 // 8.8.1 Řízení vyprazdňování žaludku...194 // 8.8.2 Žaludeční sekrece...195 // 8.9 Tenké střevo ...197 // 8.9.1 Motilita tenkého střeva...197 // 8.9.2 Sekrece v tenkém střevu...198 // 8.10 Pankreas ...199 // 8.10.1 Řízení tvorby pankreatické šťávy...201 // 8.10.2 Enzymy pankreatické šťávy...202 // 8.11 Játra ...203 // 8.11.1 Odvádění žluči do duodena...203 // 8.11.2 Tvorba žluči...203 // 8.12 Tlusté střevo ...205 // 8.12.1 Sekrece...205 // 8.12.2 Pohyby ...205 // 8.12.3 Resorpce v kolon...207 // 8.12.4 Složení stolice
...207 // 8.12.5 Defekace...207 // 8.13 Vstřebávání ...208 // 8.13.1 Vstřebávání cukrů...208 // 8.13.2 Vstřebávání aminokyselin a bílkovin...208 // 8.13.3 Vstřebávání tuků...210 // 8.13.4 Vstřebávání vody...210 // 8.13.5 Vstřebávání Na*, Cl a HCO,...210 // 8.13.6 Vstřebávání Ca2* a Fe2*...211 // 9. Fyziologie výživy (J. Mourek, J. Koudelová) ...212 // 9.1 Racionální výživa...212 // 9.2 Příjem potravy...212 // 9.2.1 Příjem tekutin ...213 // 9.3 Bazálni metabolizmus...213 // 9.4 Jednotlivé složky potravy ...215 // 9.4.1 Sacharidy ...215 // 9.4.2 Proteiny ...216 // 9.4.3 Lipidy...216 // 9.4.4 Minerály a stopové prvky ...217 // 9.4.5 Vitaminy...217 // 9.5 Obezita - hladovění...220 // 9.6 Zásady racionální výživy ...220 // 9.7 Přeměna energií...221 // 9.7.1 Energetický ekvivalent ...221 // 9.7.2 Spalné teplo...221 // 9.7.3 Měření energetické přeměny ...221 // 9.7.4 Osud energie v těle...223 // 9.8 Vlastní přeměna látek...223 // 9.8.1 Sacharidy ...224 // 9.8.2 Lipidy...225 // 9.8.3 Proteiny ...229 // 9.9 Fyziologie jater ...230 // 10. Fyziologie kůže (E. Trávníčková) ...231 // 10.1 Funkční morfologie kůže...231 // 10.2 Přehled funkcí kůže...231 // 10.2.1 Ochranné funkce kůže...231 // 10.2.2 Bariéra proti infekci ...232 // 10.2.3 Termoregulace...232 // 10.2.4 Kůže jako receptorový orgán...232 // 10.2.5 Resorpění a exkreční činnost kůže ...233 // 10.2.6 Kůže jako prostředek sociální
komunikace...233 // 10.2.7 Barva kůže ...234 // 10.2.8 Regenerace kůže...234 // 10.2.9 Sekrece cytokinů v kůži ...234 // 10.2.10 Význam kůže pro příjem vitaminu D...235 // 11. Termoregulace (J. Koudelová, J. Mourek)...236 // 11.1 Normální tělesná teplota ...236 // 11.2 Produkce tepla v organizmu...236 // 11.3 Ztráty tepla ...237 // 11.4 Regulace tělesné teploty ...239 // 11.5 Hypertermie, horečka ...240 // 11.6 Hypotermie ...240 // 12. Fyziologie vylučování (J. Sedláček)...241 // 12.1 Úvod...241 // 12.2 Funkční morfologie ledvin...241 // 12.3 Renální cirkulace ...242 // 12.4 Glomerulus ...244 // 12.4.1 Stavba glomerulu...244 // 12.4.2 Glomerulámí filtrace...245 // 12.5 Tubuly a tubulámí procesy...247 // 12.5.1 Tubulámí procesy v kůře ledvin...248 // 12.5.2 Tubulámí procesy ve dřeni ledvin...249 // 12.6 Stručný přehled pohybu jednotlivých látek v ledvinách...251 // 12.6.1 H20 ... 251 // 12.6.2 Na*...252 // 12.6.3 Cl ...252 // 12.6.4 KKK, ...252 // 12.6.5 K*...252 // 12.6.6 Ca2* ...252 // 12.6.7 Fosfáty ...252 // 12.6.8 Glukóza...252 // 12.6.9 Aminokyseliny...253 // 12.6.10 Ostatní látky...253 // 12.7 Definitivní moč ...254 // 12.8 Řízení exkreční činnosti ledvin...255 // 12.8.1 Řízení renální cirkulace a glomerulámí filtrace...255 // 12.8.2 Řízení tubulámích procesů...256 // 12.8.3 Regulace objemu ECT ...259 // 12.8.4 Regulace osmolality KKK ...259 // 12.8.5 Renální podíl na regulaci pH ...260
12.9 Činnost vývodných cest močových...262 // 12.9.1 Transport moči od ledvinové papily do močového měchýře...262 // 12.9.2 Funkce močového měchýře ...264 // 13. Acidobazická rovnováha (J. Sedláček) ...266 // 13.1 Fyzikálně-chemický základ nárazníkových soustav...266 // 13.2 Nárazníkové soustavy ...266 // 13.3 Význam C02-bikarbonátového systému...267 // 13.4 Obrana organizmu proti změnám pH...268 // 13.5 Respirační aspekty acidobazické rovnováhy...270 // 13.6 Gastrointestinální aspekty acidobazické rovnováhy...270 // 13.7 Renální aspekty acidobazické rovnováhy...270 // 14. Fyziologie žláz s vnitřní sekrecí (M. Schreiber, D. Marešová)...272 // 14.1 Obecné principy...272 // 14.1.1 Základní mechanizmy endokrinních regulací ...274 // 14.2 Homeostáza...274 // 14.2.1 Homeostáza a hormony...275 // 14.2.2 Energetický metabolizmus a spotřeba kyslíku...276 // 14.2.3 Krevní tlak ...276 // 14.3 Endokrinní žlázy přímo ovlivňující homeostázu ...277 // 14.3.1 Neurohypofýza...277 // 14.3.2 Žlázy produkující kalcitropní hormony ...277 // 14.4 Langerhansovy ostrůvky pankreatu...280 // 14.5 Ostatní hormony ovlivňující bezprostředně homeostázu...281 // 14.5.1 Játra - somatomediny ...282 // 14.5.2 Srdce: atriový natriuretický peptid (ANP) ...282 // 14.5.3 Ledviny...283 // 14.5.4 Cévní hormony: endoteliny a EDRF (NO)...283 // 14.5.5 Gastrointestinální hormony ...283 // 14.6 Další hormony difuzního endokrinního
systému...283 // 14.7 Systém hypotalamo - hypofyzámí...284 // 14.7.1 Hypotalamické regulační hormony (RH a IH) ...284 // 14.7.2 Hlavní hormony adenohypofýzy...284 // 14.8 Cyklické fenomény v hormonálních reakcích...290 // 14.9 Reflexní regulace ...290 // 14.9.1 Dřeň nadledvin...290 // 14.10 Stres ...292 // 15. Fyziologie rozmnožování a těhotenství (D. Marešová, J. Mourek)...293 // 15.1 Reprodukční systém muže...293 // 15.1.1 Produkce pohlavních buněk...293 // 15.1.2 Sekrece pohlavních hormonů...295 // 15.1.3 Pohlavní spojení...296 // 15.2 Reprodukční systém ženy...296 // 15.2.1 Produkce pohlavních buněk - oogeneze...296 // 15.2.2 Sekrece pohlavních hormonů...297 // 15.2.3 Ovariální cyklus...300 // 15.2.4 Změny endometria - menstruační cyklus...300 // 15.2.5 Pohlavní spojení...301 // 15.3 Těhotenství ...!...301 // 15.3.1 Oplodnění...301 // 15.3.2 Nidace...302 // 15.3.3 Funkce placenty...302 // 15.3.4 Změny u ženy během těhotenství...304 // 15.3.5 Porod ...304 // 15.3.6 Laktace...305 // 15.3.7 Pohlavní diferenciace ...306 // 15.3.8 Fetus...306 // 15.4 Fyziologie novorozence...307 // 16. Fyziologie centrální nervové soustavy ...308 // 16.1 Obecné a speciální funkce CNS (S. Trojan, M. Langmeier)...308 // 16.1.1 Vývoj CNS ...309 // 16.2 Vnitřní prostředí CNS (M. Langmeier) ...311 // 16.2.1 Hematoencefalická bariéra...312 // 16.2.2 Mozkomíšní mok (cerebrospinální tekutina, likvor)...316 // 16.2.3 Extracelulámí
prostor CNS ...318 // 16.2.4 Neuroglie...319 // 16.2.5 Regulace extracelulámí koncentrace kalia ...321 // 16.3 Senzorické funkce (V. Kuthan)...322 // 16.3.1 Senzibilita buněk, způsoby předávání informací...322 // 16.3.2 Somatoviscerální citlivost ...329 // 16.3.3 Zrak ...341 // 16.3.4 Sluch ...352 // 16.3.5 Vestibulámí systém...356 // 16.3.6 Chemické smysly. Čich a chuť...359 // 16.4 Fyziologie hybnosti (S. Trojan) ...361 // 16.4.1 Řízení hybnosti ...361 // 16.4.2 Opěrná motorika...362 // 16.4.3 Cílená motorika ...370 // 16.4.4 Funkce hybné soustavy jako celku ...383 // 16.5 Autonomní funkce (S. Trojan) ...384 // 16.5.1 Vegetativní nervstvo...385 // 16.6 Biorytmy (J. Sedláček) ...391 // 16.6.1 Poznámky k fyziologii času...391 // 16.6.2 Biologické rytmy ...393 // 16.7 Funkční stavy CNS a bioelektrická aktivita (J. Sedláček, J. Mareš)...396 // 16.7.1 Elektrické vlastnosti mozkové tkáně...397 // 16.7.2 Funkční stavy CNS...404 // 16.8 Integrační funkce CNS (J. Pokorný, M. Langmeier) ...409 // 16.8.1 Mozková kůra (neokortex)...410 // 16.8.2 Limbický systém ...414 // 16.8.3 Talamus ...416 // 16.9 Fyziologie chování a paměti (J. Pokorný) ...418 // 16.9.1 Mechanizmy řídící chování na základě vrozených informací ...418 // 16.9.2 Mechanizmy řídící chovám’ na základě získaných informací...420 // 16.9.3 Specifické rysy nervové činnosti člověka...425 // 17. Principy fyziologických regulací (Z Wünsch) ...427
// 17.1 Úvod...427 // 17.2 Základní pojmy a vlastnosti...428 // 17.3 Elementární vlastnosti regulačních systémů ...431 // 17.4 Varianty fyziologických regulačních systémů...436 // 17.5 Regulace a informace ...440 // 18. Doporučená literatura...442 // 19. Rejstřík ...444

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC