Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Práh, 2001
629 s. : il.

objednat
ISBN 80-7252-053-9 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje mapky, úvod, rejstřík, údaje o autorovi
Civilizace - pravěk a starověk - výklady populární
Dějiny světové - pojednání
000053496
Obsah // Úvod 7 // 1. Záhadné fenomény 13 // 2. Biosféra 17 // 3. Sestup člověka 32 // 4. Oikumena 38 // 5. Technologické revoluce 48 // 6. Využití náplavových plání Tigridu a Eufratu a vytvoření // sumerské civilizace 59 // 7. Využití náplavové oblasti Nilu a vytvoření egyptské faraónské // civilizace 65 // 8. Sumer a Akkad 73 // 9. Faraónský Egypt 79 // 10. Celosvětový obzor 85 // 11. Oikumena Starého světa 93 // 12. Ochočení koně a vynález pasteveckého kočovnictví // na eurasijských stepích 99 // 13. Vztahy mezi regionálními civilizacemi 102 // 14. Stěhování národů ve Starém světě 114 // 15. Vznik „olmecké“ civilizace v Mezoamerice 124 // 16. Sumersko-akkadský svět a Egypt 126 // 17. Syrská civilizace 132 // 18. Helénská civilizace 144 // 19. Indická (hinduistická) civilizace 148 // LT7 // Lidstvo a matka země // 20. Čínská civilizace 151 // 21. Mezoamerická a andská civilizace 153 // 22. Poslední kolo asýrskeho militarismu a soudobé vpády ze stepí 156 // 23. Epilog asyrského militarismu 165 // 24. Helénská civilizace 173 // 25. Nové směry v duchovním životě 182 // 26. Achajmenovská říše 189 // 27. Střet achajmenovské říše a helénského světa 195 // 28. Kulturní úspěchy helénské civilizace 199 // 29. Politické důsledky Alexandrova svržení achajmenovské říše 203 // 30. Vývoj a šíření řecké civilizace 208 // 31. Válčící státy v Číně 214 // 32. Soupeřící
filozofie v Číně 220 // 33. Indická civilizace 224 // 34. Boj o vládu nad západní částí Středozemí 232 // 35. Císařské režimy Čchin a západní Chan v Číně 243 // 36. Středozemí, jihozápadní Asie a Indie 251 // 37. Čínská, kušánská, parthská a římská říše 270 // 38. Vzájemné ovlivňování náboženství a filozofií v oikumeně // Starého světa 283 // 39. Mezoamerická a andská civilizace 298 // 40. Západní konec oikumeny Starého světa 302 // 41. Indická civilizace 311 // 42. Vpád Hunů z eurasijských stepí 314 // 43. Římská říše a perská říše 318 // 44. Západní křesťanství 327 // 45. Stabilizace a rozpad křesťanské církve 333 // 46. Indická civilizace 341 // 47. Politický rozpad Číny a tamní přijetí buddhismu 344 // 48. Mezoamerická a andská civilizace 351 // 49. Prorok a státník Muhammad 354 // 50. Rozšiřování islámského státu 359 // 51. Omlazení východořímské říše 364 // 52. Západní křesťanství 368 // — 628 — // Obsah // 53. Východní Asie 372 // 54. Islámský svět 376 // 55. Byzantská civilizace 382 // 56. Západní křesťanství 387 // 57. Vpády Skandinávců 391 // 58. Indie a jihovýchodní Asie 395 // 59. Východní Asie 401 // 60. Mezoamerická a andská civilizace 408 // 61. Islámský svět 412 // 62. Byzantský svět 417 // 63. Západní křesťanství 424 // 64. Islámský svět 430 // 65. Byzantský svět 435 // 66. Západní křesťanství 440 // 67. Východní
Asie 449 // 68. Mongolové a jejich nástupci 452 // 69. Islámský svět 460 // 70. Řeckokatolické křesťanství 469 // 71. Západní křesťanství 474 // 72. Jihovýchodní Asie 487 // 73. Východní Asie 490 // 74. Mezoamerická a andská civilizace 496 // 75. Splývání oikumeny 502 // 76. Západní civilizace 513 // 77. Východní pravoslavné křesťanství 523 // 78. Islámský svět 528 // 79. Východní Asie 533 // 80. Biosféra 538 // 81. Biosféra 550 // 82. Zpětný pohled z roku 1973 562 // Mapy 569 // Seznam map 589 // Rejstřík 591

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC