Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
4 (hodnocen1 x )
(28.7) Půjčeno:86x 
BK
2., aktualiz. vyd.
Praha : Portál, 2006
271 s. ; 22 cm

ISBN 80-7178-944-5 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 251-267, bibliografické odkazy a rejstřík
000054391
Obsah // Předmluva... 9 // Předmluva k druhému vydání...II // I Teoretické základy pedagogické vědy...іK // 1 Současná pojetí pedagogiky...15 // 1.1 Základní pojmy pedagogiky...16 // Klasické pojmy: výchova - vzdělávání...16 // Nové pojmy: edukace - edukační realita - edukační prostředí...17 // 1.2 Pedagogika jako normativní teorie...18 // 1.3 Pedagogika jako explorativní a explanační teorie...20 // 2 Využití pedagogiky...23 // 3 Struktura pedagogické vědy...25 // Konstituované disciplíny pedagogiky...26 // Významná témata pedagogiky...27 // 4 Disciplíny pedagogiky...30 // 4.1 Obecná pedagogika...30 // 4.2 Dějiny pedagogiky a dějiny školství...36 // Dějiny edukace a jejích institucí...36 // Dějiny pedagogických teorií...38 // 4.3 Srovnávací pedagogika...40 // Náplň srovnávací pedagogiky...41 // 4.4 Filozofie výchovy...46 // 4.5 Teorie výchovy...50 // Teorie výchovy jako převážně filozofická disciplína...51 // Empiricky založená teorie výchovy...53 // 5 // 4.6 Sociologie výchovy... 56 // 4.7 Pedagogická antropologie... 62 // 4.8 Ekonomie vzděláváni... 67 // Náklady na vzděláváni... 68 // Efektivnost a kvalita vzdělávání... 69 // Vzdělávám a trh práce... 71 // Marketing školy... 73 // 4.9 Pedagogická psychologie... 74 // Tematické okruhy (subdisciplíny) pedagogické psychologie... 76 // 4.10 Speciální pedagogika... 80 // 4.11 Sociální pedagogika... 87 // 4.12 Pedagogika volného času...
92 // 4.13 Andragogika... 96 // 4.14 Obecná didaktika...101 // Teorie a výzkum kurikula...103 // Teorie a výzkum vyučování...105 // 4.15 Oborové a předmětové didaktiky...111 // Didaktika českého jazyka...113 // Didaktika cizích jazyků (lingvodidaktika)...114 // 4.16 Technologie vzdělávání...118 // 4.17 Pedagogická evaluace...124 // Evaluace vzdělávacích potřeb...124 // Evaluace vzdělávacích programů...125 // Evaluace edukačních prostředí...125 // Evaluace výuky (učení a vyučování)...126 // Evaluace vzdělávacích výsledků...127 // Evaluace na základě standardů a kompetencí...128 // Evaluace kvality a produktivity škol...128 // Autoevaluace škol...130 // 4.18 Pedagogická diagnostika...132 // 4.19 Teorie učitelské profese (pedeutologie)...136 // Přípravné vzdělávání učitelů...137 // Profesní dráha učitelů...139 // Jak učitelé vyučují...140 // Typologie učitelů...141 // Komparace učitelů různých zemí...141 // Historický vývoj učitelstva...142 // Učitelská profese v současnosti...142 // 4.20 Teorie řízení školství...145 // 4.21 Vzdělávací politika...150 // Úloha státu v řízení vzdělávání...151 // Programy rozvoje vzdělávání...152 // 6 // Prostředky uplatňování vzdělávací politiky...154 // Subjekty vzdělávací politiky...155 // 4.22 Pedagogická prognostika...158 // Jak vznikla a vyvíjela se pedagogická prognostika?...K59 // Jakými metodami pracuje pedagogická prognostika?...161
// „Kultivace vědění" v prognostickém scénáři // o budoucnosti české společnosti...162 // 5 Významná témata současné pedagogiky...165 // Která „velká" témata dnes dominují v pedagogické vědě?...165 // 5.1 Funkční gramotnost/negramotnost...166 // 5.2 Multikulturní (interkulturní) výchova a etnopedagogika...169 // 5.3 Rodiče a škola...173 // 5.4 Alternativní a inovativní školy...175 // 5.5 Sociální nerovnosti ve vzdělávání...178 // II Tvorba pedagogických poznatků: výzkum...i83 // 6 Druhy pedagogického výzkumu...185 // 7 Metody v pedagogickém výzkumu...192 // III Infrastruktura pedagogické vědy...203 // 8 Zdroje pedagogických informací...204 // 8.1 Pedagogické časopisy...205 // České pedagogické časopisy...205 // Slovenské pedagogické časopisy...208 // Mezinárodní pedagogické časopisy...208 // 8.2 Pedagogické slovníky...212 // 8.3 Dokumentace o školství...214 // 9 Vzdělávací programy...216 // 10 Pedagogické knihovny a databáze...220 // 11 Pedagogické ústavy a katedry...224 // 12 Pedagogické asociace...229 // 7 // 13 Kde se studuje pedagogika...231 // 13.1 Střední odborné školy...231 // Kolik studentů studuje pedagogiku na středních školách?...231 // Co se studuje v oborech // pedagogika a učitelství na středních školách?...232 // 13.2 Vyšší odborné školy...233 // 13.3 Vysoké školy...233 // Pedagogické fakulty...234 // Ostatní fakulty...237 // Přílohy... 241 // A. Schéma vzdělávacího
systému v ČR...242 // B. Základní údaje o českém školství...243 // C. Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání - ISCED 1997 --- 246 // Literatura...251 // Rejstřík...268

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC