Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:5x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 1999
xxii,946 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-190-8 (váz.)
Operační systémy
Originál: A practical guide to linux
Další názvové údaje z obalu: srozumitelné vysvětlení 87 utilit s praktickými příklady, podrobný popis programátorských nástrojů a technik, základní procedury správy systému a řešení problémů, grafické uživatelské rozhraní - sítě, editory vi, emacs, 3 shelly, POSIX a další, vstupní kapitoly pro méně zkušené
Obsahuje ilustrace, úvod, slovník pojmů, rejstřík
Linux (systém operační) - příručky
000054436
Úvod xvii // Komu je kniha určena xvii // Jaký užitek z knihy můžete mít xvii // Přehled témat xviii // Další dodatky xxi // Poděkování xxi // ČÁST I: // Operační systém Linux ... 1 // KAPITOLA 1 // Linux je produktem Internetu 3 // Předchůdcem operačního systému Linux byl UNIX 3 // Co je na operačním systému Linux tak dobrého? 4 // Přehled vlastností operačního systému Linux 8 // Další vlastnosti operačního systému Linux 13 // Souhrn 17 // KAPITOLA 2 // Začínáme s operačním systémem Linux 19 // Dříve než začnete 19 // Konvence 20 // Jak používat operační systém Linux 21 // Jak opravit chyby 25 // Jak používat program man nebo xman k zobrazení nápovědy a dokumentace 26 // Jak používat info k zobrazení systémových informací 29 // Jak používat editor joe k vytváření a editování souborů 31 // Jak vypsat obsah adresáře 35 // Jak zobrazit textový soubor 35 // Jak zrušit soubor 36 // Speciální znaky 36 // Souhrn 37 // vili Obsah // KAPITOLA 3 // Úvod do obslužných programů 40 // Operace se soubory 40 // Jak používat program echo k zobrazeni textu na terminálu 45 // Jak používat program date k zobrazení data a času 45 // Jak šetřit diskový prostor pomocí komprimace souborů 45 // Jak používat program tar k rozpakování archivních souborů 47 // Vyhledávání programů a dalších souborů 47 // Jak získat informace o uživatelích systému 49 // Komunikace s ostatními uživateli 52 // Souhrn 60 // KAPITOLA 4 // Souborový systém operačního systému Linux 63 // Hierarchická struktura souborového systému 63 // Adresáře a obyčejné soubory 64 // Práce s adresáři 71 // Přístupová práva 74 // Odkazy 76 // Souhrn 82 // KAPITOLA 5 // Příkazový procesor 85 // Příkazový řádek 85 // Standardní vstup a standardní výstup 88 // Přesměrování 90 // Roury vstupu a výstupu 94 //
Jak spouštět programy na pozadí 97 // Expanze jmen souborů a cest 98 // Souhrn 102 // KAPITOLA 6 // Grafická a uživatelská rozhraní 105 // Co je to grafické uživatelské rozhraní 105 // Systém X Window 112 // Jak používat správce oken 121 // Jak používat správce oken Motif 126 // Konfigurace prostředí systému X Window 129 // Konfigurace správce oken 133 // Jak konfigurovat program pro správu oken Motif Window Manager 137 // Aplikace pro systém X Window 139 // Souhrn 140 // Obsah ІХ // KAPITOLA 7 // Práce v počítačové síti a Internet 143 // Základní pojmy 143 // Běžné typy počítačových sítí 145 // Komunikace prostřednictvím počítačové sítě 150 // Obslužné programy pro práci v síti 153 // Distribuované systémy 161 // Služby sítě Internet 166 // USENET 167 // Přehled o systému World Wide Web 174 // Souhrn 184 // KAPITOLA 8 // Editor vi 187 // Historie editoru vi 187 // Jak editor vi používat k vytváření a editování souborů 188 // Editační mód 201 // Vyhledávání a náhrada řetězce 204 // Další příkazy 208 // Příkazy Yank, Put a Delete 208 // Ctení a ukládání souborů 210 // Jak nastavit parametry editoru vi 211 // Jednotky míry 217 // Souhrn 220 // KAPITOLA 9 // Editor emacs 226 // Historie editoru emacs 226 // Jak začít pracovat s editorem emacs 228 // Základní příkazy pro editování textu 233 // Nápověda 239 // Pokročilejší techniky editování 241 // Jak editovat soubory obsahující zdrojové kódy programů 252 // Editor emacs a systém X Window 265 // Zdroje informací o editoru emacs 270 // Souhrn 271 // KAPITOLA 10 // Příkazový procesor Bourne Again Shell 280 // Historie příkazového procesoru bash 281 // Jak vytvořit jednoduchý skript pro příkazový procesor 281 // Oddělování a seskupování příkazů 283 // Přesměrování standardního chybového výstupu 287 // Řízení úloh 289 //
Manipulace s adresářovým zásobníkem 291 // Procesy 293 // Parametry a proměnné 297 // Historie 318 // Aliasy 326 // Rozšiřování příkazového řádku 328 // Editování příkazového řádku 336 // Souhrn 340 // KAPITOLA 11 // Programovací jazyk příkazového procesoru 346 // Řídící příkazy 346 // Here document 370 // Interní funkce 374 // Funkce 379 // Souhrn 381 // KAPITOLA 12 // Příkazový procesor TC Shell 385 // Základní informace 385 // Skripty příkazového procesoru 386 // Jak spustit a ukončit příkazový procesor TC Shell 386 // Shodné vlastnosti příkazových procesorů bash a tcsh 388 // Přesměrování standardního chybového výstupu 393 // Doplňování slov 394 // Editování příkazového řádku 396 // Oprava chybně zadaných slov 396 // Proměnné 397 // Řídící příkazy 409 // Interní příkazy 417 // Souhrn 421 // KAPITOLA 13 // Příkazový procesor Z Shell // a moderní techniky programování 425 // Základní informace 425 // Proměnné 429 // Interní příkazy 447 // Editování příkazového řádku 465 // Programy příkazového řádku 481 // Volby příkazového procesoru Z Shell 493 // Souhrn 498 // Obsah ХІ // KAPITOLA 14 // Programovací nástroje 504 // Základní informace 504 // Programování v jazyku С 504 // Obslužný program make 510 // Správa zdrojových kódů 526 // Souhrn 543 // KAPITOLA 15 // Správa systému 546 // Základní informace 546 // Správa systému a uživatel root 547 // Typy souborů 549 // Detailní popis operací systému 552 // Důležité soubory a adresáře 560 // Ükoly každodenní správy systému 567 // Pravidelná údržba systému 575 // Jak předcházet problémům a jak je napravovat 582 // Některé užitečné obslužné programy 587 // Jak získat pomoc 593 // Souhrn 593 // sample ČÁST II Obslužné programy ... 597 Tato část bude obsahovat stručný popis obslužného programu 602 //
afio vytvoření archivního souboru a obnovení souborů z archivu 604 // at obslužný program at provede skript příkazového procesoru // ve specifikovaném čase 608 // awk vyhledávání a zpracování předloh v souboru 611 // cal obslužný program pro zobrazení kalendáře 632 // cat obslužný program pro spojování a zobrazování souborů 633 // cd změna pracovního adresáře 635 // chgrp obslužný program pro změnu skupiny spojené se souborem nebo soubory 636 // chmod obslužný program pro změnu přístupových práv k souboru 637 // chown obslužný program pro změnu vlastního souboru 640 // ci obslužný program pro vytvoření nebo změnu záznamu v souboru RCS 642 // cmp obslužný program pro podporování dvou souborů 644 // co obslužný program pro rekonstrukci souboru ze systému RCS 646 // comm obslužný program pro srovnání setříděných souborů 648 // configure obslužný program pro automatickou konfiguraci programového vybavení 650 // cp obslužný program pro kopírování jednoho nebo více souborů 652 // cpio obslužný program pro archivaci souborů a obnovu souborů z archivu 654 // crontab obslužný program pro plánování a spouštění příkazů // ve stanovených časových intervalech 658 // cut obslužný program pro výběr znaků nebo položek ze vstupních řádků 660 // cvs program pro správu konkurenčních přístupů k souborům v hierarchické struktuře 662 // date obslužný program pro nastavení nebo zobrazení času a data 669 // dd obslužný program pro kopírování souboru z jednoho zařízení na druhé 671 // df zobrazení dostupného diskového prostoru 674 // diff obslužný program pro zobrazení rozdílů mezi dvěma soubory 675 // du zobrazení informací o používání disku 681 // echo příkaz pro zobrazení zprávy 683 // expr vyhodnocení výrazu 685 // file obslužný program pro klasifikaci souboru 689 //
find obslužný program pro vyhledávání souborů dle nejrůznějších kritérií 690 // finger zobrazení detailních informací o uživatelích 695 // fmt obslužný program pro jednoduché formátování textu 697 // fsck obslužný program pro kontrolu a opravu souborových systémů 698 // ftp obslužný program pro přenos souborů prostřednictvím počítačových sítí 702 // gcc překladač jazyka C. Překládá programy v jazyce С a C++. 705 // grep obslužný program pro vyhledávání regulárních výrazů v souborech 710 // gzip obslužný program pro komprimaci a dekomprimaci souborů 714 // head obslužný program pro zobrazení začátku souboru 717 // ispell obslužný program pro kontrolu překlepů 719 // kill obslužný program pro přerušení procesu 723 // less obslužný program pro zobrazení obsahu souborů na terminálové obrazovce 725 // ln obslužný program pro vytvoření odkazu 729 // lpr obslužný program pro tisk souborů 732 // ls obslužný program k zobrazení informací o jednom nebo několika souborech 735 // mail obslužný program pro odesílání a přijímání zpráv elektronické pošty 741 // make obslužný program pro vytváření aktuálních verzí souborů 747 // man obslužný program pro zobrazování manuálových stránek 752 // mesg obslužný program pro potlačení nebo obnovení přijímání zpráv 755 // mkdir obslužný program pro vytvoření adresáře 756 // Mtools sada příkazů pro práci s adresáři a soubory ve stylu operačního systému DOS 757 // mv obslužný program pro přesouvání a přejmenování souborů 760 // nice obslužný program pro změnu priority příkazu 763 // nohup obslužný program, který ponechá program aktivní i po odhlášení se od systému 764 // od obslužný program pro zobrazení souborů 765 // paste obslužný program pro spojování odpovídajících řádků ze souborů 769 //
patch obslužný program pro aktualizaci zdrojových souborů 771 // pine obslužný program pro zpracování zpráv elektronické pošty 776 // pr obslužný program pro stránkování souborů před tiskem 783 // ps obslužný program pro zobrazení stavu běžících procesů 785 // rcp obslužný program pro kopírování jednoho // nebo více souborů ze vzdáleného počítače 788 // rcs obslužný program pro vytvoření nebo změnu atributů souboru RCS 790 // rlog obslužný program pro tisk souhrnných informací o historii souboru RCS 792 // rlogin obslužný program pro přihlášení se do vzdáleného systému 794 // rm obslužný program pro zrušení souboru (odkazu) 795 // rmdir obslužný program pro zrušení adresáře 797 // rsh obslužný program pro spuštění příkazu na vzdáleném počítači 798 // rwho obslužný program pro zobrazení jmen uživatelů na počítačích připojených k síti 800 // sed obslužný program pro neinteraktivní editování souborů 801 // sleep vytvoření procesu, který bude po zadanou dobu neaktivní 811 // sort obslužný program pro třídění a slučování souborů 813 // stty obslužný program pro nastavení parametrů terminálu 821 // tail obslužný program pro zobrazení několika posledních řádků programu 825 // tar obslužný program pro vytváření archivních souborů 828 // tee obslužný program pro kopírování standardního vstupu // na standardní výstup a do jednoho nebo více souborů 833 // telnet obslužný program pro spojení se vzdáleným počítačem // prostřednictvím počítačové sítě 834 // test obslužný program pro vyhodnocení výrazu 836 // top obslužný program pro dynamické zobrazení stavu procesů 839 // touch obslužný program pro aktualizaci času poslední modifikace souboru 842 // tr obslužný program pro náhradu znaků v řetězci 844 //
tty obslužný program zobrazující cestu k zařízení terminálu 846 // umask obslužný program pro nastavení přístupových práv při vytváření souborů 847 // uniq obslužný program zobrazující unikátní řádky v souboru 848 // w obslužný program pro zobrazení informací o uživatelích přihlášených k systému 850 // wc obslužný program zobrazující počet řádků, slov a znaků v souboru 852 // which obslužný program pro nalezení příkazu 853 // who obslužný program zobrazující jména uživatelů 854 // write obslužný program pro zaslání zprávy jinému uživateli 856 // xargs obslužný program pro převod standardního výstupu // z jednoho programu na argumenty pro druhý program 857 // ХІѴ Obsah // DODATEK A // Regulární výrazy 861 // Souhrn 867 // DODATEK В // Nápověda 869 // DODATEK С // Emulátory: Spouštění programového // vybavení z jiných operačních systémů 886 // DODATEK D // Standard POSIX 893 // Základní informace 893 // POSIX. 1 893 // POSIX. 1 FIPS 895 // POSIX.2 895 // POSIX.3 905 // POSIX.4 905 // POSIX.5 906 // POSIX.9 906 // Rozpracované standardy POSIX 907 // Profily a standardy POSIX 909 // Souhrn 910 // Slovník pojmů 939

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC