Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17.2) Půjčeno:86x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Portál, 2008
191 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7367-433-5 (brož.)
slovenština
Obsahuje bibliografii na s. 179-191
000053722
Úvod k třetímu, přepracovanému a doplněnému vydání -- Předmluva -- Předmluva k českému vydání -- Vývoj řeči -- Dialektická determinace vývoje řeči -- Myšlení a vývoj řeči -- Motorika a vývoj řeči -- Zrak a vývoj řeči -- Sluch a vývoj řeči -- Sociální prostředí a vývoj řeči -- Potenciál rozvoje -- Experimentace -- Stimulace -- Imitace ’ -- Úrovně řečového vývoje -- Neverbální předverbální úroveň -- Verbální úroveň -- Symptomatické poruchy řeči jako druh narušené -- komunikační schopnosti -- Modely vzniku symptomatických poruch řeči -- Logopedická péče o děti se symptomatickými poruchami řeči -- Organizační hledisko ’ -- Metodické principy -- Možnosti komplexní péče o osoby se symptomatickými -- poruchami řeči v České republice -- Meziresortní spolupráce -- , Současné problémy v zabezpečení odpovídající péče dětem se symptomatickými poruchami řeči v České republice -- Legislativa -- Literatura ke kapitole 3.3 -- Děti s mentální retardací -- Vývoj řeči -- Vliv stupně mentální retardace Vliv formy mentální retardace -- Vliv typu mentální retardace -- Jazykové roviny -- Potenciál rozvoje -- Poruchy řeči -- Dyslalie -- Huhňavost -- Breptavost -- Koktavost -- Dysartrie -- Dětský autismus -- Další projevy -- Specifika logopedické péče -- Děti postižené dětskou mozkovou obrnou -- Vývoj řeči -- Jazykové roviny -- Potenciál rozvoje -- Poruchy řeči
-- Dysartrie -- Dysprozódie -- Dysfonie -- Narušené dýchání -- Další projevy -- Specifika logopedické péče -- Zrakově postižené (nevidomé) děti -- Vývoj řeči -- Jazykové roviny -- Potenciál rozvoje -- Poruchy řeči -- Dyslalie -- Další projevy -- Specifika logopedické péče -- Sluchově postižené děti -- Vývoj řeči -- Vliv stupně sluchového postižení -- Jazykové roviny -- Potenciál rozvoje -- Poruchy řeči -- Dyslalie -- Dysprozódie -- Dysfonie -- Narušené dýchání -- Další projevy -- Specifika logopedické péče -- Tradiční přístupy -- Moderní přístupy -- Děti s dalšími poruchami a onemocněními -- Děti s lehkou mozkovou dysfunkcí -- Děti se schizofrenií -- Děti s epilepsií -- Děti s poruchami chování

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC