Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Úvod do literární vědy (@@20120924-22:31:15@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(12.7) Půjčeno:38x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Host, 2006
912 s. ; 23 cm

ISBN 80-7294-170-4 (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografické odkazy
Bibliografie na s. 898-910
Teorie literatury - slovníky výkladové
000053685
5 // Obsah // Obsah // Předmluva... // Předmluva k druhému vydání Předmluva k českému vydání // Abrams, Meyer Howard...23 // Adorno, Theodor Wiesengrund...23 // aktant...25 // aktualizace...25 // »aktuální členění větné...26 // alegorie...27 // alfabetizace...28 // alterita, kulturní...28 // Althusser, Louis...29 // anagram, anagramatika...30 // anachronie...31 // analepse...31 // analogie...32 // analytická literární věda...32 // Anders, Günther...34 // androcentrismus...35 // androgynita...35 // Annales (škola Annales)...36 // antika, literární teorie...36 // antropomorfizace/teorie antropomorfizace... 39 // anxiety of influence...39 // arbitrámost znaku...40 // archetypus/archetyp...41 // architext, architextualita...41 // archiv...42 // Aries, Philippe...42 // Aristotelés...43 // Artaud, Antonin...44 // »artefakt a estetický objekt...44 // Auerbach, Erich...45 // aura...46 // Austin, John Langshaw...46 // autonomie...47 // autoorganizace...48 // autopoiesis/autopoietický systém...49 // autor, historický...49 // autor, implicitní...50 // 15 // 18 // 20 // autoreference...51 // autorita, literární...52 // autorství, historické modely...53 // avantgarda...53 // Bachelard, Gaston...56 // Bachtin, Michail Michailovič...56 // »Bakoš, Mikuláš...58 // Balász, Béla...59 // baroko, literární teorie...59 // Barth, John Simmons...63 // Barthes, Roland...64 // Bataille, George...65 // Bateson, Gregory...66 // Baudelaire, Charles...67
Baudrillard, Jean...68 // Beauvoir(ová), Simone de...69 // Benjamin, Walter...70 // Bense, Max...72 // Benveniste, Emile...73 // Bhabha, Homi K...74 // binarismus/binámí opozice...75 // biografismus, životopisný výklad textu 75 // Blanchot, Maurice...77 // Bloch, Ernst...78 // Bloom, Harold...78 // Blumenberg, Hans...79 // Booth, Wayne K...80 // Bourdieu, Pierre...81 // Brecht, Bertolt...83 // Bremond, Claude...85 // bricolage...86 // Brooks, Cleanth...87 // Bühler, Karl...88 // Bürger, Peter...88 // Burckhardt, Jacob...89 // »Burian, Emil František...90 // Obsah // 6 // Burke, Edmund...91 // Burke, Kenneth Duva...92 // Butler(ová), Judith...93 // Cassirer, Ernst...95 // cenzura, literární...96 // cirkulace...97 // cirkulace idejí...97 // Cixous(ová), Hélěne...98 // dose reading...99 // Collingwood, Robin G...100 // Croce, Benedetto...101 // Culler, Jonathan Dwight...102 // Curtius, Ernst Robert...103 // ■"Čapek, Karel...105 // čas...106 // čas vyprávění a čas vyprávěného...108 // •Čepan, Oskár...108 // ■"Červenka, Miroslav...109 // četba proti srsti...110 // čtenář, fiktivní...111 // čtenář, implicitní...111 // čtení/četba...112 // Danto, Arthur K...115 // Davis(ová), Natalie Zemon...116 // decentrování...116 // deixe...117 // dějiny druhů/žánrů...117 // dějiny ducha...118 // dějiny idejí...120 // dějiny látek a motivů/tematologie...122 // dějiny literatury a literární historiografie... 126 // dějiny mentality...129
// dějiny pojmů...131 // dějiny recepce...133 // dekódování...134 // dekonstrukce...135 // dekonstruktivismus...136 // Deleuze, Giles...140 // de Man, Paul...141 // denotace...142 // Derrida, Jacques...142 // Dewey, John...144 // diachronni/diachronie...144 // dialektika...145 // dialogičnost...146 // didaktika literatury...147 // diegéze...147 // diference, rodová...147 // différance/différence...148 // dichotomie/dichotomizace...148 // dílocentrická (iwerkimmanente) interpretace 149 // Dilthey, Wilhelm...151 // discourse networks...153 // diskurs a teorie diskursu...153 // dispozitiv...156 // dissemination...156 // dissociation of sensibility...157 // divadlo a literatura...157 // divadelní sémiotika...159 // ■"Dobrovský, Josef...161 // ■"Doležel, Lubomír...162 // dominanta...163 // druh/žánr, literární...163 // druhy textů...165 // Durkheim, Emile David...166 // Eagleton, Terry...168 // Eco, Umberto...169 // ecocriticism/ekologická kritika...170 // écriture feminine...172 // editologie...173 // Ejzenštejn, Sergej Michajlovič...175 // Ejchenbaum, Boris Michajlovič...176 // ekologie kultury...177 // ekonomika/ekonomický systém a literatura. 180 // ekphrasis (descriptio)...181 // Elias, Norbert...182 // Eliot, Thomas Stearns...183 // emblematika...184 // emergence...186 // emoce...186 // empirická teorie literatury (ETL)...187 // empirie, empirický...189 // emplotment...190 // Empson, William...,...190 // entropie...191 // epistéma...192
epochy, literárnědějinné/pojem epochy 193 // esencialismus...194 // Esslin, Martin...194 // esteticismus...195 // 7 // Obsah // estetika, estetický...197 // estetika díla...198 // estetika, formální...201 // estetika, materialistická...201 // estetika produkce...202 // estetika působení...202 // ethical criticism...205 // etnicita...207 // eurocentrismus...208 // evoluce, literární...208 // exotismus...209 // explication de texte...210 // expozice...211 // expresionismus, literární teorie...212 // falocentrismus...214 // Fanon, Frantz...214 // fantastika...215 // Felman(ová), Shoshana...215 // femininita/femininní estetika...216 // feministická literární teorie...217 // feministická naratologie...221 // fenomenologická literární věda...222 // Feyerabend, Paul K...224 // Fiedler, Leslie A...225 // fikce/fiktivnost...226 // film a literatura...227 // filmová sémiotika...228 // filmová teorie...231 // filozofie a literatura...233 // Fish, Stanley...236 // Flaubert, Gustave...237 // Flusser, Vilém...238 // fokalizace...239 // foregrounding...240 // forma...241 // Forster, Edward Morgan...241 // fotografie a literatura...242 // Foucault, Michel...243 // Frankfurtská škola...244 // frekvence...246 // Freud, Sigmund...247 // Friedrich, Hugo...248 // Frye, (Herman) Northrop...249 // funkce...251 // funkce/struktura, apelová...252 // funkce autora...253 // funkce, estetická/poetická...253 // funkčně dějinné přístupy...254 // Gadamer, Hans-Georg...257
// García Canclini, Néstor...258 // Gates, Henry Louis, Jr...259 // gay and lesbian studies...260 // Geertz, Clifford...262 // gender...263 // gender studies...264 // Genette, Gérard...266 // genotext a fenotext...267 // Gilbert(ová), Sandra M./Gubar(ová), Susan 267 // Glasersfeld, Ernst...268 // globalizace a teorie globalizace...269 // *Glowifiski, Michal...269 // Goldmann, Lucien...270 // Gombrich, Ernst Hans Josef...272 // Goodman, Nelson...273 // gramatologie...274 // Gramsci, Antonio...275 // Greenblatt, Stephen J...276 // Greimas, Algirdas Julien...277 // Grice, H. Paul...278 // Groeben, Norbert...278 // groteskno...279 // Guattari, Pierre Félix...280 // gynocentrismus...280 // Habermas, Jürgen...282 // habitus...283 // *Halas, František...283 // Hall, Stuart McPhail...284 // Hamburger(ová), Käte...285 // Hartman, Geoffrey H...286 // Hassan, Ihab...287 // ‘Havránek, Bohuslav...287 // Hayles(ová), Nancy, Katherine...288 // Hegel, Georg Wilhelm Friedrich...289 // hegemonie...290 // Heidegger, Martin...291 // Herder, Johann Gottfried...292 // hermeneutický kruh...293 // hermeneutika...294 // hermeneutika podezření...297 // hermetika...298 // heteroglosie...299 // Obsah // 8 // Hirsch, Eric Donald Jr...299 // histoire vs. discours...300 // historiografie a literatura...300 // historismus...302 // Hjelmslev, Louis...303 // hlubinná struktura...304 // hlubinné hermeneutické koncepty...304 // hodnocení, estetické/literární...305 // Hoggart, Richard...306
// Holland, Norman N...307 // homologie...308 // Horatius...308 // horizont očekávání...309 // Horkheimer, Max...310 // ’Hostinský, Otakar...310 // hra...311 // hudba a literatura...312 // Husserl, Edmund...313 // hustý popis...314 // hybridita...315 // hybridizace...316 // hybridní žánry...316 // hypertext/hypertextualita...317 // hypotext...318 // ’Chalupecký, Jindřich...320 // charakter a typ...321 // Chartier, Roger...321 // Chicagská škola...322 // Chodorow(ová), Nancy Julia...323 // Chomsky, Noam Avram...323 // chronotop...324 // ’Chvatík, Květoslav...325 // idealismus, německý...327 // identifikace...329 // identita, kolektivní...329 // identita, osobní...330 // ideologém...331 // ideologie a kritika ideologií...331 // ikon/ikoniěnost...332 // iluze, estetická...333 // imaginámo...334 // imagismus, literární teorie...334 // imagologie, komparatistická...335 // individualita...337 // Ingarden, Roman...338 // inovace...340 // instituce, literární...341 // intence...341 // interdisciplinarita...342 // interdiskurs, reintegrující...343 // interkulturalita...344 // interkulturní komunikace...345 // intermedialita...345 // internet...346 // interpretace...347 // interpretace, alegorická...348 // interpretační komunita...350 // intersubjektivita...350 // intertextualita a teorie intertextuality...351 // Irigaray(ová), Luce...353 // ironie...354 // Iser, Wolfgang...355 // izotopie...357 // Jakobson, Roman Osipovič...358 // James, Henry...359
// Jameson, Fredric...360 // ’Jankovič, Milan...362 // Jauß, Hans Robert...363 // jazyková hra...364 // jednání/role jednání, literární...364 // Jencks, Charles...365 // jouissance...366 // Jung, Carl Gustav...367 // ’Jungmann, Josef...368 // kaligram...370 // kánon, literární...371 // Kant, Immanuel...372 // kamevalismus...373 // katarze...373 // Kayser, Wolfgang...374 // Kermode, (John) Frank...375 // Kierkegaard, Soren Aabye...376 // Kittler, Friedrich...377 // klasicismus, literární teorie...378 // kód...382 // kognice...383 // kognitivní naratologie...383 // koherence...384 // Köhler, Erich...384 // kolektivní symbol/kolektivní symbolika ...385 // 9 // Obsah // kolonialismus...386 // ♦Komenský, Jan Amos...386 // komentář, filologický...387 // komika a teorie komiky...388 // komparatistika...389 // kompetence, literární/poetická...393 // komunikace, analogová a digitální...393 // komunikace, literární...394 // komunikační báze, literární...395 // komunikační model...396 // komunikační model dramatických, // lyrických a narativních textů...396 // komunikační situace...397 // komunikát, literární...398 // koncepce sociálních dějin...398 // konjektura...400 // konkretizace...400 // ’konkretizace (F. Vodička)...401 // konkrétní poezie...402 // konotace...403 // konstelace postav...403 // konstrukce skutečnosti...404 // konstruktivismus, radikální...404 // konstruktivita...406 // kontext...407 // kontingence...408
// kontinuita/diskontinuita...408 // konvence/estetická konvence/ // polyvalenční konvence...409 // ♦Kosík, Karel...410 // Kosmická škola...411 // Kracauer, Siegfried...411 // Krieger, Murray...412 // Kristeva(-ová), Julia...413 // kritická literární věda...415 // kritická teorie...415 // kritika, archetypální...417 // kritika kultury...420 // Kuhn, Thomas Samuel...420 // kultura...421 // kulturalismus...423 // kulturní antropologie...424 // kulturní materialismus...426 // kulturní průmysl...428 // kulturní studia...429 // kulturní transfer...431 // ♦Kundera, Milan...432 // kyberpunk...433 // kýč...434 // Lacan, Jacques-Marie Émile...436 // Lämmert, Eberhard...437 // langue a parole...438 // Lanser(ová), Susan Sniader...439 // látka, literární...440 // Leavis, Frank Raymond...441 // Le Goff, Jacques...442 // lékařství a literatura...443 // Lessing, Gotthold Ephraim...444 // Lévi-Strauss, Claude...445 // Lévinas, Emmanuel...446 // Lezama Lima, José...446 // liminalita...447 // linguistic turn...448 // lingvistické přístupy/lingvistická poetika... 449 // literárněvědný model...451 // literární adaptace...452 // literární antropologie...453 // literární kritika...455 // literární produkce...457 // literámost...458 // Lodge, David John...460 // logocentrismus...461 // Losada, Alejandro...461 // Lotman, Jurij Michajlovič...462 // Löwenthal, Leo...463 // Lubbock, Percy...463 // Luhmann, Niklas...464 // Lukács, Georg (György)...466
// Lyotard, Jean-Franiois...467 // magický realismus...469 // Macherey, Pierre...469 // Marcuse, Herbert...471 // ♦Markiewicz, Henryk...472 // Marx, Karl...473 // marxistická literární teorie...474 // maskulinita...478 // masmédia...478 // materiálnost komunikace...481 // ♦Mathesius, Vilém...482 // matriarchát...483 // Maturana, Humberto R...484 // McLuhan, Herbert Marshall...484 // Obsah // 10 // média a literatura...485 // média, nová...487 // mediálně zaměřená literární interpretace...488 // mediální kulturní věda...490 // mediální teorie...492 // melancholie...494 // mentalita...496 // mentální styl...496 // mentální stylistika...497 // Merleau-Ponty, Maurice...499 // metadrama/metadivadlo...500 // metafikce...501 // metafikce, historiografická...502 // metafora...503 // metajazyk...504 // metakomunikace...505 // metalepse...505 // metalyrika...506 // metatext a metatextualita...506 // metoda, literárněvědná...507 // metonymie...508 // metrika...509 // Metz, Christian...511 // *Miko, František...512 // Miller, J. Hillis...513 // Millett(ová), Kate...514 // mímésis...515 // mise en aby me...515 // místo nedourěenosti/prázdné místo...517 // mizogynie...517 // mluvená forma...518 // mluvní akt...519 // mnemotechnika...520 // moc...521 // model skutečnosti...522 // moderna...522 // modemismus, literární teorie...525 // modernizace a teorie modernizace...527 // montáž/koláž...528 // Morris, Charles William...529 // motiv, literární...530
// Mukařovský, Jan...531 // multikulturalismus...532 // multiperspektivita/multiperspektivní // vyprávění...533 // mýtus...534 // náboženství a literatura...536 // naddeterminace/naddeterminování...537 // *nadinterpretace a podinterpretace...538 // napětí...538 // narativita...539 // narušení iluze...540 // naturalismus, literární teorie...541 // naturalizace...543 // nigritude...544 // neopragmatismus...544 // nespolehlivost, vypravěčská...545 // neurčitost, literární...546 // nevědomí, individuální...546 // nevědomí, kolektivní...547 // New Criticism...548 // New Cultural History/Kulturgeschichte 551 // New Historicism...552 // Nietzsche, Friedrich Wilhelm...555 // *Nitranská škola...557 // norma, estetická...559 // novobaroko...560 // objective correlative...562 // objektivita...562 // objektový jazyk...563 // obrazotvornost...564 // obrazy žen...564 // odraz a teorie odrazu...565 // Ohiy, Friedrich...566 // oko kamery...567 // Olson, Elder...568 // Ong, Walter Jackson...568 // onomastika, literární...569 // orientalismus...571 // originalita...571 // Ortega у Gasset, José...572 // Ortiz, Fernando...573 // osvícenství, literární teorie...574 // otevřená vs. uzavřená forma...576 // pakt, autobiografický...578 // palimpsest...578 // paměť a teorie paměti...579 // paměť, kulturní...580 // Panofsky, Erwin...581 // paradigma...582 // paradigmatický/paradigmatické vztahy 583 // 11 // Obsah // paradox...583 // paratext...583
// parodie...584 // pastiš...585 // pathetic fallacy...586 // ♦Patočka, Jan...586 // patriarchát...587 // Paz, Octavio...588 // Peirce, Charles Sanders...589 // performancelperformaúv’tia...591 // performance a kompetence...592 // periodizace...593 // perspektiva...594 // perspektivní struktura...595 // Piaget, Jean...596 // ♦písničkáři...597 // Platón...598 // pluralismus, literárněvědný/metodický 599 // počítačová filologie...600 // podmínky vzniku...602 // ♦poetické divadlo...603 // poetika...604 // poetika autora...606 // ♦poetismus, literární teorie...607 // poiesis...608 // pojem literatury...608 // pojem skutečnosti...609 // pole, literární...610 // pole, obrazové, teorie obrazového pole 611 // polopřímá řeč...612 // poly funkčnost jazyka...612 // polysémie...613 // polyvalence...614 // popis...615 // populární kultura...615 // postava, literární...616 // posthistoire...617 // postkolonialismus/postkolonialita...618 // postkoloniální literární teorie a kritika 619 // Postman, Neil...621 // postmoderna/postmodernismus...621 // poststrukturalismus...623 // Poulet, Georges...624 // pozitivismus...625 // poznávací zájem...627 // pozorovatel...628 // pragmatika...628 // práh mezi epochami...631 // právo/právní systém a literatura...632 // Pražská škola...634 // presupozice...635 // Prince, Gerald...636 // prolepse...636 // propozice...637 // Propp, Vladimir Jakovlevič...637 // prostor/zobrazení prostoru, literární...638
// ♦prototext a metatext...640 // proud vědomí...641 // převzetí perspektivy...642 // příroda/přirozenost...642 // přírodní vědy a literatura...643 // přirozený svět...644 // psaná forma...645 // psychoanalytická literární věda... 647 // psychologie literatury...649 // ♦pulzace/pulzační estetika...650 // působení, estetické/literární...651 // původ jazyka...652 // race...654 // rámec, literární...655 // realismus, literární teorie...655 // ♦realismus, socialistický...658 // realistický efekt...660 // recepce literatury...661 // recepční estetika...661 // recepční výzkum, empirický...663 // reference...665 // relevance...666 // renesance, literární teorie...666 // reprezentace...670 // rétorika...671 // revizionismus/revizionistický...672 // Ricceur, Paul...673 // Riffaterre, Michael...674 // Richards, Ivor Armstrong...675 // rituál...676 // Robbe-Grillet, Alain...678 // rodová identita a rodová role...679 // romantismus, literární teorie...680 // Rorty, Richard McKay...683 // rozumění...684 // rozumění cizímu...685 // ruský formalismus...686 // Obsah // 12 // různořečí...688 // řeč těla v literatuře...690 // řízeni sympatií...690 // Said, Edward W...693 // *samizdat...693 // Sarduy, Severo...695 // Sartre, Jean-Paul...696 // Saussure, Ferdinand de...697 // Searle, John R...699 // ‘sémantické gesto...699 // sémantika, strukturální a historická...700 // sémantizace literárních forem...702 // sémiotika...703
// sémiotika kultury...705 // semióza...707 // sexismus...708 // Showalter(ová), Elaine...708 // schéma a teorie schémat...709 // Schmidt, Siegfried J...710 // signály fikce...711 // signifiant a signifié...712 // Simmel, Georg...712 // simulakrum...713 // skaz...714 // ‘Slawiňski, Janusz...715 // smrt autora...716 // smysl Písma, několikerý...717 // sociologie literatury...718 // Sontag(ová), Susan...720 // ‘soustava, výrazová...721 // spatial form...721 // Spitzer, Leo...722 // Spivak(ová), Gayatri Chakravorty...722 // Stadium zrcadla ...724 // Staiger, Emil...725 // Stanzel, Franz Karl...726 // Starobinski, Jean...726 // statistická analýza literatury...727 // Steiner, George...729 // stereotyp...730 // stereotyp, rodový...731 // struktura...731 // Strukturalismus, americký, francouzský, // genetický...732 // středověk, literární teorie...735 // studium pramenů a vlivů...739 // styl...740 // stylistika, afektivni...741 // stylistika/analýza stylu/kritika stylu...741 // stylistika deviace...745 // subjekt a subjektivita...746 // subkultury...747 // sublimace...747 // subtext...748 // surrealismus, literární teorie...749 // *Sus, Oleg...751 // světová literatura...752 // symbol...753 // synchronní/synchronie...754 // synekdocha...754 // syntagma/syntagmatický...755 // systém/pojem systému...755 // systém literatury...756 // systém předpokladů...757 // Szondi, Peter...757 // ‘Šalda, František Xaver...759 // Šklovskij, Viktor Borisovič...760
// Tartusko-moskevská škola (TMŠ)...761 // teatrálnost...762 // ‘Teige, Karel...762 // techniky explicitu...763 // televize a literatura...764 // tělo...766 // téma a réma...767 // tempo vyprávění...768 // teorie a kritika mýtů...768 // teorie a poetika druhů/žánrů...770 // teorie civilizace...774 // teorie dramatu...775 // teorie chaosu a literatura...781 // teorie identity...782 // teorie kognice...783 // teorie komunikace...785 // teorie kultury...788 // teorie, literárněvědná...790 // teorie lyriky...791 // teorie mediálních žánrů...794 // teorie metafory...796 // teorie mluvních (řečových) aktů...798 // teorie možných světů...800 // 13 // Obsah // teorie překladu...801 // teorie rolí...806 // teorie systémů...807 // teorie vyprávění...810 // text... 814 // textová kritika...814 // textová lingvistika...815 // textový repertoár...817 // textualita...818 // Todorov, Tzvetan...818 // Tomaševskij, Boris Viktorovič...820 // topika/výzkum topiky...821 // totalita...822 // tradice...823 // tradováni...824 // transcendentálni signifié (označované) 825 // transkulturace...825 // transpozice...826 // Trilling, Lionel...826 // triviálni literatura...827 // tropy...828 // *Trost, Pavel...829 // trvání...830 // třída...830 // Tumer, Victor Witter...831 // Tyňanov, Jurij Nikolajevič...832 // událost...834 // udržování tradice, literární...834 // umělá inteligence...835 // umění a literatura...836 // ‘underground
(český)...837 // Uspenskij, Boris Andrejevič...838 // Valéry, Paul...840 // věda o knize...841 // věda o kultuře...842 // věrnost dílu...845 // víceznačnost, ambiguita...845 // Virilio, Paul...846 // vizualita a kritika vizuality...847 // vkládání, narativní...848 // vkus...848 // vnitřní monolog...849 // ‘Vodička, Felix...850 // vůdčí diference...850 // vyprávěcí situace...851 // vypravěč...852 // vyprávění...854 // vysoká literatura...854 // vytváření iluze...854 // význam...855 // vzdělání, literární...856 // vznešenost...856 // vzpomínka, kulturní...857 // vztah ke skutečnosti...859 // Warburg, Aby Moritz...860 // Warren, Austin...860 // Watzlawick, Paul...861 // Weber, Max...862 // Weinrich, Harald...863 // Wellek, René...864 // White, Hayden V...866 // Williams, Raymond...867 // Wimsatt, William Kurtz, Jr...868 // Wittgenstein, Ludwig Josef Johann...869 // women s studies...870 // Woolf(ová), Virginia Stephen...871 // xenologie...873 // zábavní průmysl...875 // ‘Zajac, Peter...875 // ‘zámčmost a nezáměmost...876 // zápletka...877 // záznam myšlenek...878 // zcizení...878 // zcizující efekt...879 // ‘Zich, Otakar...879 // zkušenost, estetická...880 // změna média...881 // změna paradigmatu...882 // znak a znakový systém...882 // zpracování literatury...883 // zpráva...884 // zprostředkování literatury...884 // způsoby psaní...885 // ztvárnění postavy, literární...885 // žádostivost...887
// Ženevská škola...888 // ‘Žólkiewski, Stefan ...889 // Obsah // 14 // Zkratky...891 // Místa vydání...893 // Časopisy...894 // Seznam spolupracovnic a spolupracovníků...895 // Výběrová bibliografie (díla teorie literatury a kultury)...898

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC