Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Plzeň : Aleš Čeněk, 2007
510 s. : il.

objednat
ISBN 978-80-7380-026-0 (brož.)
Obsahuje tabulky, úvod, věcný a jemnný rejstřík, přílohy
Bibliografie na s. 433-462
Globalizace - politika bezpečnostní - práva lidská - Česko - monografie
Práva lidská - globalizace - politika bezpečnostní - Česko - monografie
000053494
OBSAH // Úvod...9 // Část A - Vnější podmínky: Vstup do problému globalizace a futurologické úvahy // Kapitola I. - Globalizace jako fenomén objektivní reality...15 // § 1. Globalizace: vstup do problému...15 // §2. Ekonomická podstata globalizace...17 // § 3. Globální sociální polarizace...29 // § 4. Informační technologie (technopolis) a vznik informační společnosti. „Zmenšování světa“: virtualizace světového obchodu. „Informační // válka“. Organizovaný zločin v informační společnosti...34 // § 5. Demografická revoluce...42 // § 6. Postupující urbanizace a vznik unifikovaných globalizovaných // aglomerací...43 // § 7. Globální ekologické krize...46 // § 8. Problémy globální výživy (hlad a contrario obezitismus) // a krize světového zdraví...53 // § 9. Globální antropologické procesy: intenzivní křížení lidských ras, nacionalismus, vymírání menšinových jazyků, jazyková // a multikulturální gramotnost...59 // § 10. Světové náboženské systémy v podmínkách globalizace predikce // civilizačních zlomů...68 // § 11. Šíření globální kultury (kulturní univerzalismus nebo amerikanizace?) . . 76 § 12. Globální směry migrace obyvatelstva. Migrace a organizovaný zločin . . . 79 § 13. Globální organizovaný zločin. Globální terorismus. Globální // narkobyznys. Problém míry korupce...85 // § 14. Absence efektivní instituce globálního řízení...95 // § 15. Globální
politický a vojensko-politický pohled na svět...98 // § 16. Několik poznámek ke kvalitě právních systémů a globální spravedlnosti. . 105 // Kapitola II. - Prognóza světového vývoje: globální liberalismus (The End of History) a contrario multikulturalismus // (Clash of Civilizations)?...108 // § 1. Univerzalizace západní liberální demokracie nebo Clasf of Civilizations? . 108 // § 2. Nereálnost „konce historie“...116 // § 3. „Střet civilizací“ umocněný globalizací...121 // §4. Americký globální pohled na svět (2001-2015)... 128 // § 5. Integrace a desintegrace Evropy. Architektura Evropy. Bezpečnost Evropy . 140 § 6. Pět scénářů pro Evropu a tři scénáře pro Českou republiku...142 // Část ? - Konstitucionální část: Bezpečnost státu // Kapitola I. - Vymezení bezpečnosti státu...151 // § 1. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (č. 110/1998 Sb.) // a ústavní zák. č. 300/2000 Sb...151 // §2. Subjekty zajišťující bezpečnost České republiky...165 // Kapitola II - Nástin tezí bezpečnostní doktríny (především z pohledu vnitřních věcí a vnitřní bezpečnosti)...168 // § 1. Základní pojmová vymezení...168 // §2. Recentnístav...175 // § 3. Zásady bezpečnostní politiky...177 // § 4. Střednědobá koncepce resortní politiky Ministerstva vnitra // v letech 2000-2003... 184 // § 5. Nástin tezí bezpečnostní a policejní doktríny v souvislosti // s konstituováním a rozvojem
policejních věd...184 // § 6. Zřízení Poradního výboru ministra vnitra pro otázky veřejného // pořádku a vnitřní bezpečnosti...211 // § 7. Bezpečnostní strategie ČR...212 // Část C - Lidská práva a monitoring dodržování lidských práv // Kapitola I. - Základní práva a svobody...217 // § 1. Základní lidská práva a svobody...217 // § 2. Listina základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku // České republiky...233 // § 3. Listina základních práv unie...234 // Kapitola II. - Listina základních práv a svobod...245 // § 1. Struktura Listiny základních práv a svobod...245 // § 2. Preambule, obecná a společná ustanovení Listiny základních // práv a svobod...245 // § 3. Základní lidská práva a svobody (čl. 5-16 Listiny)...259 // § 4. Politická práva (Čl. 17 - 23 Listiny)...313 // § 5. Práva národnostních a etnických menšin (Čl. 24 - 25 listiny)...341 // §6. Hospodářská, sociální, kulturní a ekologická práva (čl. 26 - 35 Listiny). . 349 // § 7. Právo na soudní a jinou právní ochranu (čl. 36 - 40 Listiny)...374 // § 8. zákon o veřejném ochránci práv...400 // Kapitola HI. - Monitoring dodržování lidských práv // (demonštratívni výčet)...404 // § 1. Amnesty International...404 // § 2. Zprávy ministerstva zahraničí USA o dodržování lidských práv ve světě . 405 § 3. Zprávy Českého helsinského výboru o stavu lidských práv // - stav policejních složek
a jejich práce...407 // Část D - Pohled na globalizující se svět optikou policejních věd // Kapitola I. - Policie v institucionálním a funkčním srovnání // v Evropě a Severní Americe...411 // § 1. Policejní komparatistika...411 // § 2. Vnitřní bezpečnost v mezinárodním srovnání států a teritorií...422 // Kapitola II. - Několik poznámek ? rozvoji policejních věd...424 // § 1. Struktura právní vědy...424 // § 2. Struktura policejní vědy, resp. vědecké společenství policejních věd . . . 426 // Závěr...432 // Literatura...433 // Věcný rejstřík...463 // Jmenný rejstřík... 465 // Přílohy // Příloha č. 1 - Strategická koncepce NATO...475 // Příloha č. 2 - Bezpečnostní strategie ČR...489 // Příloha č. 3 - Stav policejních složek a jejich práce...506

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC