Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Jak nás mozek civilizuje (@@20121010-15:03:10@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(2.4) Půjčeno:22x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2000
359 s. : il.

ISBN 80-7178-379-X (váz.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, bibliografické odkazy, předmluvu, zkratky, dodatek, seznam obrázků, schémat, tabulek, rejstřík
Chování - mozek - vztahy - pojednání
Mozek - chování - vztahy - pojednání
Mozek - struktura - funkce - pojednání
000054164
Obsah // Předmluva...9 // Užité zkratky ...11 // 1 Úvod ...13 // 2 Poznávání a agnozie...21 // 2.1.1 Vizuální agnozie předmětů...28 // 2.1.2 Cerebrální achromatopsie...36 // 2.1.3 Prosopagnozie...40 // 2.1.4 Topografická dezorientace...47 // 2.1.5 Poruchy rozlišování pohybů ...54 // 2.1.6 Zrakové představy...58 // 2.3 Taktilní poznávání...68 // 2.4 Synestezie...73 // 2.5 Vnímání a poznávání jako funkční systém mozku...74 // 3 Paměť a amnézie...85 // 3.1 Pracovní paměť...86 // 3.2. Deklarativní paměť ...89 // 3.2.1 Amnézie...89 // 3.2.2 Epizodická paměť ...98 // 3.2.3 Sémantická paměť...105 // 3.3 Priming...109 // 3.4 Pavlovovské podmiňování...Ill // 3.5 Psychogenní amnézie a syndrom falešné paměti...113 // 4 Jazyk, řeč a afázie ...125 // 4.1 Afázie ...125 // 4.2 Čtení a alexie ...134 // 4.3 Vývojová dyslexie...138 // 4.4 Zpracování čísel jako funkční systém (number sense), ... // akalkulie a vývojová dyskalkulie...143 // 5 // 4.5 Znakový jazyk neslyšících ...148 // 4.6 Fonologická, syntaktická a lexikální reprezentace jazyka 150 // 5 Hybnost, praxie a apraxie...161 // 5.1 Funkční architektura motorické akce, učení, paměti a představ 161 // 5.2 Syndrom odcizené ruky a syndrom nadbytečné končetiny 168 // 5.3 Ložiskové poškození bazálních ganglií // má motorické i kognitivní důsledky...169 // 5.4 Mozeček se podílí na hybnosti, kognici a emotivitě...171 // 5.5 Praxie a apraxie...174
// 5.6 Návrat funkce při centrální poruše hybnosti...180 // 6 Vědomí, pozornost, opomíjení...187 // 6.1 Perzistující a permanentní vegetativní stav...191 // 6.2 Funkční architektura systému pozornosti...193 // 6.3 Opomíjení neboli neglect ...198 // 6.4 ADHD - syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou...203 // 7 Emoce...211 // 7.1 Mapování činnosti mozku spjaté se zevně navozenými // a niterně vybavenými emocemi ...212 // 7.2 Amygdala a emoční učení...217 // 7.3 Posttraumatická stresová porucha...222 // 7.4 Závislost na psychoaktivních látkách...225 // 7.5 Neurobiologie násilného chování ...230 // 7.6 Systémové koreláty některých afektivních poruch...237 // 8 Pravý a levý mozek...249 // 8.1 Lateralita...249 // 8.2 Příčiny laterality...251 // 8.3 Funkční specializace hemisfér a syndrom rozštěpeného mozku 254 // 9 Funkční systémy čelních laloků...263 // 9.1 Tři prefrontální funkční systémy...264 // 9.2 Frontostriatový a frontotalamický syndrom...277 // 9.3 Soudobé modely prefrontálních korových funkcí...283 // 6 // 10 Schizofrenie ...293 // 10.1 Systémová neurobiologie schizofrenie ...297 // 10.2 Funkční anatomie schizofrenie...298 // 11 Evoluční perspektiva, vztah mozku a sebeuvědomování...311 // 11.1 Vývoj hominidů...311 // 11.2 Principy fylogeneze a ontogeneze mozkové kůry...312 // 11.3 Mozek jako soubor funkčních systémů...314 // 11.4 Principy evoluční psychologie...316 // 11.5 Neurobiologický
základ vědomí ...325 // 11.5.1 Crickův a Kochův model zrakového vědomí...327 // 11.5.2 Vztah mozku a vědomí // popisuje osm testovatelných hypotéz ...333 // Co říci závěrem? ...343 // Dodatek...!...344 // Seznam obrázků, schémat a tabulek...349 // Rejstřík...351 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC